İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU

 

Hayatımızın her alanında yer almaya başlayan teknolojik ve dijital dönüşüm, bilgiye en kısa sürede ulaşarak işlemlerin aynı hız ve kolaylıkla tamamlanmasına olanak sağlamaktadır. Bir yönüyle erişim ve hizmet kolaylığı sağlayan dijital dönüşüm diğer taraftan elde edilen verilerin anlamlandırılması sonucu iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına olanak vererek hayatı kolaylaştırmaya imkan sağlamıştır.

Genel Müdürlüğümüz bu teknolojik ve dijital dönüşüm ilkesini benimseyerek tüm paydaşların faydalanabileceği bilimsel bir modelleme ile iş sağlığı ve güvenliğinin dijitalleştirilmesi sürecini planlamıştır. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Dijital Dönüşüm diye adlandırdığımız bu yol haritası, iş sağlığı ve güvenliği alanında işyerlerinden temin edilecek bilgiler ile mevcut verilerin değerlendirilerek sektörel ve bölgesel özgünlükte önleyici stratejiler geliştirilmesine katkı verecektir.  Bu amaçla İş sağlığı ve güvenliği alanında kurulacak olan karar destek sisteminin ön hazırlığını oluşturmak ve mevcut verilerin anlamlandırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) geliştirilmiştir.

İBYS’nin etkin kullanımı ile işyerlerinin sektörel ve bölgesel farklılıklarının gözetilerek önlemlerin önceliklendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sahaya ilişkin verileri girmeye başladığı sistem, gelen veriler sayesinde oluşturulacak risk haritasıyla iş kazaları ve meslek hastalıkları için yerli ve milli bir erken uyarı sistemi niteliğinde olacaktır.

Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği (İSGAM), Sağlık Bilişim ve Teknoloji Derneği (SABİT) ile Genel Müdürlüğümüz tarafından ortaklaşa düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliğinde Dijital Dönüşüm Sempozyumu 15 Kasım 2018 tarihinde Ankara Bera Otel'de gerçekleştirilecektir.  Açık veri, Milli İşletim Sistemleri, İBYS, İSG-KATİP gibi önemli konularda alanında uzman konuşmacıların katılım sağlayacağı sempozyum ve sempozyuma katılım koşulları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

( https://www.sadefe.org.tr/is-sagligi-ve-guveliginde-dijital)

 

15 Kasım 2018 - Perşembe

08:30 – 09:00

Kayıt

09:00 – 09:45

Açılış Konuşmaları:

·       Dr. Ömer Volkan GÖK – İSGAM Başkanı

·       Cenk ŞEN – TÜRKSAT Genel Müdürü

·       İş Sağlığı ve Güvenliği Gen. Müd.

09:45 – 10:00

İkram Arası

1. OTURUM

Açık Veri Oturumu 

Oturum Başkanı: İş Sağlığı ve Güvenliği Gen. Müd.

10:00 – 12:00

·       Ög. Üys. Atilla UÇAN - Üsküdar Üniversitesi SEVESO Yazılım

·       Cengiz ÇELİK - TÜBİTAK -  Pardus Proje Yürütücüsü

·       Mehmet Taha DOĞRUYOL – MEDYASOFT Yazılım

·       Dr. Ahmet ÖZLÜ - Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Bşk. SB

12:00 – 13:00

Yemek Arası

2. OTURUM

İBYS Oturumu

Oturum Başkanı: Şeref ŞIK – SGK Hizmet Sunumu Genel Müd. Yrd.

13:00 – 14:20

·       Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR - Hacı Bayram Veli Üniversitesi

·       Alp Timurhan ÇEVİK - Türkgüven Yazılım A.Ş.

·       Tarık KAYA - Ar-Ge 360 Yazılım Teknolojileri A.Ş.

·       Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU - Gazi Ünv. Bilgisayar Müh. Bölüm Bşk.

3. OTURUM

İBYS ve İSG Kayıt Takip ve İzleme Programı Oturum

Oturum Başkanı: Kemalettin AYDIN

14:20 – 15:45

·       Kemal ÖZAT - İBYS   Birim Sorumlusu,  İSGGM

·       Tolga MURATDAĞI - İSG-KATİP Birim Sorumlusu,  İSGGM

·       Dr. Ahmet YİĞİTALP – DrUz A.Ş.  (İBYS ‘DE Entegratör Yazılım Uygulamaları)

·       Abidin ÖZLER - MEDİTEK (İSG’de e-reçete Uygulamaları

15:45 – 16:00

Kahve Arası

4. OTURUM

Dijital Dönüşümde Sektörel Uygulamalar Oturumu

Oturum Başkanı: Dr. Ömer Volkan GÖK – İSGAM Yönetim Kurulu Bşk.

15:30 – 16:30

·       Uzm. Dr. Serkan ALKAN – TURKCELL (Radar Yazılımı)

·       Ali GÜZEL - ALG Psikoteknik A.Ş.(Psikoteknik Değerlendirme Yazılımları)

·       Latif ÖZENLER - NEARLOC Yazılım (Maden İşyerlerinde Personel Takip Sistemi)

·       Hakan TEMİZOĞLU - Intranet A.Ş. (Sahadaki uygunsuzlukların Takibi / Kontrollü yazılımları)

·       Sinan KONURALP - ERDEMİR İşletmesi İyi Uygulama Örneği

16:30

Kapanış

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları