Ekim 2021

DİJİTAL YOK OLUŞA KARŞI: SİBER BARIŞ Siber saldırıların günlük hayatımızın parçası olmaya başladığı ve küçük çaplı saldırıların sıradanlaşmaya başladığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde dijital altyapıların yaygın ve yoğun olarak hayatımıza girdiği ve düşmanca, barışçıl olmayan amaçlar için kullanılacağının kaçınılmaz da olduğu aşikârdır. Dünya genelinde oldukça kompleks saldırılara şahit olduk. Özellikle Türkiye açısından bu durum oldukça ciddi bir hale gelmiştir. Çünkü en güncel olarak, 27 Ekim 2019, Pazar günü itibari ile yapılan siber saldırılardan Türk Telekom ve Garanti Bankası gibi iki büyük kurum ciddi şekilde etkilenmişti. Zira ülkemiz son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında gelmektedir. Örneğin 2016 yılında ülkemize yönelik 9.000 civarında siber saldırı varken, 2019 yılında bu sayı 136.000’i geçmiştir. Dünya çapında siber güvenlik meselesi sadece belli siber saldırılarla sınırlı kalmayıp bu saldırıların kapsamlı bir siber savaşa dönüşmesi tehdidini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla coğrafi sınırların güvenliği ne kadar önemli ise elektronik sistemlerin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir. Güvenliğin en önemli bileşeni de barış olduğundan, siber savaş, siber terörizm ve siber suçların olumsuz algılarına karşılık olarak Siber Barış’ta oldukça önemli bir kavram olarak literatürde yerini almıştır. Bu nedenle siber uzayda barışçıl davranışlara dayalı bir savunma mekanizması oluşturmak için siber barışın kavramsal bir temelini oluşturup bu alanda katkıda bulunmak önem arz etmektedir.
İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları