G20 ‘DE TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİLİK


G20 ‘DE TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİLİK

Labris Networks Genel Müdürü Oğuz Yılmaz

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen G20 zirvesi teknoloji ve yenilikçilik (inovasyon) alanlarında da önemli çıktılar içeriyor. 2019 yılının G20 sonuç bildirgesinde teknoloji ve yenilikçilik kelimeleri 42 kez geçiyor ve birçok başlığın içinde görmek mümkün. Örneğin enerji, tarım, sosyal güvenlik, ekonomi gibi birçok başlıkta teknoloji ve yenilikçiliğe atıflar mevcut. Zaten G20’nin ana başlıklarından birisi de Ticaret ve Dijital Ekonomi idi.

Öncelikle, yenilikçiliğin ekonomik büyüme için önemli bir araç olduğunu belirten bildirgede, herkesi içine alabilen, sürdürülebilir, güvenli, güvenilir bir toplum için çığır açan teknolojilerin (ör: yapay zeka, blok zinciri, nesnelerin interneti, sanayi 4.0 vb…) uygulanmasına ağırlık verileceği belirtiliyor. Bir önceki yazımda bahsettiğim Japonların Toplum 5.0 dediği insan ve bilgi merkezli geleceğin toplumu da genel kabul görmüş görünüyor.

Sınırlar arası veri akımı (DFFT) önerisi ile ilgili de bakanlar toplantısındaki konum korunmuş ve bu konunun Dünya Ticaret Örgütü kapsamında elektronik ticaret çalışmalarında ele alınacağı belirtiliyor.

Yapay zekânın da birçok kez yer aldığı bildirgede, yapay zekâ sürdürülebilir ve herkesi içine alan bir toplum oluşturmak için faydalı bulunuyor. Yapay zekâya insan merkezli yaklaşıldığı ve OECD’nin Yapay Zekâ Önerileri raporunu temel alan G20 Yapay Zekâ Prensipleri ’nin benimsendiği belirtiliyor. Bunlarla beraber Nesnelerin İnterneti (IoT) kapsamında artık her nesnenin internete bağlandığı bir dünyada bulunduğumuzun kabullenildiği bildirgede, böyle bir dünyada siber güvenlik konusunda çalışmanın önemi vurgulanıyor.

Özellikle KOBİ’lerin sayısallaşmasını sayısal uçurumun engellenmesi için acil gören G20, ayrıca akıllı şehirler arasında bilgi deneyim paylaşımını da vurgulamış.

Finans alanında teknolojinin en güncel kullanım alanlarından kripto paraların şu an için küresel finans sistemi için bir tehdit oluşturmadığı belirtilirken, özellikle terörün ve kara para aklamanın önlenmesi noktasında kripto para gibi finansal teknolojilerin takibinin önemi vurgulanıyor.

Eğitim alanında da özellikle kız çocukları ve kadınların STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimlerine ulaşması ve sayısal cinsiyet uçurumunun kapatılması için fakir ve kırsal alanlara odaklanılacağı belirtiliyor.

Tarımda ise bilişim teknolojilerinin, yapay zekânın ve robotiğin kullanımının önemi güçlü şekilde vurgulanmış.

Japonya’da gerçekleşen G20’de Japonya’nın teknolojiye yakınlığı damga vurmuş görünüyor. Bu başlıkların aşama aşama Türkiye’nin de dâhil olduğu G20 ülkeleri tarafından mevzuatlara ve icraata döküldüğünü görmeye devam edeceğiz.

 

Oğuz YILMAZ

oguzyilmaz@turkgun.com

 

Kaynak; https://www.turkgun.com/g20-de-teknoloji-ve-yenilikcilik-makale-100279


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları