PANDEMİ GÜNDEMİNDE SAVUNMA SANAYİİNDEKİ “ADAPTASYON“ ve “YENİ SAVUNMA KONSEPTLERİ“ İLK KEZ ONLINE PANELDE TARTIŞILACAK


PANDEMİ GÜNDEMİNDE SAVUNMA SANAYİİNDEKİ “ADAPTASYON“ ve “YENİ SAVUNMA KONSEPTLERİ“

İLK KEZ ONLINE PANELDE TARTIŞILACAK

Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi STM ThinkTech’in online ve canlı olarak gerçekleştireceği panelde savunma sanayiinin öncü kurumları; COVID-19 sürecinde ve sonrasında Türkiye’de ve dünyada savunma sanayiinin adaptasyonu, yol haritası, ‘yeni savunma konseptleri’ ve senaryolarını tartışacak.

Adeta bir savunma zirvesi niteliği taşıyan panel, STM ThinkTech’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.

Tarihin en büyük biyolojik felaketlerinden biri olan COVID-19 salgını; sadece bir sağlık sorunu olarak değil; aynı zamanda toplum, güvenlik, ekonomi, kültür ve siyaset eksenin-de küresel çapta bir sorun olarak dünyayı tehdit ediyor. Savunma ve güvenlik alanının odağına yerleşen pandemi daha kapsayıcı ve insan odaklı bir “yeni savunma konsepti“ kavramını şekillendirmeye de başladı. Dünya genelinde savunma sanayiinin önde gelen şirketleri yeni dönemin güvenlik anlayışını inşa edecek kritik teknolojileri tartışıyor.

Türkiye’de savunma sanayii liderleri pandemi sürecinde ve pandemi sonrası dönemde sektörün yol haritası ve ‘yeni savunma konsepti’ çözümlerini ele almak üzere 20 Mayıs’ta STM ThinktechOnline Paneli’nde bir araya gelecek. Moderatörlüğünü gazeteci Hakan Çelik’in üstlendiği “COVID-19 Süreci ve Sonrasında Türkiye’de ve Dünyada Sa-vunma Sanayii“ konulu panele; ülkemizin geleceği için kritik teknolojilerin, yerli ve milli projelerin geliştirilmesine öncülük eden T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yeşiltaş ve STM Genel Müdürü Murat İkinci katılacak.

“Salgınla mücadeledeki başarımızda savunma sanayiinin önemli payı var”

Salgınla mücadelede savunma sanayiinin yerli ve milli çözümlerinin önemini vurgulayan T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir; “Bugün toplum güvenliğinin sadece geleneksel askeri tehditlere değil; çevre, sağlık, ekonomi ve teknoloji kaynaklı şoklardan kaynaklanan tehditlere de maruz kaldığını COVID-19 salgınıy-la en çarpıcı şekilde gözlemledik. Yaşadığımız tecrübe; genetik, mikrobiyoloji, nano-teknoloji gibi alanlarda askeri vesivil araştırma projeleri ile kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlere yönelik sistemlerin önemini arttıracak. Önümüzdeki süreçte biyo-güvenlik alanı çok daha fazla öne çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız milli teknoloji hamlesinin ne kadar isabetli bir adım olduğunu salgın sü-recinde tecrübe ettik. Salgınla mücadelede ülkemizin başarılı bir sınav vermesinde savunma sanayiimizin kuşkusuz önemli bir payı oldu. Biyo-güvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliği alanlarında yerli proje yatırımlarını da gündeme aldık. STM ThinkTech’in ev sa-hipliğinde gerçekleşecek panelin, ülkemizin savunma sanayii liderlerinin değerli katkılarıy-la savunma alanında izleyeceğimiz yol haritasına ve geliştireceğimiz çözümlere ışık tutacağına inanıyorum” dedi.

“Yeni dünya düzeninde güvenlik ihtiyaçları dönüşecek”

STM ThinkTech tarafından düzenlenen panelin bir online savunma zirvesi niteliğini taşıdığına dikkat çeken STM Genel Müdürü Murat İkinci ise, “Salgın, küresel sorunlara karşı yerli ve milli çözümler üretebilen ülkelerin bu savaştan galip çıkacağı bir tabloyu ortaya koyuyor. Salgın, yerli teknolojiler geliştirmenin ülkemizin geleceği için ne kadar hayati önemde olduğunu ve belirsiz yeni tehditlere karşı ‘esnekliğe’ sahip olmamız gerek-tiğini bizlere gösteriyor. Savunma sektörü öncüleri olarak geleceğimize yön veren milli ve özgün projeleri, yeni dünya düzenindeki değişen ve dönüşen güvenlik ihtiyaçlarına kapsayıcı çözümler üretecek şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. Panelde bir araya geleceğimiz savunma sanayii liderlerimizin katılımlarıyla sektörümüzün geleceğine şekil verecek değerli fikirler ve öngörüler elde edeceğiz” dedi.

Panel sosyal medyadan canlı izlenebilecek

STM ThinkTech’in ev sahipliğinde 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü 14:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek panel, STM ThinkTech‘in Youtube, Twitter ve Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

 İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları