Milli Güvenliğin Ayrılmaz Parçası: Siber Güvenlik


Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımıyla birlikte etkisi ve çeşidi artan siber güvenlik olayları dikkate alınarak; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ulusal siber güvenlik stratejisi güncellenmiş ve 2016-2019 dönemini kapsayan eylemler belirlenmiştir. Strateji dokümanı incelendiğinde 5 ana stratejik eylem başlığının altında 41 adet önemli eylem görülmektedir. Emeği geçen tüm kurumlara ve uzmanlarımıza teşekkürler, 41 kere maşallah…

Eylemlerin ana amaçlarından birisi siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu tüm kesimlere duyurmak ki bu amaçla çok yakın ilişkili 2 adet stratejik eylem başlığı bulunmakta:

>Birincisi kamu hizmetlerini ve ulusal ekonomiyi, kritik altyapıları ve toplumu etkileyebilecek riskleri azaltmaya dönük eylemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla “Siber Savunmanın Güçlendirilmesi ve Kritik Altyapıların Korunması” eylemi.

>Diğeri ise “Siber Güvenliğin Milli Güvenliğe Entegrasyonu”… Bu stratejik eylem kapsamında devlet yönetimini ve ulusal ekonomiyi, kritik altyapıları ve toplumu etkileyebilecek, iyi organize olmuş tehdit unsurları tarafından gerçekleştirilecek kasıtlı saldırıların verebileceği zararı azaltmaya dönük eylemlerin gerçekleştirilmesi.

Görüldüğü üzere kritik altyapıların korunmasına yönelik önemli çalışmalar başlayacaktır. Zaten siber savaş dediğimiz de kritik altyapılara yönelik organize saldırılara karşı konulması. Başka bir deyişle Siber Savunma.

Yakın dönemde birçok siber savaş örneği yaşandı. Estonya ile Rusya arasından yaşanan siber savaş hepimizin malumu… Bu olay siber saldırılar ile bir ülkenin kamu düzeninin nasıl çalışamaz hale getirilebileceğini hepimize göstermişti. Siber güvenlik alanında çalışan bir arkadaşımın bu konudaki yorumları dikkat çekiciydi… Resmi açıklamalar dikkate alınırsa olay “milliyetçi sivillerin” başka bir ülkeye saldırmasından ibarettir. Bir ülkenin halkı, kendi hükümetinden veya ordusundan bağımsız bir şekilde başka bir ülkeye savaş açmış… Estonya NATO üyesi olduğundan savaşa girmesi A.B.D. dâhil pek çok ülkeyi ilgilendirebilecek bir durumdur.  Silahların, orduların, füzelerin, savaş uçaklarının yerini; virüsler, kötücül yazılımlar ve dizüstü bilgisayarlar aldığı için savaşlar ne yazık ki devletlerin vereceği kararlar sonucunda değil, neredeyse canı isteyen herkes tarafından başlatılabilir.

Görüldüğü üzere artık milli savunmanın en önemli kuvvetlerinden biri siber kuvvetler… Yazımın başlığında belirttiğim gibi milli güvenlikten tam olarak bahsedebilmek için siber güvenlik mutlaka sağlanmalı ve yönetilmelidir.


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları