Salgın Dönemi Türkiye'deki BT Ekiplerinin %97'sinin Güvenlik Becerilerini Artırdı


Salgın Dönemi Türkiye'deki BT Ekiplerinin %97'sinin Güvenlik Becerilerini Artırdı

Sophos’un düzenlediği ankette Türkiye'deki BT ekiplerinin %86'sı salgın döneminde kuruluşlarını hedef alan siber saldırıların yoğunlaştığını söylerken, bu durum ekiplerin %97’sinde siber güvenlik becerilerinin artmasına neden oldu.

Yeni nesil siber güvenliğin lideri Sophos, pandemi sırasında siber güvenlik konusundaki artan zorluklara dikkat çeken “The IT Security Team: 2021 and Beyond” anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre pandemi sırasında siber saldırılardaki artış başta eğitim (%83), perakende (%85) ve sağlık (%80) olmak üzere tüm endüstrilerdeki BT güvenlik becerilerini doğrudan etkiledi. Türkiye’deki BT profesyonellerinin %97’si 2020 yılı boyunca siber saldırılarda artış gözlemlediklerini ve bunun güvenlik odaklı becerilerinin artmasına yol açtığını artırdığını ifade etti.

2020 yılının BT ekipleri için benzeri görülmemiş bir yıl olduğuna dikkat çeken Sophos Araştırma Lideri Chester Wisniewski, şunları söyledi:

“BT profesyonelleri COVID-19'un getirdiği kısıtlamalara rağmen işlerin sürekliliğini sağlamada hayati rol oynadı. Eğitim kurumlarının uzaktan eğitime geçmesini, mağazaların çevrimiçi ortama taşınmasını, sağlık kuruluşlarının zorlu koşullar altında hastalara yardımcı olmasını, kamu kurumlarının temel hizmetleri sunmaya devam etmesini sağladılar. Üstelik bunu çoğu zaman sınırlı ekipman ve kaynaklarla, ağlara, uç noktalara ve çalışanlara yönelik artan siber saldırı dalgasına karşı mücadele ederken gerçekleştirdiler. Anket sonuçları bu zorlukların sadece BT ekiplerinin becerisini artırmakla kalmayıp, motivasyonu yüksek ve geleceği kucaklamaya hazır BT ekipleri yarattığını gösteriyor. Salgın sonrasında yeni BT güvenlik politikalarını uygulayacak, akıllı otomasyonla tehdit avlama uzmanlığını birleştiren araçları benimseyecek uzman ekipler oluşturmak adına kuruluşların önünde muazzam bir fırsat var.”

Zorluklara Birlikte Göğüs Germek BT Ekiplerinin Moralini Yükseltti

Araştırmanın diğer bulguları arasında şunlar yer alıyor:

  • Teknolojinin dağıtık ve dijital organizasyonları desteklemesiyle BT ekiplerine yönelik talepler arttı. BT ekiplerinin %84'ünde genel iş yükü artarken, %82'si siber güvenlik özelindeki iş yükünde artış yaşadı.
  • Saldırganlar pandeminin sunduğu fırsatlardan faydalanmada tereddüt etmedi. BT ekiplerinin %86'sı 2020 yılı boyunca kuruluşlarını hedef alan siber saldırıların sayısında artış bildirdi.
  • 2020 yılında yaşananlar, BT ekiplerinin %88'inin siber güvenlik becerilerini ve bilgilerini geliştirmesini sağladı. Yoğun baskı altında ve uzaktan çalışmak zorunda kalan BT profesyonelleri içinde bulundukları koşullarda hizmet sunmaya devam edebilmek için bilgi ve becerilerini artırma yoluna gitti.
  • Zorluklara birlikte göğüs germek ekiplerin moralini yükseltti. Ankete katılan BT ekiplerinin dörtte üçü (%75) 2020 boyunca ekiplerin moralinin yükseldiğini söyledi. Bunda ortak amaç ve değerler eşliğinde zorluklarla birlikte yüzleşmenin etkisi büyük oldu.
  • Salgında yaşanan deneyim, daha geniş BT ekipleri ve geleceğe yönelik teknoloji stratejilerinde yapay zeka gibi gelişmiş araçlar kullanma isteğini körükledi. Pek çok kuruluş kurum içindeki ve dışındaki BT ekiplerinin boyutunu artırma, gelişmiş araç ve teknolojilerin potansiyelini benimseme konusunda istekli görünüyor. Anket BT ekiplerinin %83'ünün 2023 yılına kadar kurum içi, %58'inin kurum dışı kaynaklı BT güvenlik personeli sayısının artmasını beklediğini ortaya koydu. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%89) yapay zekanın artan sayıda saldırıyla başa çıkmalarına yardımcı olacağını düşünüyor.

Sophos araştırmasının detaylarına bu adresten ulaşabilirsiniz.

30 Ülkeden 5 Bin 400 Karar Vericinin Katılımıyla Gerçekleştirildi

“The IT Security Team: 2021 and Beyond” anketi bağımsız pazar araştırma şirketi Vanson Bourne tarafından Ocak ve Şubat 2021'de gerçekleştirildi. Anket kapsamında ABD, Kanada, Brezilya, Şili, Kolombiya Meksika, Avusturya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, İspanya, İsveç, İsviçre, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, İsrail, BAE, Suudi Arabistan, Hindistan, Nijerya, Güney Afrika, Avustralya, Japonya, Singapur, Malezya ve Filipinler’in aralarında yer aldığı 30 ülkede, 100 ila 5.000 çalışanı olan şirketlerde görev yapan 5 bin 400 BT karar vericisiyle görüşme yapıldı.İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları