Kurumların %60’ı Analitik Sayesinde Daha Yenilikçi Hale Geldiklerini Söylüyor


Kurumların %60’ı Analitik Sayesinde Daha Yenilikçi Hale Geldiklerini Söylüyor

 

SAS tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, katılımcıların yüzde 72’si analitiğin faydalarını kabul ederken, yalnızca yüzde 39’luk bir kesim analitiği strateji geliştirmek için kullanıyor.

Dünya analitik lideri SAS tarafından yapılan araştırmada, kurumların neredeyse dörtte üçü (yüzde 72) analitiğin değerli fikirler elde etmelerine yardımcı olduğunu, yüzde 60’ı ise analitik kaynaklarının kendilerini daha yenilikçi hale getirdiğini belirtti. Buna karşın, araştırmaya katılan kurumların yalnızca yüzde 39’u analitiği temel iş stratejilerinde kullandıklarını aktardı. Katılımcıların yaklaşık üçte biri (yüzde 35) analitiğin yalnızca taktiksel projelerde kullanıldığını söyledi.

Şirketlerin yarısından fazlası (yüzde 65) değerini bilmelerine rağmen, analitik yatırımlarının karşılığını tam olarak alamıyorlar. Ancak, artık yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti (IoT) gibi gelişmekte olan teknolojilere giriş yaparken hızlı analitik verilerine öncelik veriyorlar.

“Tam Zamanı: Analitik Platform İhtiyacı” adlı araştırma kapsamında düzenlenen ankete, dünya genelinde birçok farklı sektörden analitik uzmanları, BT ve diğer iş kollarından profesyoneller katıldı. Analitiğin, şirketlerin iş yapma şeklini değiştirdiğini ortaya koyan araştırmaya göre, analitik yalnızca günlük operasyonlarda kullanılmakla kalmıyor aynı zamanda yeniliklerin de önünü açıyor. Katılımcıların dörtte birinden fazlası (yüzde 27), analitiğin yeni iş modelleri oluşturmalarına yardımcı olduğunu dile getirdi. Analitik platformların belirli birçok faydası var. Bunların arasında en çok öne çıkanlar; veri hazırlamak için harcanan sürenin kısalması (yüzde 46), akıllı ve daha güvenli karar alma (yüzde 42) ve analiz süresinin hızlanması (yüzde 41).

 

“Elde edilen bulgular, iş dünyasının analitik kullanarak daha rekabetçi analizler elde edip verimliliği artırmak için güçlü bir istek duyduğunu gösteriyor” diyen SAS Global Teknoloji Direktörü Adrian Jones, sözlerine şöyle devam etti: “Kurumların büyük bir kısmı etkin analitiğin, özellikle son teknoloji yapay zeka uygulama becerilerini geliştirirken kendilerine fayda sağlayacağını biliyor. Ancak, analitiği stratejilerinde etkin olarak kullanan kurumların sayısı çok daha fazla olabilirdi.” Anket, analitiğin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanmak için gereken becerilerle liderlik arasındaki uyumsuzluğu da vurguladı. Birçok şirket birden fazla analitik aracını ve veri yönetim sürecini aynı anda yönetmekte zorluk yaşıyor. Jones bu konuda, “Kurumlar başarıya ulaşmak istiyorsa analitiği stratejik planlarının merkezine yerleştirmeli ve yeniliklerin önünü açmak için birleşik bir analitik platformu kullanarak analitik kaynaklarından yararlanmalı” diyor.

“Analitik ve yapay zekayı stratejik olarak kullanmak için ölçeklerini büyüten şirket liderleriyle konuştuğumuzda, en sık karşılaştıkları zorlukların kurumsal bir analitik platformu ve veri bilimi ile analitik becerilerine sahip kişiler bulmak olduğunu duyuyoruz” diyen SAS Başkan Yardımcısı ve CMO’su Randy Guard, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapay zekanın birçok kurumun önceliği haline gelmesiyle, güçlü ve kullanışlı bir analitik becerisine sahip olmak daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale geldi.” “Yapay zeka ancak arkasındaki analitik kadar etkili olabilir. Analitik iş yükleri arttıkça her ölçekte başarı elde etmek için en iyi yol kapsamlı bir platform stratejisi benimsemektir.”

Analitik platformlarının rolü hakkında farklı görüşler bulunuyor. Kurumların çoğu (yüzde 61), platformların veriden fikir ve değer elde etmeye yaradığına inanıyor. Ancak, veri üzerinde daha iyi yönetim, tahmin modelleri ve açık kaynaklı teknoloji gibi diğer amaç ve faydalar söz konusu olduğunda fikir ayrılıkları görülüyor. Yüzde 59’luk bir kesim, analitik platformların diğer rolünün entegre veya merkezi bir veri çerçevesi oluşturmak olduğunu belirtirken, yüzde 43 oranındaki bir bölüm ise yapay zeka ve makine öğrenimi için model ve algoritma sunmak olduğunu söylüyor.

 

Verilen yanıtlar, şirketlerin analitiğin kendilerine yardım edebileceğini bildiğini fakat kurum genelinde ve analitik döngüsünde bir platform yaklaşımı kullanmanın faydalarının ne olduğu konusunda açık ve ortak bir anlayışın olmadığını gösteriyor. Bu da SAS’ın geçen yıl Analytics Experience Amsterdam’da duyurduğu ve kurumların yapay zeka uygulamalarını sistemlerine entegre etmeye hazır olup olmadıklarını değerlendiren “Enterprise AI Promise” araştırmasında elde edilen sonuçlarda uygun bir platform kullanan kurum sayısının neden az olduğunu açıklıyor. Bu araştırma, şirketlerin yalnızca dörtte birinin (yüzde 24) yapay zeka için doğru altyapıya sahip olduğunu düşündüğünü, çoğunluğun (yüzde 53) ise yapay zeka için belirli bir platforma sahip olmadığını veya mevcut platformlarını güncelleyip uyumlu hale getirmeleri gerektiğini ortaya çıkarmıştı.

Analitik çok çeşitli amaçlarla kullanılsa da elde edilen sonuçlara duyulan güven yüksek. Araştırmaya katılanlar, analitik sayesinde verilerinden değer elde edebileceklerine ortalama yüzde 70 oranında güveniyor. Veri bilimine yatırım yapanlar bu yatırımlarının karşılığını alacağına daha çok inanıyorlar. Analitikle ilgili rollerde görev alanların güven düzeyi yüzde 72 olurken, standart BT ekiplerinde bu güven yüzde 65’e düşüyor.

Aynı durum geleceği düşünürken de geçerli. Analitik ekipleri, gelecekte karşılaşacakları analitik iş yüklerinin üstesinden gelebilmek için becerilerini geliştirebileceğine (yüzde 66), standart BT görevlerinde yer alanlara göre (yüzde 59) daha fazla güveniyor.

Araştırma sonuçları, Milano’da düzenlenen Analytics Experience konferansında açıklandı. SAS tarafından düzenlenen iş teknolojisi konferansı Analytics Experience, binlerce katılımcıyı hem etkinlik alanında hem de internet ortamında bir araya getirerek kritik iş sorunları hakkında fikirlerin paylaşılmasına olanak tanıyor.


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları