Kamu Siber Güvenlik Zirvesi Gerçekleştirildi


Kamu Siber Güvenlik Zirvesi Gerçekleştirildi

 

Kamu Bilişimcileri Derneğinin, kamu bilişim çalışanlarının bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak, kamuda bilişim teknolojilerinin kullanımını arttırarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında ortak akıl oluşturularak proaktif davranışlar geliştirmek amacına yönelik olarak her yıl düzenlediği Kamu Siber Güvenlik Zirvesi (KSGZ), bu yıl 6-7 Nisan 2017 tarihleri arasında Ankara Bilkent Otel’de düzenlendi.

Zirveye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı ve CyberMag Dergisi Editörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ve  Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay’ın yanı sıra kamu kurumlarının bilişim yöneticileri, kamu bilişim çalışanları ve bilişim teknolojileri ile ilgilenen kişiler ile kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişiler katıldı.

“Siber Güvenlik Yönetimi”, “Güvenlikte Entegrasyon; Bilgi Paylaşımı ve Tehdit İstihbaratı”, “Güvenli Veri Merkezi ve Çözümler”, “Kamu Yönetişiminde Bilişimin Önemi”, “Kritik Altyapılarda Çözüm Önerileri”, “Yeni Nesil Güvenlik Yaklaşımları” ve “Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması ve İşlenmesi” panellerinin işlendiği Kamu Siber Güvenlik Zirvesi’nde, siber güvenliğin geçmişi, bugünü ve geleceğine dair birçok konu tartışıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 15 Temmuz terörist darbe girişimi sonrasında siber saldırılarda sayı ve büyüklük olarak artış yaşandığını, ayrıca nitelik olarak daha sofistike saldırılarla karşılaştıklarını aktararak, “Bu saldırıları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız koordinesinde yürütülen Siber Güvenlik Kurulu kararları çerçevesinde kurulan USOM ve diğer paydaşlarımızla birlikte savuşturduk. Geçmişten bugüne USOM’da gerçekleştirilen çalışmaları hızlandırarak ve daha da fazla kaynak ayırarak somut önlemleri devreye almaya devam ediyoruz. USOM-SOME organizasyonu içinde paydaşlarla olan etkileşimi artırmak için düzenlemiş olduğumuz İstişare Toplantılarının birincisini 50’ye yakın kuruma ait SOME ile 2016 Ekim ayı sonunda, ikincisini ise 200 civarında SOME ile Ocak 2017’de yapmış bulunuyoruz. SOME ekiplerine yönelik düzenlediğimiz eğitim faaliyetleri kapsamında ise; Şubat ayında hastaneler, belediyeler ve kamu kurumlarından 135 katılımcıya Bilgi Güvenliği eğitimi ve Mart ayında ise enerji sektöründe yer alan SOME’lerden 45 katılımcıya endüstriyel kontrol sistemleri (SCADA) güvenliği eğitimi vermiş bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Siber güvenlikte tüm kurumlar ve kuruluşlara önemli görevler düştüğünü belirten Sayan, “Kritik kurumlarda kurduğumuz SOME ekiplerinin sistemlerine yönelen tehditler ve bildirdiğimiz zafiyetler ile ilgili tedbirler almasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın kredi kartı ve hesap bilgilerini çalma ve zararlı yazılım yayma amaçlı internet adreslerini tespit ederek bunlarla ilgili önlemleri de alıyoruz. Bu kapsamda, “Zararlı Bağlantılar” olarak tespit ettiğimiz sitelerin sayısında 2016 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat bir artış meydana gelmiştir. Özellikle daha ileri düzey saldırılar için ilk aşama olarak kullanılan bu tür sitelere yönelik faaliyetlerimiz ve tespitlerimiz 2017 yılında da giderek artmaya devam etmektedir. Zararlı bağlantılara yönelik olarak İnternet servis sağlayıcılar üzerinden bu filtreleme işlemlerini sağlıyor ve vatandaşlarımızın mağduriyetini engelliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Siber güvenlik çalışmalarının gündelik önlemlerle ve operasyonlarla ele alınamayacak kadar dinamik bir alan olduğunu ifade eden BTK Başkanı, “Kamu-özel sektör iş birliği içinde teknolojiyi, güncel tehditleri ve önlemleri hep birlikte değerlendirerek hızlı reaksiyon almak durumundayız. Bu anlamda haberleşme sektörünün düzenleyici kurumu olarak biz (BTK) teknoloji sektörünün lokomotifi olan operatörlerimiz ile en yakın şekilde çalışıyoruz. Siber güvenlik alanında da çözüm üreten, proje üreten tüm paydaşlara kapımız açık. En üst düzey iletişimi sağlayarak zamana ayak uydurmak ve hatta ötesine geçmek zorunda olduğumuzun altını çizmek istiyorum.” açıklamalarında bulundu.

Kamu Güvenlik Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ise, kurum ve devletlere yapılan siber saldırıların şekil değiştirdiğini ifade ederek siber saldırıların ilk defa 2011 yılında tehdit listesinde yer aldığını 2013 – 2014 yıllarında siber güvenliğin en önemli konulardan birisi haline geldiğini belirtti.

Türkiye’de internet kullanımı konusuna değinerek konuşmasına devam eden Ensar Kılıç, “Toplumun %60’ı – 47milyon kişinin 2017’de çevrimiçi olacağı, alışverişlerin %61’nin kredi kartı ile yapılması, tüm küçük ve orta ölçekli işletmelerin %92’sinin interneti aktif olarak kullanacağı öngörülmektedir. Siber saldırıların önüne geçmek hepimizin önceliği haline gelmiştir. Ülkemizin jeopolitik durumu ve önemi, her geçen gün güçlenen yapısı ve siber saldırı alan ülkeler arasında ilk 10 içerisinde yer alması sebebiyle siber güvenlik farkındalığı noktasında sorumluluklar getirmektedir.” dedi.

Sorumlulukları doğrultusunda sıkı bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Kılıç “ İlki 2013 yılında ikincisi 2016 yılında olmak üzere 2 adet strateji belgesi ve eylem planı hazırladık, zararlı yazılım analiz laboratuvarını kurduk, 3 ulusal ve 1 uluslararası tatbikat gerçekleştirdik, SOME rehberleri ve minimum güvenlik önlemleri gibi dokümanlar hazırladık ve paylaştık, 2013 yılında USOM’u kurduk; ilgili kurumlarda toplamda 600 adet SOME kuruldu. KamuNet projesi hayata geçirildi.” diyerek İnternet Değişim Noktası (İDN) kurulması işi için çalışmalarının hızla devam ettiğini ve Siber Güvenlik Kanun Taslağı çalışmasının tamamlanarak Başbakanlığa gönderildiğini ifade etti.

2016 – 2019 yılları arasında hayata geçirmeyi planladıkları işleri anlatan Haberleşme Genel Müdürü Kılıç “ Siber güvenlik alanında ana dilimizde online eğitimler için eğitim simülatörümüzü tasarlayacağız. 2017 yılı içerisinde 1 adet ulusal tatbikat 2018’de ise uluslararası tatbikat yapacağız ve siber güvenlik farkındalığının artması için kamu spotları hazırlayarak etkin mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Konuşmalar sonunda Kamu Bilişimciler Derneği Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve  Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay plaket takdim edildi.


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları