Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (www.iscturkey.org) Kayıtları Başladı


 Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 10.Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (www.iscturkey.org) Kayıtları Başladı

 https://www.iscturkey.org/#section-10

Konferansın Ana Teması Siber Güvenlik ve Yapay Zekâ Olarak Belirlendi

20-21 Ekim 2017, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Merkez Binası

#BGD#ISCTURKEY2017#SiberGüvenlik#YapayZeka#BTK

 

Bilgi güvenliği alanında, ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel çalışmalar yürüterek birey ve kurumlarda farkındalığın oluşması ve ortak akıl ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacı ile 2007 yılında kurulan Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) her yıl Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nı (www.iscturkey.org) düzenlemektedir. Bu konferansın 10uncusu, Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle ve T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu destekleriyle 20-21 Ekim 2017 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Merkez Binası’nda gerçekleştirilecektir.  

 

ISCTurkey 2017 Konferansının ana teması “Siber Güvenlik ve Yapay Zekâ” olarak belirlenmiştir. Konferansta Yapay Zekâ alanındaki gelişmeler hem siber savunma hem de siber saldırıların niteliğini kökten değiştirmektedir. Konferansta Türkiye'nin yapay zekâ stratejisi, yerli ve milli olarak geliştirilen yapay zekâ uygulamaları ve benzeri konular ele alınacak, çağrılı konuşmacılar, akademik bildirilerin sunulacağı oturumlar ve eğitimler düzenlenecektir. Konferansa katılım, konuya ilgi duyan herkese açık ve ücretsizdir. Konferansımıza kayıt zorunludur. 

Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az üç hakemin görüşlerine başvurularak değerlendirilecektir. Hakem raporları dikkate alınarak, uygun bulunan bildiriler sözlü sunum veya poster sunumu için seçilerek bildiriler kitabında basılacaktır.

 

Konferansımıza, kamu kurum ve kuruluşlarındaki personeller, kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliği alanında çalışanlar, bu konulara ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyenler, savunma teknolojilerinde kriptoloji alanında çalışanlar, ülke güvenliği alanında çalışanlar ve hizmet verenler katılmalıdır.

Bu çerçevede katılımınız, ISCTurkey 2017 konferansına büyük değerler katacak ve bizi çok mutlu edecektir…

Saygılarımızla,

Ahmet Hamdi ATALAY

Bilgi Güvenliği Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

2017 yılında düzenlenen etkinliğimize dair ayrıntılı bilgilere www.iscturkey.org internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kayıt için : ( https://www.iscturkey.org/#section-10 ).

Sponsorluk dosyası: https://www.iscturkey.org/assets/files/isc_Turkey_2017_Sponsorluk_Dosyasi.pdf

Ekte ilgili görselleri bulabilirsiniz.

 

Bilgi Güvenliği Derneği Hakkında:

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD), 22.07.2007 tarihinde, bilgi güvenliği alanında toplumun her kesiminde bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak, bu konu ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek, milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak; bireysel, kurumsal ve ulusal düzeydeki riskler konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile kurulmuştur.  BGD’nin vizyonu da “bilgi güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tarafsız, güvenilir ve etkin bir ulusal sivil toplum kuruluşu olmak” şeklinde belirlenmiştir.

BGD’nin hali hazırda 85 adet bireysel üyesi ve 12 adet de kurumsal üyesi bulunmaktadır. BGD’nin üye aidatları ve bağışlar dışında bir geliri bulunmamakla birlikte gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin katılımını ücretsiz ve herkese açık olarak yapmaktadır.

BGD, amacı doğrultusunda; tüm paydaşlarla işbirliği yaparak mevzuatın oluşturulmasında ve geliştirilmesinde aktif rol almakta, gerçekleştirdiği konferans, sempozyum, çalıştay ve eğitimler ile, yayımladığı rapor ve yazılar ile farkındalığın oluşmasına katkı sağlamaktadır.

 

Bu çerçeve, “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi” hazırlanması görevini üstlenmiş ve hazırladığı taslak metin kabul görmüştür. Bilahare Bakanlar Kurulu Kararı taslağının oluşturulmasında da başrol oynamıştır.

BGD, 2015 yılında 8incisini düzenlediği “Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı – ISCTURKEY” ile kurulduğu günden bu yana kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteleri bir araya getirmeyi başarmıştır. Bu konferansın sonuç bildirgelerinde yer alan hususlar bilgi güvenliği alanında çalışan akademisyenlere, şirketlere ve kamu kurumlarına yol gösterici olmuştur.

BGD, “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Çalıştayı”, “Veri Merkezleri ve Siber Güvenlik Çalıştayı”, “Siber Güvenlik Hukuku Çalıştayı”, “Mobil Dünyada Çocuk ve Gençlerin Güvenliği Sempozyumu”, “Kritik Enerji Altyapılarının Korunması Sempozyumu”, “Siber Güvenlik Yaz Kampı” gibi etkinlikler düzenleyerek bilgi güvenliğinin dokunduğu her alanda paydaşlar oluşturmuştur. BGD, yayın hayatında da CyberMag ile işbirliği yaparak çalışmalarını bu dergide paylaşmaktadır. Bununla birlikte, Bilgi güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tarafsız, güvenilir ve etkin bir ulusal, sivil toplum kuruluşu olan Bilgi Güvenliği Derneği’nin bünyesinde bir gençlik platformu olarak oluşturulan BGDGenç;  Bilgi Güvenliği derneğimiz ile birlikte; bireysel, kurumsal, ulusal ve evrensel boyutlarda bilgi ve iletişim güvenliği alanında teknik, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, orta ve yüksek öğrenim gören genç üyelerimizin mesleki gelişimini artırmak, bilgi güvenliği alanında farkındalık oluşturmak ve bir sinerji yaratmak adına kurulmuştur. Bu oluşumun (BGD Genç) başkanlık görevini “CyberMag” firmasının kurucu ortaklarından olan A.Oğuzhan ALKAN yürütmektedir. Böylece muhtelif kanallardan yapılan bilgilendirmelerle her seviyede siber güvenlik farkındalığının oluşmasına katkı sağlanmaktadır.

BGD, ulusal bazda üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ve STK’lar ile uluslararası bazda da ITU ve özellikle ENISA ile işbirliği halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda BGD, ISCTURKEY Konferansı ile ENISA tarafından oluşturulan “Avrupa Siber Güvenlik Ayı” platformuna dâhil olmuştur.

BGD, sosyal sorumluluğunun farkında olan bir sivil toplum kuruluşu olarak bundan böylede katılımcı, paylaşımcı ve işbirliğine açık bir çalışma yöntemiyle ve bütüncül bakış açısıyla sürdürülebilir ve milli çözümlerden yana olarak mevzuatın geliştirilmesi, ulusal kapasitenin arttırılması, bilgi ve bilinç düzeyinin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarına devam edecektir.

 

 

 

 

Bilgi ve Talepler için:

Tel: 0 312 231 18 10

Gsm: 0532 428 38 38,

A.Oğuzhan ALKAN, Bilgi Güvenliği Derneği Gençlik Platformu Başkanı

Mail:oalkan@cybermagonline.com

www.bilgiguvenligi.org.tr , www.iscturkey.org

https://www.iscturkey.org/assets/files/ISC_Brosur.pdf

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları