Siber Güvenlik Kümelenmesi Yolda


Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin
 CyberMag Dergisi Editörü

 

Siber Güvenlik Kümelenmesi Yolda

Siber güvenlik ülkenin bütün kurum ve kuruluşları ile toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ve genel anlamda tüm paydaşların katkılarıyla ve koordinasyonu ile yürütülmesi gereken bir konu. Ülkemizde siber güvenlik alanındaki paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılarak sinerji oluşturmak amacıyla siber güvenlik kümelenmesi çalışmaları başlatıldı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda yürütülen kümelenme çalışmaları ile yenilikçi fikirlerin ticari ürünlere dönüşmesi, kamu ve özel sektör işbirliğinin arttırılması, ülkedeki kaynaklar arasında sinerji oluşturacak bir platformun oluşturulması ve gerekli insan kaynağının sağlanması için akademi kurulması amaçlanıyor.

Kümelenme çalışmaları kapsamında yapılan çalıştay ve toplantılar ile siber güvenlik sektörünün analiz edilmesi, teknolojik öncelikli alanların belirlenmesi, oluşacak kümelenmenin vizyonunun ve misyonunun belirlenmesi gibi birçok konu ilgili paydaşlar tarafından değerlendirildi. Bu çalıştaylar akademisyenler, kamu kurumları ve özel sektör olmak üzere 3 ana başlık altında düzenlendi. Bu çalıştaylarda öne çıkan bazı konuları; yerli ve milli ürün geliştirmeye destek vermek, siber güvenlik alanında insan kaynağı oluşturmak, işbirliği imkânlarını sağlamak, pazarlama ve ürünleştirmeye destek vermek, uluslararası işbirliği olanakları sağlamak, mevzuat desteği sağlamak, finans modelleri yaratmak, vergi indirimleri ve istisnalar sağlamak, danışmanlık olanaklarından akademik faaliyetler sunmak şeklinde sıralamak mümkündür. Tüm bu çalıştaylardan elde edilen çıktıların ele alındığı karar çalıştayında ise kümelenme ile ilgili vizyon, misyon, tasarım ve modelleme çalışmaları gerçekleştirildi. Sanırım ülkemizin siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere global itibara sahip bir yapı olmak vizyonu ile kümelenme yakın zamanda karşımıza çıkacak. Hollanda veya İngiltere’dekine benzer bir kümelenmenin ülkeye katkılarının çok büyük olacağı kesin.

 

Tema “Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Kümelenme” İdi

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın koordinasyonu ve birçok kamu kurumunun destekleri ile Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı 27-28 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Kümelenme çalışmalarının akademi, özel sektör, kamu ve teknokentler gözüyle değerlendirildiği, başta NATO olmak üzere yabancı konukların ağırlandığı bu seneki konferansın teması  “Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Kümelenme” oldu. Etkinlik sonunda, siber güvenlik kümelenmesi kapsamında insan kaynağı eksikliğinin giderilmesine yönelik siber güvenlik akademisi çalışma grubunun oluşturulması için SSM ile ODTÜ ve İTÜ arasında iyi niyet anlaşması imzalanmıştır. İmza töreninin ardından SSM tarafından ülkemizde siber güvenlik kümelenmesi kurulacağı, kurulacak kümenin büyük ihtimalle bir dernek tarafından yönetileceği ve buna yönelik çalışmalara başlanıldığı duyurulmuştur.

Konferansta gösterdi ki önümüzdeki dönemlerde siber güvenlik kümelenmesi ile ilgili önemli gelişmeler olacak.

Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum…

 

 

 

 

 

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları