ATP Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Sencer Salbaş ile Söyleşi


ATP Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Sencer Salbaş ile Söyleşi

 

1997 senesinde kurulan ATA Teknoloji Platformları (ATP), kritik görevleri yüklenen kurumsal yazılım platformlarını ve hizmetlerini geliştiren ve sağlayan teknoloji lideridir. Dünyanın en büyük markalarını; çözümleri ve servisleri ile destekleyen ATP, yüksek hızda veri işlemlerini sabit ve mobil ortamlarda gerçekleştiren teknolojiler geliştirmektedir. Son teknoloji BT altyapıları ve bulut çözümleri de üreten ve yöneten ATP, müşterilerin uygulamalarını dış kaynak hizmeti olarak almalarına öncülük eder.

ATP uçtan uca çözümleri tüm müşteri ihtiyaçlarını hedefler. Çözüm portföyü ağ altyapısı hizmetleri, yönetilen bulut hizmetleri ve e-devlet uygulamalarından sektörlere özel müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), kurumsal kaynak planlama (ERP) ve iş zekâsını (BI) içerir. Sektörlerinde büyük bilgi birikimine sahip, yüzü aşkın ATP yazılımcısı ve analisti, müşterilerin yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle rekabet avantajı kazanmalarını sağlamaktadırlar.

ATP markaları Tradesoft ve Zenia finans ve konuk ağırlama sektörlerinin liderleri olarak Türkiye, Çin ve EMEA bölgesinde 300’ün üzerinde kurumsal müşteriye hizmet vermektedirler. Borsa İstanbul Menkul Kıymetler hacminin büyük bir bölümü, Tradesoft Global Trading Platformu ile çalışan terminallerden gerçekleşmektedir. Zenia’nın dünya standartlarındaki satış noktası çözümleri (POS), bulut tabanlı veri yönetimi ve verimlilik araçları ile müşteriler en yüksek seviyede kazanç ve sürdürülebilirlik elde ederler.

Bu bilgiler ışığında, siber güvenlik alanında toplumun her kesiminde bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak, bu konu ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek, milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak; bireysel, kurumsal ve ulusal düzeydeki riskler konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile güvenilirlik, süreklilik ve gizlilik politikaları izinde yoluna devam eden firmanın genel müdür yardımcısı, Sencer Salbaş ile Türkiye’de bilişim sektörünün durumu, devletimizin kalkınmasında BT ve telekomünikasyon sektörünün yeri, bilhassa siber güvenlik alanında bilinmesi gerekenler ve çözüm önerileri konularında ülkemizin bugünü ve geleceği adına yapılması gerekenleri konuştuk.

CyberMag: Öncelikle dünyada ve Türkiye’de bilişim sektörünün bugünü ve geleceği hakkında neler söylemek istersiniz?

Sencer Salbaş: Türkiye bilişim pazarı 83 Milyar TL’ye ulaşmış durumda. Yazılımdan elde edilen 10 Milyar civarındaki cironun %14’ü ihracattan sağlanmakta. Yazılımın payında büyüme sağlansa da dünya bilişim pazarı içindeki yerimiz hala çok küçük.

Bilişimde gelişmenin ve büyümenin sürdürülebilir kılınması uzun vadeli stratejiler ve yatırımlarla mümkün olacaktır. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkelerden birisi olarak demografik avantajımızı bilişim sektörüne verimli şekilde yönlendirilebilecek eğitim politikaların geliştirilmesinin, sürdürülebilir gelişim için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

CyberMag: Yıllarca bu sektörde görev almış birisi olarak; devletimizin kalkınmasında BT ve telekomünikasyon sektörünün yeri ve önemi nedir?

Sencer Salbaş: Ülkemizin ekonomik geleceği ile bilişimdeki geleceğini bir birinden ayırabilmemiz mümkün değil. Teknolojik değişme sürecini kavramsal düzeyde buluş (invention), yenilik (innovation) ve yayılma (diffusion) olarak 3 aşamada düşünebiliriz. Tarihin belli noktalarında ortaya çıkan yeni teknolojilerin toplumsal ve ekonomik hayatı kökten değiştirdikleri, devrimsel gelişmelere neden olduklarını biliyoruz. Günümüzde de ekonomik büyümenin temel kaynağı giderek teknolojik yenilikler olmaya başlamıştır. Bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon sektörleri toplumsal ve ekonomik hayatı kökten değiştirebilecek yeniliklere öncülük eden sektörler olduğu için ülkelerin kalkınmasında çok kritik yer almaktadırlar.

CyberMag: Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon yaklaşımları ve politikaları göz önünde bulundurulduğunda, bu konuda yapılan düzenlemeler nelerdir? Ar-Ge desteklerini ve teşviklerini yeterli buluyor musunuz? Sizce yapılması gerekenler neler?

Serhan Salbaş: Ar-Ge faaliyetleri ulusal inovasyon sisteminin geliştirilmesinde en temel faktörlerden biri. Ar-Ge konusunda 2005-2010 arasında bir ivme yakalanmış ve bu ivmenin arttırılarak devam etmesi hedeflenmektedir. 2006 yılında Ar-Ge harcamaları GSYİH’ye oranı 0,6 iken bu oran 2015’de 1.06 ya ulaşmıştır. Bu artış yaklaşık 8 Milyon TL’den 22 Milyon TL’ye tekabül etmektedir.

2016 Ar-Ge harcamalarının 2 Milyon TL’si kamu sektöründe, 8 milyonu yükseköğrenimde, 11 milyonu ise özel sektörde gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler ülke çapında Ar-Ge faaliyetlerine verilen önemin artışını göstermektedir. Avrupa ülkeleri ortalamaları ile karşılaştırıldığında atılması gerekli ek adımların olduğunu gözlemliyoruz.

CyberMag: Devletimizin kalkınmasında bilişim sektörüne yapılacak yatırımların yeri ve önemi nedir? Endüstri 4.0 trenini kaçırmamak adına özel sektörün ve devletimizin alması gereken sorumluluklar nelerdir?

Serhan Salbaş: Endüstri 4.0 sanayideki mevcut üretim anlayışının, bilişim teknolojileri ile birlikte yeniden şekillendiği bir kavram ve şüphesiz gerekli teknolojik altyapılar olmadan ulaşılması olanaksız bir vizyondur.

TÜBİTAK’ın 2016 yılında yapmış olduğu çalışma, sanayimizin dijital olgunluk seviyesinin Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında olduğunu göstermektedir. Ayrıca endüstriyel robotlar, otomasyon ve siber fiziksel sistemleri üretimin sadece bir bölümünde kullanılmaktadır. Bu nedenle siber fiziksel sistemler, yapay zekâ, sensör, robot teknolojileri, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri, siber güvenlik ve bulut bilişim alanlarında yetkinliklerin artırılmasını hedefleyen Ar-Ge çalışmalarına hız verilmesi kritik önem taşımaktadır.

CyberMag: Bununla birlikte, ATP Ar-Ge ve Dijital Dönüşüm Yöneticisi olarak bize şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne gibi çözümleriniz (yapay zekâ), hizmetleriniz (bulut hizmetleri, dağıtım algoritmaları), servisleriniz var? Hangi kurum ve kuruluşlara hizmet veriyorsunuz?

Serhan Salbaş: ATP Ar-Ge merkezi şirketimizin 20 yıllık deneyimi ve bilgi birikimiyle hayata geçirdiği projeleriyle, sektörel dönüşümlerde global öncülüğü hedeflemektedir. Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından Ata Holding’in iştiraki olan ATP, finansal servisler, bankacılık, sigorta, gıda, hızlı servis restoranları, otomotiv, lojistik ve denetim sektörlerine özel teknolojik çözümler sunmaktadır.

Ar-Ge faaliyetleri için de odak alanlarımız olan IoT, Büyük Veri Analitiği, Artırılmış Gerçeklik ve Tahminleme Algoritmaları ile grup içi ve dışı firmaların ihtiyaçlarına çözüm sağlıyoruz.

CyberMag: Geliştirmiş olduğunuz teknik ürünlerden(IoT Çözümleri-Veri Analitiği vb.) bahseder misiniz? Ürünlerinizden beklediğiniz verimi alabiliyor musunuz? ATP Ar-Ge’ nin çözümlerinin size sağladığı avantajlar neler oldu?

Serhan Salbaş: ATP Ar-Ge merkezinde yürüttüğümüz çalışmalar ile yeni fikirlerin ürüne, ürünlerin pazara geçiş sürecini hızlandırmayı hedefliyoruz. Grup ekosistemi içinde yaptığımız Ar-Ge projelerini operasyonel süreçler içinde deneme, başarısını ölçümleme ve sahadan aldığımız geri dönüşlere göre iyileştirme şansına sahibiz. Bu ortam bize Ar-Ge projelerimizin araştırma düzeyinde kalmayıp, sektörde kullanılabilen ürün ve çözümlere dönüşmesinde büyük avantaj sağlamakta.

CyberMag: ATP Ar-Ge tarafından geliştirilmiş en önemli gördüğünüz projelerinizi(IoT ile Atık Yönetimi, Kurye Dağıtım Optimizasyonu vs), bu alandaki faydalarını okuyucularımızla paylaşabilir misiniz? ATP Ar-Ge çözümlerinin sağladığı avantajlar nelerdir?

Serhan Salbaş: Restoranlarda IoT uygulamaları ile kuyruk yoğunluk takibi, atık miktarının azaltılması, Augmented Reality teknolojisi ile eğitim uygulaması ve süreç iyileştirilmesine yönelik projeler üzerinde çalışıyoruz. Amacımız depodan başlayarak, restoranlarda ürünün hazırlanıp müşteriye sunulmasına kadar geçen tüm adımlarda olası kayıpları minimuma indirgemek, müşteri bekleme süresini en aza düşürmek, stok farklarını yok etmek ve otomatize edilmiş etkin bir süreç oluşturmak. Restoran tarafında yaptığımız çalışmalarda elektrikli ekipmanların enerji tüketimlerinin optimize edilmesi, ekipman arıza süreçlerinin hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesi için QR code kullanılması gibi konularda iyileştirme sağladığımız alanlar arasında. Kendi çözümlerimizin yanısıra dünya çapında konuk ağırlama sektöründe dijitalleşme ve optimizasyon çözümleri sağlayan third party firmalar ile de ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar ile müşterilerimize yaptıkları yatırımın çok hızlı şekilde ROI dönüşünü sağlamayı hedefliyoruz.

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları