ENDÜSTRİ 4.0 MÜKEMMELİYET MERKEZİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE KURULUYOR


ENDÜSTRİ 4.0 MÜKEMMELİYET MERKEZİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE KURULUYOR

 

Boğaziçi Üniversitesi’nde TÜBİTAK destekli kurulmakta olan “Endüstri 4.0 Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi” Türkiye’de bu alanda teknolojik ürün geliştirmeyi amaçlıyor. TÜBİTAK’ın, Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004 Programı) “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı”na Boğaziçi Üniversitesi’nin yolladığı öneri fonlanmak üzere kabul edildi. Üniversite bünyesinde Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi TETAM’da yer alacak mükemmeliyet merkezi, Türkiye’nin “Endüstri 4.0 Teknolojileri” için araştırma, geliştirme ve yüksek teknoloji uygulamaları için ulusal bir platform olacak.

Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde, ülkemizin hedeflerinden birisinin cari açığı kapatmak için yüksek teknoloji alanlarında global ürünler çıkarmak olduğunu belirten Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, dijital dönüşümün en temel teknolojilerinden olan nesnelerin internetinin 2025 yılı itibarıyla yaratacağı ekonomik değerin yılda 4 ila 11 trilyon dolar arasında bir miktara ulaşacağının tahmin edildiğini vurgulayarak Dünya Ekonomik Forumuna (WEF) göre (2016) dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik açılardan yaratacağı değerin 10 yıllık dönemde toplam 100 trilyon dolar olacağının öngörüldüğünün altını çizdi. 

 
 

 ‘’Bu muazzam pazardan ülkemizin alacağı payı da artırmayı hedefliyoruz’’ diyen Prof. Dr. Özkan şöyle devam etti: ‘’Endüstri 4.0 teknolojilerindeki bilimsel birikimi ve yetkinlikleriyle Boğaziçi Üniversitesi ve alanlarında Türkiye’nin önde gelen teknoloji tedarikçileri, teknoloji kullanıcıları, ilgili kamu kurumları ve STK’lardan oluşturmayı öngördüğümüz yüksek teknoloji platformuyla ülkemizin global ürün(ler) çıkarma hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yüksek teknoloji platformumuz vasıtasıyla Türkiye’nin Endüstri 4.0 teknolojilerinde yapacağı ilerlemeler ve sanayimizin dijitalleşmesi ile sadece yüksek teknoloji ürünleri için değil tüm sanayimize büyük katkı sağlayacağız”.

Boğaziçi Üniversitesi’nin araştırma alanı olarak özellikle son beş yıl içinde, nesnelerin interneti, sensörler, sensör iletişimi, büyük veri, veri analitiği, yapay öğrenme, yapay zeka, robotlar, akıllı imalat sistemleri alanlarında araştırma projeleri ve yayınlarıyla öne çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Mehmed Özkan, bu alanların iş dünyasında “Endüstri 4.0” olarak uygulama bulduğuna dikkat çekti. Özkan, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji alanında daha ileri seviyelere gelmesi ve 2023 hedeflerine ulaşmasının yolunun sanayi üretimi ve ihracatında teknoloji yoğunluğunu artırmaktan geçtiğini vurguladı.

Proje yürütücüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Başkanı Prof. Dr. Lale Akarun ise konuyla ilgili görüşlerini şöyle paylaştı: “Endüstri 4.0 ya da Dijital Dönüşüm diye andığımız süreç, iş dünyasının tamamen dönüşmesini, yeni teknolojilerle daha yüksek katma değer yaratmasını gerektiriyor. Bunun için gerekli bilgi ve teknoloji yenilik kapasitesi, üniversitemizde var. Proje önerimizde, üniversitemizin bu alanda yetkinliğini gösterdik. Bundan sonraki adım, proje ortakları ile birlikte, dijital dönüşümde kullanılacak teknolojilerin bazılarının ülkemizde üretilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak. Bu alandaki gelişmelere üniversitemizin öncülük etmesinin, lisansüstü öğrencilerimize kaynak sağlaması ve araştırma ortamımızı zenginleştirmesini umuyoruz.”


İlginizi Çekebilecek Yazılar


İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları