SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE TÜRKİYE SİBER GÜVENLİK KÜMELENMESİ KURULDU


SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI ÖNCÜLÜĞÜNDE TÜRKİYE SİBER GÜVENLİK KÜMELENMESİ KURULDU

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde siber güvenlik alanında kamudan özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere kadar tüm paydaşları bir araya getiren Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin tanıtım toplantısı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından ve sektörden 200’ün üzerinde temsilcinin katılımıyla 28 Haziran tarihinde SSB’de gerçekleştirilmiştir.

Kümelenmenin modellenmesi ve hazırlık aşaması kapsamında, ülkemizde siber güvenlik ekosisteminde yer alan paydaşlarla problemlerin tespit edilmesi ve ortak akıl ile çözüm üretilmesi amacıyla kamu, özel sektör ve akademi temsilcileri ile sektörel çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Sektörel çalıştayların sonuçları iki gün süren karar çalıştayında değerlendirilmiş ve Siber Güvenlik Kümelenmesinin vizyonu, misyonu, hedefleri, performans göstergeleri gibi temel kavramları ortaya konmuştur.

Siber güvenlik alanında dünyada olduğu gibi ülkemizde de paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılarak sinerji oluşturulması ve böylece siber güvenlik sektöründe yerli ekosistemin oluşturulmasının arz ettiği önemle, bu ekosistemin temelinin oluşturulması, yenilikçi fikirlerin ticari ürünlere dönüştürülmesi, kamu ve sektör işbirliğinin veya mevcut işbirliklerinin artırılması ve ülkedeki kaynaklar arasında sinerji oluşturacak bir kümelenme platformunun oluşturulması amaçlanmaktadır.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile yerli ve milli siber güvenlik teknolojilerinin yaygınlaştırılması, yetkin insan kaynağı sayısının artırılması, sektörde faaliyet gösteren firmaların desteklenerek uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün ve siber güvenlik alanında ihracat miktarlarının artırılması hedeflenmektedir.

SSB; sanayileşme stratejisine uygun olarak, söz konusu kazanımların sadece ana yüklenici seviyesinde değil, KOBİ/yan sanayi seviyesinde de yayılmasını teşvik etmektedir. Bu çalışma ile önümüzdeki dönemde ülkemizde ve Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen projelerde siber güvenlik alanında azami yerli katılım olması, özellikle kritik olarak değerlendirilen bazı yazılım ve donanımsal alt bileşenlerin milli imkânlarla geliştirilmesi, rekabetçiliğin sağlanması ve milliliği korumak hedefleri arasındaki ideal dengenin kurulması suretiyle siber güvenlik teknolojileri alanında sektöre kabiliyet kazanımı sağlanacaktır.

Kümelenme, merkezinin veya bir şubesinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir tesisi olan ve bu tesiste siber güvenlik ürünü geliştiren veya siber güvenlik hizmet veren tüm firmalara açık olup, üyelik başvuruları https://siber.ssb.gov.tr üzerinden yapılabilmektedir.

Bu kapsamda, siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren firmalar desteklenerek uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün artırılması, firmaların daha hızlı bir şekilde pazara girebilmeleri ve pazarda sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olabilmeleri, Ar-Ge, üretim ve pazarlama ortaklığı yapmaları, riski dağıtmaları, ihracat miktarlarını arttırmaları ve bu sayede sektörün ve bölgenin ekonomisini yukarıya çekmeleri hedeflenmektedir.

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları