Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taha Yücel Avrupa Konseyi Yapay Zeka ve İnsan Hakları grubuna Türkiye’yi temsilen seçildi


Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taha Yücel Avrupa Konseyi Yapay Zeka ve İnsan Hakları grubuna Türkiye’yi temsilen seçildi

 

Bitcoin, BM’de de gündemde!

Bu yıl onikincisi Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde düzenlenen İnternet Yönetişim Forumu’nun (IGF) bu yılki toplantılarına Bitcoin, blockchain, siber güvenlik, bulut bilişim ve yapay zeka konuları damga vurdu. Avrupa Konseyi bünyesinde oluşturulan Yapay Zeka ve İnsan Hakları uzmanlar grubuna RTÜK üyesi Taha Yücel seçildi.

Her yıl düzenlenen İnternet Yönetişim Forumu’nun (IGF 2017) on ikinci yıllık toplantısı, bu yıl İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler Binasında gerçekleştirdi.

Türkiye’den Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri Taha Yücel ile Arif Fırtına, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı Yasin Yiğit ve Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında görevli Üst Kurul Uzmanı Orhan Gümüşsoy’un katıldığı toplantıda internet yönetişimine ilişkin konularda küresel anlamda açık ve kapsamlı diyaloglar gerçekleştirildi.

“Sayısal Geleceğini Şekillendir” teması altında düzenlenen IGF 2017 toplantısına, 142 ülkeden toplam 2019 kişi katıldı.

SAYISAL UÇURUM AZALTILMALI

Toplantıda, herkesin özgürce bir konuyu ortaya koyabilecekleri eşsiz küresel ortam sağlayan interneti korumak ve güçlendirmek ve özellikle az temsil edilen ve henüz internet bağlantıları olmayan kitlelerin internet yönetişimi içinde yer almasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması çağrısında bulunuldu.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki internet kullanımının yaygınlaştırılması gerektiği üzerinde durularak, sayısal uçurumun (digitaldivide) azaltılması ve dünyadaki herkese eşit erişim imkanının sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.

İnternetin toplumun sorunlarının yansıttığı bir ayna görevi yaptığı ve bu aynanın kırılmaması için özen gösterilmesi gerektiği de belirtilerek, sayısal geleceğin herkesi ilgilendirdiği, herkesin eylemde bulunma ve geleceği şekillendirme sorumluluğu taşıdığının altı çizildi. Ayrıca toplantıda çocukların internetin olumsuz etkilerinden korunması için Avrupa Komisyonunca hazırlanan İnternet Okuryazarlığı kitabı da tanıtıldı.

 

BİTCOİN DE KONUŞULDU

Son zamanlarda gündemden bir türlü düşmeyen Bitcoin ve bu şifreli para biriminin temelini oluşturan blockchain teknolojisinin de ele alındığı toplantıda bu teknolojinin güvenlik boyutu üzerinde durulurken Bitcoin ve blockchain teknolojilerinin enerji tüketimine ciddi seviyede olumsuz etki oluşturmaya başladığına vurgu yapıldı.

Forumda yapılan toplantılardan bazıları ve öne çıkan mesajlar ise şu şekilde oldu:

Siber güvenlik: Gelecekte karşılaşacağımız sorunlar hakkında şimdiden hazırlanılması gerektiğine dikkat çekilerek otomatik araçların güvenli sürüşlerinin garanti altına alınması gibi yeni teknolojilerin düzenlemelerinin hemen başlanılması üzerinde duruldu.

Hastanelerin ve hastaların sayısal güvenliklerinin sağlanması gibi kritik konular hakkında tartışma platformlarının kurulması ve bu gibi özel alanlarda bilgi birikiminin oluşturulması amacıyla çalışmalarının yapılması gerektiği de masaya yatırıldı.

Siber güvenlik konusunda bütün uluslararası tarafların birlikte ve uyum içinde hareket etmesi gerektiği, uyumlu ve ahenk içinde bir takım olarak hareket edilerek sorunların üzerinden gelinebileceği belirtildi.

Bulut bilişim yönetimi: Yeni çıkan teknolojik gelişmeler arasında yer alan bulut bilişim hizmetlerinin yaygınlaşmasının kaçınılmaz olduğu ve bu hizmetlerin sunduğu zaman, enerji ve maliyet avantajları öne çıktı.

Birleşmiş Milletler tarafından verilerin korunması konusunda birçok yaptırım kararı alındığına dikkat çekilerek hangi verinin halka açık bulut bilişim sistemleri üzerinde saklanması hangisinin ise kuruluşa ait özel bulut bilişim sistemleri üzerinde saklanması (hibrid bulut bilişim sistemleri) gerektiği hususunda tartışmalar olduğu belirtildi.

YAPAY ZEKA

Son dönemde bilgi iletişim teknolojileri alanında ortaya çıkan ve insanlığın sayısal geleceğini şekillendirecek en önemli teknolojik gelişmelerden biri olan yapay zekanın da masaya yatırıldığı toplantılarda bazı kişiler tarafından, bu teknolojinin insanlığın yapacağı son icat olarak göründüğüne vurgu yapıldı.

Ancak yapay zeka nedeniyle ortaya çıkabilecek iş kayıplarının nasıl telafi edileceğinin de irdelenmesi gerektiği üzerinde durulurken önümüzdeki dönemde bu teknolojinin daha fazla konuşulacağı ve ülkelerin bu konuya daha fazla zaman harcayacakları öngörüldü.

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları