9. Uluslararasi Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Siber Güvenlik ve Nesnelerin İnterneti


slide2

 

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendiği ilk yıldan beri; Ülkemizin bu alanlardaki bilimsel ve endüstriyel çalışmalarının paylaşıldığı, Üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirildiği, toplumun bilgi güvenliği farkındalığının arttırıldığı, bunlara ilaveten bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişinin sağlandığı en önemli etkinlik olarak kabul görmektedir.

ISCTurkey 2016 Konferansı, Avrupa Ağ ve Bilgi güvenliği Ajansı (ENISA) tarafından da desteklenmekte ve Avrupa Siber Güvenlik Ayı etkinlikleri arasında yer almaktadır.

ISCTurkey 2016 Konferansının ana teması “Siber Güvenlik ve Nesnelerin Interneti” olarak belirlenmiştir. Konferansta Nesnelerin İnternetinde Siber Güvenlik, Nesnelerin İnterneti Regülasyonu, Nesnelerin İnternetinde Yerli Çözümler ve benzeri konular ele alınacak, çağrılı konuşmacılar, akademik bildirilerin sunulacağı oturumlar ve eğitimler düzenlenecektir.

Akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az üç hakemin görüşlerine başvurularak değerlendirilecektir. Hakem raporları dikkate alınarak, uygun bulunan bildiriler sözlü sunum veya poster sunumu için seçilerek bildiriler kitabında basılacaktır.

Kimler Katılmalı

Konferansımıza, kamu kurum ve kuruluşlarındaki personeller, kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliği alanında çalışanlar, bu konulara ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyenler, savunma teknolojilerinde kriptoloji alanında çalışanlar, ülke güvenliği alanında çalışanlar ve hizmet verenler katılmalıdır.

Kayıt

Konferansa katılım, konuya ilgi duyan herkese açık ve ücretsizdir. Ancak konferansa katılım için kayıt yaptırılması zorunludur.

Konferans Katılım Belgesi

Doğayı korumaya katkı sağlamak amacıyla tüm katılımcılara konferans sonunda “Elektronik Katılım Belgesi” verilecektir.

Konferans Bildiri Kitapçığı

Elektronik Kitap olarak düzenlenecektir.

 

Yer: Ankara ODTÜ Kemal Kurdaş Konferans Merkezi

Tarih: 25 - 26 Ekim 2016

Ayrıntılı Bilgi: https://iscturkey.org/index.php#home


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları