BGD Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mustafa ALKAN ile Söyleşi


 BGD Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mustafa ALKAN ile Söyleşi:

22.07.2007 tarihinde, bilgi güvenliği alanında toplumun her kesiminde bilgi v

e bilinç düzeyini arttırmak, bu konu ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek, milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak; bireysel, kurumsal ve ulusal düzeydeki riskler konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile kurulan Bilgi Güvenliği Derneği(BGD)’nin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mustafa ALKAN ile Bilgi Güvenliği hususunda ülkemizin dünü, bugünü, geleceği ve yapılması gerekenleri konuştuk.

CyberMag: Öncelikle Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Bilgi Güvenliği Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı olarak Türkiye’deki Siber Güvenlik Sektörü’nün durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

BGD Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mustafa ALKAN: Siber güvenlik konusu malum yakın geçmiş için yeni, günümüz için çok önemli gelecek içinse çok çok daha önemli olacak bir konu. Bizim ülkemiz içinse ne yazık ki önemi çok fark edilmeyen ya da çok önemsenmeyen bir konu. Hal böyle olunca bu konu da da çalışma yürüten firmalarımızda ne yazık ki yeterli sayıda ve potansiyelde değil. Ancak bu konuda çalışmalar yürüten, yerli çözümleri ve ürünleri olan çok başarılı firmalarımızda yok değil. Bu firmalarımızın hem sayısının artması, hem daha etkin ve yetkin hale gelmeleri ve bu alanda ciddi ürünler geliştirebilmeleri için devlet desteğine ciddi anlamda ihtiyaç vardır. Başta kamu kurum ve kuruluşlarımızda kullanılan güvenlik ürünlerinin yüzde 90’dan fazlasının yabancı menşeili ürünler olduğunu gerçeğinden hareketle söylemek gerekirse, yerli firmalarımızın yeterince desteklenmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama biliyoruz ki bu konuda hem bilgi hem de insan kaynağı açısından ülkemizin çok ciddi bir potansiyeli var. Bu firmalarımız desteklendiğinde bu alanda Siber Güvenlik Sektörü hem büyüyecek hem de uluslararası rekabet edebilecek ürün ve çözünler ortaya çıkacaktır.

CyberMag: Türkiye’nin siber savunma alanında, diğer ülkelere göre durumu hakkında ne söyleyebilirsiniz?

BGD Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mustafa ALKAN: Biraz önce de bahsettiğim gibi her konuda olduğu gibi bu konuda da sizin konuya ne kadar önem verdiğiniz ve ne kadar önceliğiniz olduğuyla ilgilidir. Üzülerek söylemek gerekirse diğer ülkeler ile kıyasladığımızda bizim gibi siber saldırı ve risk altında olan ülkelere göre siber savunma konusunda da ne yazık ki çok iyi durum olduğumuz söylenemez. Bilindiği gibi Türkiye siber saldırıya uğrayan ülkeler sıralamasında ilk 5 ile ilk 10 arasında yer alıyor. Bu çok ciddi bir durum bizim için. Ancak bizim gibi risk altında olan ülkelerin siber savunma konusunda yaptıklarına baktığımızda bizim çok geride olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakın bu durumda olan ülkeler siber güvenlik konusunda kurumsal yapılarını tamamlamış. Bu konuyla ilgili ülkesel olarak politika ve stratejilerini belirlemiş. Siber savunma güçlerini yani siber ordularını siber polis teşkilatlarını kurmuş ve her yıl binlerce bu konuda insan kaynağı yetiştirmek üzere projelerini uygulamaya koşmuş durumdalar. Bizim ise bu alanda doğrudan sorumlu bir kurum ve kuruluşumuz yok. Bu konuda görevlendirilmiş kurumlar arasında yeterli bir koordinasyon yok. Bu alanda insan kaynağı yetiştirmek üzere ciddi bir strateji ve projemizde yok. Dolayısıyla siber savunma konusunda çok iyi durumda olduğumuzda söylenemez. Nitekim bize yönelik siber saldırılar olduğunda ortaya koyduğumuz tavır ve savunma yöntemlerimizde ne yazık ki çok profesyonel olmuyor.

CyberMag: Türkiye’deki bilişim sektöründe STK’larının yeri ve önemi hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Genelde ne tür oluşumlar var ve ne tür faaliyetler yürütmektedirler?

BGD Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mustafa ALKAN: Türkiye de bilişim STK’larının yeri de önemi de çok yüksek ve çok anlamlı. Türkiye’nin bilgi çağına ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde en önemli rolü ve misyonu üstlenmişlerdir. Bu alanda da çok ciddi çalışmaları olmuştur. Başta toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşmasında ve de Devletin bu yündeki politika ve stratejilerinin belirlenmesinde hem öncü rol üstlenmişler hem de somut katkılar sağlamışlardır.

Başta devlet kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok kesim farklı ve yoğun gündem içerisinde ülkemiz için hayati önem taşıyan e-dönüşüm süreci zaman zaman ihmal edilmiş zaman zaman öncelik olmaktan çıkmıştır. Fakat bilişim STK’larının yoğun çabalarıyla bu konu hep gündemde kalmış ve bu günde bu STK’lar sayesinde gündemde tutulmaktadır.

 

BGD Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mustafa ALKAN: Bu konuda Türkiye’nin ilk ve en eski STK’sı bildiğiniz gibi Bilgi Güvenliği Derneği’dir. Biz derneği ilk kurduğumuzda birçok kesim çok anlam verememişti. Böyle dernek mi olur diyenler bile olmuştu. Daha sonra konunun önemi anlaşıldıkça daha doğrusu biz çok yoğun bir faaliyet yürütüp bu konuda yeterli farkındalıklar oluşmaya başlayınca derneğin kuruluş amacı ve önemi daha da iyi anlaşılmaya başladı.

Kuruluş amacımıza gelince, birinci önceliğimiz ve amacımız toplumun tüm kesimlerinde Siber Güvenlik konusunda bir farkındalık oluşturmaktı. Çünkü bu konunun o günkü önemi ve gelecekteki önemi çok bilinmiyordu. Bu gün itibariyle bunu başardığımızı düşünüyorum. Çünkü bu gün Türkiye’de siber güvenlik konusu herkesin ve her kesimin gündeminde olan ve bilinen bir konu oldu. İkinci amacımız ise Türkiye için bir Siber Güvenlik Strateji Belgesi ve Eylem Planı oluşturmaktı, bugün itibariyle buda gerçekleşmiş durumdadır. Bunun yanında Kurumsal bir alt yapının kurulması idi. Buda kısmen gerçekleşti. Kısmen diyorum çünkü bu konuda malum Siber Güvenlik Ulusal Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ancak bunun yanında etkin ve yetkin bir kurumsal yapı oluşmadı. Mesela bir bakanlık olabilir, bir başkanlık olabilir, bir müsteşarlık olabilir. Ya da başka bir yapı oluşturulabilir. Bunların yanında birkaç önemli hedefimiz daha vardı. 

 

 Bunlardan birincisi siber güvenlik uzmanlarının ivedilikle yetiştirilmesi ve konuda ihtiyacımız olan insan kaynaklarının oluşturulması idi. Bunun adına ister siber ordu deyin ister siber güç deyin. İkincisi siber güvenlik konusunda yerli ve milli teknolojik çözümlerin geliştirilmesi idi. Bu konuda daha çok çalışmamız gerekiyor. Üçüncüsü de bu konuda ki hukuki düzenlemelerin tamamlanması idi. Bunlar kısmen hayata geçirildi ama daha yapılması gereken çok iş var. Bizde dernek olarak bu amaçlarımızın daha doğrusu ülkemiz için olması gerekenler için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

CyberMag: Geride kalan 8 yıllık süreçte, BGD’ni benzeri diğer STK’lardan ayıran, ayrı bir yere oturtan özellikleri sizce nelerdir? BGD ülkemizde ne tür bir misyon ve vizyon üstlenmiş durumda?

BGD Kurucu Başkanı Prof. Dr. Mustafa ALKAN: Biliyorsunuz biz siber güvenlik konusuna odaklanmış bir STK’yız. Tamamen kamu yararına faaliyet yürütüyoruz. Herhangi bir ekonomik ve çıkar amaçlı bir çalışmamız yoktur. Bir kesimin ya da belirli bir sektörün yada grubun yararına bir yapımız da yoktur. Toplumun tüm kesimleri adına faaliyet yürütüyor, bünyemizde toplumun tüm kesimlerini barındırıyoruz.

Tek misyonumuz ve vizyonumuz var  o da, topyekûn Türk Milletini ve Türk Devletini muhtemel siber saldırılara ve siber savaşlara karşı hazır hale getirmektir. Ülkemizi ve milletimizi muhtemel saldırı ve savaşlara karşı korumak ve kollamak için yapılması gerekenleri toplumun tüm kesimleriyle birlikte yapmaya çalışmaktır. Bu konuda her türlü faaliyeti çalışmayı ve projeyi hataya geçirmek istiyoruz.

CYBERMAG: BGD’nin yapmış olduğu etkinliklerden biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz ve bu etkinliklerde neleri amaçlıyorsunuz?

PROF. DR. MUSTAFA ALKAN: BGD’nin yaptığı etkinlikler genellikle ulusal ve uluslararası anlamda konferans, seminer, çalıştay, siber güvenlik eğitimleri, siber güvenlik kampları vb. etkinliklerin yanında üyeleriyle birlikte ve ilgili taraflarla yaptığı sosyal etkinliklerdir.

Başta Bakanlıklar olmak üzere, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilikleriyle bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan en önemlisi kurulduğumuz yıldan itibaren yapmaya başladığımız ve bu yıl 9.sunu gerçekleştireceğimiz. "Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı" dır. Başta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olmak üzere BTK, TUBİTAK gibi kamu kurumlarının yanında Gazi Üniversitesi ODTU ve İTÜ gibi üniversiteler ve birçok STK ve Sektör temsilcileriyle bu etkinliği yapıyoruz. Bunun yanında birçok kurum ve kuruluşlar ile birlikte siber güvenlik başlığında birçok ana temada çalıştaylar yaptık. Bunlardan başlıcaları; Türkiye Barolar Birliği ile yaptığımız "Siber Güvenlik Hukuku Çalıştayı", Noterler Birliği ile yaptığımız Siber Güvenlik Düzenlemeleri Çalıştayı" BTK ve TUBİTAK ile yaptığımız IPv6 çalıştayı ve konferansı gibi örnekler verebilirim. Bunun yanında birçok üniversitede ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yaptığımız eğitim seminerleri. Bunlardan yine en önemlilerinden birisi olan "Siber Güvenlik Yaz Kampı" dır. En son yaptığımız etkinlik ise yerli çözümleri ve yerli firmalarımızı desteklemek adına; başta ODTU Teknokent olmak üzere Ankara'da bulunan bütün teknokentlerle birlikte bilgi güvenliği alanında faaliyet gösteren ve ürün geliştiren firmalarımızla yaptığımız çalışmalardır. Bu ve benzeri birçok etkinlik gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz.

CYBERMAG: Bu etkinliklerin sonucunda beklenen çıktılar ve faydalar elde edilebiliyor mu?

PROF. DR. MUSTAFA ALKAN: Bu soruya çok rahat ve emin bir şekilde evet diyebilirim. Sondan başlamak gerekirse; Siber Güvenlik Kamplarında katılımcılara çok ciddi eğitimler verilmekte ve Türkiye’nin siber gücünün oluşmasına önemli katkılar sağlanmaktadır. Bir diğer önemli çıktı ise yıllardır yapılan bu etkinliklerin sonunda toplumun tüm kesimlerinde ciddi bir farkındalık oluşmuştur. Farkındalıkla kalmayıp devletin ve hükümetin politikalarına yansımış bu alanda ciddi düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalar oluşturulmuştur. Bu konuda ilk strateji belgesi çalışması derneğimiz tarafından gerçekleştirilmiş ve ilk taslak derneğimizde kurulan çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır. IPv6 konusundaki ilk düzenlemeler bizim yaptığımız etkinlikler sonucunda gündeme gelmiştir. Bunun yanında Siber Güvenlik Ulusal Koordinasyon Kurulu bizim fikrimizdir ve bizim önerimiz doğrultusunda kurulmuştur. İlkokuldan üniversitelere birçok kurum ve kuruluşlara eğitimler verilmiştir. Basın medya aracılığıyla siber güvenlik konusunda ciddi bir bilinç oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunun gibi birçok örnek verebilirim.

CYBERMAG: Türkiye’de Siber Güvenlik çalışmaları beklediğiniz gibi ilerliyor mu? Ülke adına yapılması gerekenler nelerdir? Gereken düzenlemeler ve çalışmalar yapılmadığında ne gibi sonuçlar ortaya çıkacaktır?

PROF. DR. MUSTAFA ALKAN: Bazı çalışmalar yapılmakla beraber bana göre çok yetersizdir. Daha ciddi çalışmalar yapılmalı ve çok kapsamlı politika ve stratejiler geliştirilmelidir. Bu ciddi ve kalıcı bir devlet politikası haline gelmelidir. Hızlıca teknik anlamda, kurumsal anlamda, hukuksal anlamda düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Hepsinden de önemlisi 5. kol ya da kuvvet dediğimiz siber orduların ivedilikle kurulması gerekmektedir. Aksi takdirde her alanda ve her konuda telafisi mümkün olmayan ağır ve olumsuz sonuçlar doğabilir. Ülke olarak maddi, manevi, siyasi, ekonomik, askeri her konuda çok ağır bedeller ödeyebiliriz.

CYBERMAG: Ülkemizin gelecek yılları adına belirlemiş olduğunuz hedef nedir?

PROF. DR. MUSTAFA ALKAN: Mevcut faaliyetleri artırarak devam ettirmenin yanında somut projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bunlardan en önemlisi yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi, yerli ve milli yazılım ve donanım teknolojilerin geliştirilmesi. Tabi ki bunun içinde yerli firmalarımızın çok ciddi bir şekilde devlet tarafından desteklenmesi. Bunun yanında Siber Güvenlik konusunda AR-GE desteklerinin önemli ölçüde artırılması ve bu tür projelerin desteklenmesi gibi konularda yine öncülük etmek ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirmek.

CYBERMAG: CyberMag, siber dünyadaki riskler ve siber güvenlik konusuna odaklanmış Türkiye’nin ilk basılı ve elektronik dergisi olarak farkındalığı artırmayı ve insanları bilgilendirmeyi amaç edinmektedir. Bu amaçla yola çıkan ve yayın hayatına daha yeni başlayan CyberMag hakkında düşünceleriniz nelerdir?

PROF. DR. MUSTAFA ALKAN: Öncelikle sizleri kutluyorum. Çok önemli bir eksikliği doldurmuş bulunuyorsunuz. Bu konuda bir yayın organına her açıdan ihtiyaç vardı. Daha kapsamlı hale gelmesini bekliyoruz. Özellikle kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler başta olmak üzere sektörün de desteğini alarak ciddi bir içerik oluşturmakta yarar var. Dahası bu konunun toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması büyük önem taşıyor. Bu konuda ciddi bir rol üstleneceğine inanıyorum. Özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanıyorsunuz. Aynı şekilde web sayfasının içeriğini de zenginleştirmek ve bu ortamları önemli bir bilgi kaynağı ve kütüphane haline getirmekte yarar var.

CYBERMAG: Son olarak neler söylemek istersiniz? Eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?

PROF. DR. MUSTAFA ALKAN: CyberMag dergisine yayın hayatında başarılar diliyorum. Ülkemiz için önemli bir alanda faaliyet yürüttüğünüzü ve bu konuda çok büyük faydalar ve katkılar üreteceğinizi umuyorum. Bu tür organizasyonların ve oluşumların artarak devam etmesini bekliyor, başarılarınızın devamını diliyorum.


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları