8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey2015)


 

 

IMG_0287

8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı 30-31 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Etkinliğin bu yıl ki ana teması "Siber Güvenlik ve Kritik Altyapılar" olarak belirlenmiştir.

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendiği ilk yıldan beri;

  • Ülkemizin bu alanlardaki bilimsel ve endüstriyel çalışmalarının paylaşıldığı,
  • Üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirildiği, Toplumun bilgilendirildiği, eğitildiği,
  • Bunlara ilaveten bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişinin sağlandığı

en önemli etkinlik olarak kabul görmektedir.

ISCTurkey 2015 Konferansı, bu yıl Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA) tarafından da desteklenmekte ve Avrupa Siber Güvenlik Ayı etkinlikleri arasında yer almaktadır. (https://cybersecuritymonth.eu/ecsm-countries/turkey/8th-international-conference-on-information-security-and-cryptology)

Her ülke için önemli olan bilgi güvenliği ve kriptoloji kavramlarının; toplumun bireyleri tarafından özümsenmesine yardımcı olmak, ülkemizde bu alanda bilimsel bilgi birikiminin arttırılmasına katkılar sağlamak, kurumlar ve sektör arasındaki işbirliğini arttırmak bu konferansın temel hedefleri arasındadır.

ISCTurkey 2015 Düzenleme Kurulu

"Konferans süresince hedeflenen çıktılara ulaşılması için; paneller, eğitimler düzenlenecek ve davetli konuşmacıların görüşlerini belirteceği özel konulara ek olarak, seçkin araştırmacıların sunacağı bildirilerin konferansın daha verimli ve faydalı olmasına büyük katkılar sağlaması beklenmektedir.

Her yıl olduğu gibi konferansa katılım, konuya ilgi duyan herkese açık olup ücretsizdir. Sadece kayıt yaptırmak zorunludur.

Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az üç hakemin görüşlerine başvurularak değerlendirilecektir. Hakem raporları dikkate alınarak, uygun bulunan bildiriler sözlü sunum veya poster sunumu için seçilerek bildiriler kitabında basılacaktır.

Konferansın kişisel, kurumsal, ulusal ve uluslararası bilgi güvenliğine katkılar sağlamasını bekler, konuya ilgi duyan herkesi konferansa katkılar vermeye davet ederiz.

Kayıt
Kayıt ücretsizdir ancak katılımcıların internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gereklidir.

Konferans Yeri
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
Ankara/Türkiye


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları