Denizcilik Sektörü Kişisel Verileri İnceleme Raporu


Denizcilik Sektörü Kişisel Verileri İnceleme Raporu

İnsanlık tarihi esas itibariyle değişimlerin ve dönüşümlerin tarihi olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde ise toplumların bilgi toplumlarına döşünüm sürecinde, toplumların en değerli varlıkları bilgi varlıkları olarak kabul edilmekte olup ülkelerin zenginlik kriterleri de sahip oldukları bilgi miktarı ve bilgili insan sayısı ile ölçülmektedir. Çünkü insanoğlu sahip olduğu bilgi sayesinde yeni teknolojiler geliştirmekte, yeni teknolojiler sayesinde de yeni bilgilerin sahibi olmaktadır. Bu pozitif geri besleme üstel olarak çok büyük bir hızla yeni bilgilerin ve yeni teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bunu başarabilen toplumlar günümüzün bilgi toplumlarını ve zengin ülkelerini oluşturmakta başaramayanlarsa geri kalmış ve fakir toplumlar sınıfında yerlerini almak durumunda kalacaklardır.

Bu durumun tabii bir sonucu olarak bilginin korunması ve güvenliği konusunu gündeme getirmiştir. Başta kişisel verilerin korunması olmak üzere, kurumsal ve ulusal verilerin güvenliği son yılların en önemli ve en öncelikli konular arasında yer almıştır.

Bu kapsamda kişisel verilerin korunması konusu özellikle önemli bir konudur ki, bu konu klasik bilgi güvenliğinden farklı olarak bireyin mahremiyetini daha fazla korumaya yönelik bir güvenlik olgusudur. Kişilerin hak ve özgürlüklerini öne çıkaran ve sahibi olduğu kişisel bilgileri üzerinde bir takım haklara sahip olma imkânı ve yetkisi veren düzenlemeler tüm ülkelerde son yılların öncelikli düzenlemelerinden birisi haline gelmiştir. Bu konuda başta AB olmak üzere ABD ve gelişmiş bütün dünya ülkeleri kendi vatandaşlarının hem ulusal anlamda hem de uluslararası alanda verilerini koruma yönünde bir dizi yasal mevzuatlar ve uygulamaları hayata geçirmiştir.

Bu gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak Türkiye’de de benzer düzenlemeler ve kurumsal yapılar oluşturuldu. Bu konuyla ilgili yasalar ve yönetmelikler yürürlüğe konuldu.

Ülkemiz için yeni bir konu olan “Kişisel Verilerin Korunması” konusunda yeterli ve yetkin insan kaynağı eksikliği ve bu alandaki bilgi ve bilinç düzeyinin eksikliği göz önünde bulundurulduğunda bu alanla yapılacak başta bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık konusundaki çalışmalar ve eğitimlerin büyük önem arz ettiği bir gerçektir.

Bir diğer önemli gerçek ise, bu alanda uluslararası düzenlemelerle karşılaştırıldığında ulusal düzenlemelerdeki eksikliklerdir. Daha önemlisi ise bu düzenlemelerin öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ki kurumların teknik olarak yaşadığı ve yaşaması muhtemel yetersizliklerdir. Bunların başında kurumların düzenlemelerin öngördüğü uyumluluk yükümlülüklerini hukuki ve idari açıdan yerine getirebilmeleri konusunda yeterli teknik altyapılara sahip olma zorluğu gelmektedir.

Bu teknik zorlukların en başında kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılacak çalışmaları yürütebilmek için sahip olunması gereken yeterli yazılım kaynaklarının olmayışıdır.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik kurum ve kuruluşların düzenlemelere uygun iş ve işlemlerini yürütebilmeleri ve tam bir uyumluluk sağlayabilmeleri yukarıda özetlenmeye çalışılan tüm konuları içine alan, hukuki, idari ve teknik yönlerin tümünü içinde barındıran uçtan uca bir çözüm yaklaşımı gerektirmektedir. Bu da kurumların hem yetkin ve uzman insan kaynaklarına sahip olmalarını hem de yeterli teknik kurumsal alt yapıları oluşturmalarını zorunlu hale getirmektedir.

Tüm bu gelişmelerin ışığında ACCERT A.Ş. olarak alanlarında uzman bir kadroyla ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri ortaya koyacak bir anlayışla bir yılı aşkın bir süredir çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Kişisel verilerin korunmasına yönelik uçtan uça hukuki, idari ve teknik çözümleri ortaya koyan birçok projeyi ve uygulamayı hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu birikimlerimizi ilgili tüm taraflarla paylaşabilmek ve bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sunmak amacıyla farklı ve öncelikli sektörlere yönelik hazırlamış olduğumuz bir dizi sektör inceleme raporunu ilgili tüm taraflarla paylaşmayı kamu yararı açısından önemli buluyoruz.

Özellikle uluslararası yoğun ticari ilişki ve işbirliklerinden dolayı hem KVKK hem de GDPR yükümlüsü olan Denizcilik Sektörüne yönelik hazırlamış olduğumuz ilk raporumuzu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Bundan sonraki süreçte farklı sektörler için hazırlamayı planladığımız Kişisel Verilerin Korunması kapsamındaki sektör inceleme raporları serisini kamuoyuyla paylaşacağız.

 

Raporun hazırlanması sürecinde değerli destekler sağlayan ve emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.

 

RAPORU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Prof. Dr. Turhan MENTEŞ,  Prof. Dr. Mustafa ALKAN, Mehmet Ali İNCEEFE

 

Nisan.2020 Ankaraİlginizi Çekebilecek Yazılar


İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları