e-Fatura’ya geçiş SGK’ya gelen faturalarda yaklaşık 1,4 milyar TL tasarruf sağlayabilir


e-Fatura’ya geçiş SGK’ya gelen faturalarda yaklaşık 1,4 milyar TL tasarruf sağlayabilir

 

Eczane, medikal, optik ve hastane gibi işletmelerden yaklaşık 70 bin küsur firma, her ay SGK’ya çok yüksek oranda kâğıt fatura kesiyor. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve SGK’ya fatura kesen bu işletmelere, 01 Ekim 2017 itibariyle SGK'ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak düzenlemeleri gerektiği bildirildi. SGK’nın bu faturaları karşılaması, ödemeler için işleme alması ve birer kopyalarını arşivlemesi gibi zorlu süreçleri hafifletmek adına yapılan bu düzenlemeyle e-Fatura sistemine geçildi ve sağlık sektöründe dijitalleşme adına önemli bir adım atıldı.

SGK’nın gündeme getirdiği bu düzenlemenin ilk etabında, SGK’ya fatura kesen işletmeler sistemi kullanmaya ve faturalarını SGK’ya dijital ortamda göndermeye başladı. Fakat SGK tarafında bu düzenlemenin yapılmasındaki asıl amaç, henüz zorunlulukla ilgili bir tebliğ çıkmasa da gönüllülük esasına dayalı olarak sağlık sektöründe yer alan işletmelerin, SGK tarafındaki işlemlerini elektronik ortamda yapması ve gelen faturaların ödeme adımlarının hızlanmasını sağlamaktı.

Şirketlerin e-Faturaya geçişi SGK’nın hem iş hem de maliyet yükünü hafifletecek

70 bin küsur firmanın SGK’ya aylık ortalama 350 fatura gönderdiğini ve bunun da aylık 24,5 milyon fatura demek olduğuna dikkat çeken Digital Planet CEO’su Şerif Beykoz şunları paylaştı:

“12 ayda SGK’ya gelen yaklaşık 300 milyon fatura var. Bir faturanın genel maliyetinin ortalama 5 TL olduğunu düşünürsek, kâğıt faturaların SGK’ya yıllık maliyetinin 1,5 milyar TL olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında, e-Faturadaki maliyetin ortalama 30 kuruş olduğunu düşünürsek, buradaki maliyet en fazla 100 milyon TL olacaktır. Yaklaşık bir hesaplamayla karşımıza SGK için ortalama 1,4 milyar TL’lik bir tasarruf sonucu ortaya çıkıyor. Üstelik, bu sadece SGK’ya gelen faturalar üzerinden yapılan bir hesaplamadır. Bir de SGK’nın kestiği faturalar var ki bunun da dahil edilmesiyle beraber tasarruf kalemi çok daha fazla olacaktır. Bu kadar tasarruf edileceği değerlendirildiğinde, firmaların teşvik edilmesi gerekir ki bu konuda asıl görev SGK’ya düşüyor. Firmaları teşvik edici projeler oluşturulabilir. Biz de bu süreçte Digital Planet olarak hem teknik hem de eğitim anlamında her türlü desteği vermeye hazırız.”

Sistemin tümü e-Fatura kesecek işletmeler için hazır

Digital Planet, zorunlu geçiş öncesi e-Faturaya gönüllü geçiş yapmak isteyen işletmeler için tüm sistemlerini ve NetInvoice adını verdiği portalini hazır hale getirdi. Hastane, eczane, optik ve medikal alandaki işletmelerin e-Fatura süreçlerini tamamıyla uyum hale getiren sistemde Digital Planet, işletmelere muhasebe programı sağlayan yazılım firmaları ile görüşerek iş ortaklıkları oluşturuyor ve sisteme entegre hale getiriyor. Bu sistem, mükelleflerin alışık olduğu programlar üzerinden fatura gönderip almalarının yanı sıra, muhasebe süreçleriyle de entegre olarak çalışmalarını sağlıyor.

 İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları