TBD, KOBİ’LERİ “AKILLI ÜRETİMLE KÜRESEL REKABETE” TAŞIYOR


TBD, KOBİ’LERİ “AKILLI ÜRETİMLE KÜRESEL REKABETE” TAŞIYOR

 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe iletişim ve enformasyon teknolojilerinde hızlı dönüşüm yaşanan günümüzde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin bilişimle entegrasyon sağlama yolları bulmasının zorunlu olduğunu söyledi. İstanbul’da InterContinental Otel’de düzenlenen 1’inci İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresinde konuşan Aktepe “KOBİ’ler için rekabet edebilirlik hayati bir meseledir. Rakiplerin her geçen gün artması ve rekabetin küresel boyuta ulaşması, KOBİ’lerin rekabete etki edecek her konuyu takip etmesini elzem hale getiriyor” dedi.

4’üncü Sanayi Devrimi kapsamında hayatımıza giren ‘nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, büyük veri, bulut bilişim, robotlar ve akıllı fabrikalar’ gibi yeni kavramlar ve teknolojilerin yaratacağı değişime hazırlıklı olunması gerektiğini belirten TBD Genel Bakanı Aktepe şunları söyledi:

“SANAYİ 4.0’LA İMTİHANINDA KOBİ’LER YOĞUN ŞEKİLDE DESTEKLENMELİ”

“İçinde bulunduğumuz, karmaşık teknolojik gelişmelerin hızla hayatımızı şekillendirdiği baş döndürücü bir dönem. KOBİ’lerimiz 4’üncü Sanayi Devrimi kapsamında telaffuz edilen kavramlara aşina; yeni teknolojilerin yaratacağı değişimlere hazırlıklı olmalı. Nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, büyük veri, bulut bilişim, robotlar ve akıllı fabrikalar konularına hakim olmanın da ötesinde, bu alanlarda uyarlamacı yaklaşımları değil, özgün ve milli uygulamaları öncelikli olarak tercih etmeli. KOBİ’lerimiz bilişim yatırımlarına proje yaklaşımıyla bakarak, proje takımları oluşturarak bilinçli birer alıcı olmayı becerebilmeli; bu süreçte, bilişimcilerle, işletme sahipleri ve yöneticileri arasında yeni bir iletişim biçimi geliştirilmelidir. Değişimin ve dönüşümün ana aktörleri olan kamu kurumları, üniversiteler, finans kuruluşları ve sektöründe öncü sivil toplum kuruluşlarımıza düşen en büyük görevse KOBİ’lere yol göstermek ve destekleyici olmaktır. Sanayi 4.0’la imtihanında KOBİ’leri yoğun şekilde destekleyebilmek için devlet, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları nezdinde ortak bir yol haritası ortaya koymamız gerekiyor.” 

“TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP EDİLEN OLMALIYIZ”

Türkiye’nin girişimcilikte hızla yol aldığını ve gurur veren örnekler sahip olduğunu belirten TBD Genel Bakanı Aktepe şöyle konuştu:

“Bugün ekonomide dönüşüm sağlayacak en etkili yol girişimciliğin desteklenmesi ve yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesidir. Türkiye bu alanda hızlı bir dönüşüm gösterdi. Ülke olarak gurur veren, dünyada örnek gösterilen girişimcilik uygulamalarına sahibiz. Girişimcilik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması konusundaki farkındalığın artması mutluluk verici. Bu ruhun korunması, yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve hızlı bir dönüşümle başarıya ulaşılması için küresel alanda rekabet edebilir bir altyapıya sahip olmak gerekiyor.

Bugünün dünyasında rekabet gücüne sahip olmanın en etkili yolu; bilim, bilişim ve teknoloji hakimiyetidir. AR-GE, inovasyon ve yeni tasarımlarla ürün, hizmet ve pazarlama olanaklarımızı geliştirmemiz; KOBİ’lerimizin bilişimle entegrasyonunu sağlamak için etkili yollar bulmamız gerekiyor.

Takip eden değil, takip edilen olmak için KOBİ’leri iş süreçlerine dahil edebildiğimiz, rekabet gücü açısından değerlendirebildiğimiz bilişim çözümlerine ihtiyacımız var.”

 

“BEYİN GÖÇÜNÜ HEP BERABER ÖNLEYELİM”

Türkiye’nin nitelikli insan gücü yetiştirme ve beyi göçünü önleme yönünde uzun vadeli politikalar izlemesi gerektiğini belirten Aktepe şöyle devam etti:

“Ülkemizin uzun vadeli politikalarının, ekonomik büyümenin yanı sıra, insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, bilişim toplumu, uluslararası rekabet gücü, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik boyutlarını da içerecek şekilde çok yönlü bir anlayışla oluşturulması ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirilebilmesi için önceliğimiz elbette nitelikli insan gücü olmalıdır. İnsan gücünün en iyi şekilde yetiştirilmesi ve eğitilmesi için ülke olarak, ilköğretimden üniversiteye kadar etkili, kaliteli ve sektörün ihtiyaçlarına cevap veren eğitim programları ortaya koymalıyız. Bu kapsamda, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve niteliklerinin sürekli olarak geliştirilmesinin yanı sıra, bugün orta ve yükseköğretimde yaklaşık yüzde 5 olan nitelikli insan gücünün ülke içinde iyi değerlendirilmesi ve beyin göçünün önlenmesi de şarttır.”

AKILLI ÜRETİMLE KÜRESEL REKABET

Türkiye ekonomisinin dinamik gücü KOBİ’lerin dünyada rekabet gücünü arttırmak amacıyla, Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve KOSGEB iş birliği ile gerçekleştirilen ‘1’inci İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’nde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik yüksek katma değerli ürünler ortaya koymak için Bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 4’üncü Sanayi Devrimi’nin yönetilmesini sağlayacak bir platform oluşturdu. Hangi dallarda çalışılacağına dair çalışmalar yürütülüyor. İşletmelerin dijital dönüşüm sürecinde kamudan beklentilerini sorguluyoruz. Ancak Sanayi 4.0 için yapılan çalışmalara KOBİ’mizin ilgisinin olmadığını görüyoruz. KOBİ’ler aile şirketinin üzerine çıkmak istemiyorlar, bir dış göze itibar etmiyorlar. Girişimciler para konusunda kaynak sorunu da yaşıyor.”

KOBİ’LERE POZİTİF AYRIMCILIK

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkcıoğlu da KOBİ’lerin finansmana ulaşmaları için çalışma yürüttüklerini vurgulayarak “Biz ihracatçının temsilcisi olarak KOBİ’lere ayrı önem veriyoruz. İhracatımızın sürdürülebilir artması için KOBİ’lere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Firmalarımızı büyütmek, geleceğe taşımak en önemli görevimiz. En önemli aracımız da bilişim” dedi.

İstanbul Sanayi Odası Başkan Vekili Adnan Dalgakıran girişimcilikte nicelikten çok niteliğe öne verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dalgakıran “Makine sektöründe 13 bin üretici 15 milyar dolar ihracat yapıyor. Almanya ise 300 milyar dolar ihracatı 6 bin makine girişimcisi ile yapıyor. İş yapma biçimlerimizi değiştirmeli, daha becerikli ve çalışkan insanları daha iyi yerlere getirmeliyiz. Nitelikli girişimciliği özendirmek için profesyonel girişimcileri şirketlere almalıyız” diye konuştu.

Nitelikli iş gücüne ihtiyacın her geçen gün arttığını dile getiren İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da “Dijital gelişmelere ayak uyduracak nitelikli iş gücü yetmiyor. Üst düzeyde yer alan yöneticilerin dönüşüm anlayışı ve yeni stratejilere ihtiyacı var” dedi.


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları