T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip Zerey ile Söyleşi


 T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

Müsteşar Yardımcısı Sayın Galip Zerey ile Söyleşi:

 

Bilgi güvenliği alanında toplumun her kesiminde bilgi ve bilinç düzeyini arttırmak, bu konu ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek, milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak; bireysel, kurumsal ve ulusal düzeydeki riskler konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Müsteşar Yardımcısı ile, Türkiye’de bilişim sektörünün durumu, devletimizin kalkınmasında IT ve Telekomünikasyon sektörünün yeri ve bilhassa bilgi güvenliği alanında bilinmesi gerekenler ve çözüm önerileri hususunda ülkemizin dünü, bugünü, geleceği ve yapılması gerekenleri konuştuk.

CyberMag: Öncelikle dünyada ve Türkiye’de bilişim sektörünün bugünü ve geleceği hakkında neler söylemek istersiniz?

Galip Zerey: Bilişim sektörü bugün itibariyle her alanda etkili ve yararlı olmaktadır. Eğitim, sağlık, bankacılık, adalet, savunma sanayii, güvenlik, üretim, dağıtım, taşımacılık, ulaşım, posta ve kargo hizmetleri, haberleşme, tapu hizmetleri gibi bütün alanlarda ‘Bilgi Teknolojileri ve İletişim’ uygulamaları kullanılmaktadır. Bu şekilde insanımızın yaşam kalitesi yükselmekte, bulunduğu yerden bütün işlemlerini yapabilmekte, bölgeler arası dengesizlikler azaltılmakta, herkese eğitim ve sağlık hizmetleri daha kolay verilmektedir. Türkiye’de bilişim konusunda son 15 yılda çok önemli atılımlar yapılmış, bilişim hizmetleri yaygın şekilde kullanılmaya başlamıştır. Hemen bütün uluslararası firmaların Türkiye’de şubeleri ve yatırımları vardır. Bizim gönlümüzden geçen bilişim sektöründe yerli ürünlerimizin artması, bu ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesidir. Yabancı sermayenin Türkiye’de yatırım yapması ve yerli ekosistem ile birlikte teknoloji konusunda halkımıza en son teknolojiyi sunması olmaktadır. Özellikle devlet hizmetlerinin e-devlet portalı üzerinden sunumunun yaygınlaşması hedefinin peşindeyiz.

CyberMag: Yıllarca ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda uzun süre görev yapmış birisi olarak; devletimizin kalkınmasında IT ve Telekomünikasyon sektörünün yeri ve önemi hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Galip Zerey: Ben yaklaşık 20 sene İstanbul’da özel sektörde ve yaklaşık 10 sene Ankara’da ‘Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda görev yaptım. Devletimizin kalkınmasında ‘IT ve Telekomünikasyon’ sektörünün çok önemli rolü olduğunu, lokomotif etkisinde olduğunu düşünüyorum.

Bu sektör ile ilgili, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı stratejik ve politik kararları vermekte, düzenleyici ve denetleyici kurum olarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum’u, ikincil düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmaktadır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan, bilişim sektörünü yakından takip etmekte ve sektörün gelişmesi için çok yoğun bir çalışma içerisinde bulunmaktadır.

Sektörün önemli bir şansı da, daha önce yaklaşık 14 yıl süre ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini yapmış olan ve halen Başbakanlık görevinde bulunan Sayın Binali Yıldırım’ın, bilişim konularında çok tecrübeli ve konuları yakından takip eden bir konumda olmasıdır. Bu sektör için önemli bir şanstır. Önümüzdeki günlerde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’ın gayretleri ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın desteği ile bilişim konularında çok önemli çalışmalar yapılacağını tahmin ediyorum.

 

CyberMag: Türkiye’de ki Ar-Ge ve inovasyon yaklaşımları ve politikaları göz önünde bulundurulduğunda, bu konuda yapılan düzenlemeler nelerdir? Ar-Ge destekleri ve teşviklerini yeterli buluyor musunuz? Sizce yapılması gereken nelerdir?

Galip Zerey: Türkiye’de çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ‘Araştırma-Geliştirme’ destekleri verilmektedir. Bu destekler her geçen gün artmaktadır. Bakanlığımız tarafından da ‘Araştırma-Geliştirme’ destekleri verilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. Bu tür desteklerin artmasının ve yaygınlaştırılmasının gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda herkesin elinden geldiği kadar yardımcı olmasını ve hızlı hareket etmesini sektörümüz beklemektedir.

CyberMag: Son yıllarda internetin kullanımının artmasıyla birlikte ortaya çıkan IoT(Nesnelerin İnterneti) kavramı ve internete bağlı cihaz sayısının artışı; bir başka hayati husus olarak Bilgi Güvenliği konusunun önemini, yerel ve milli çözümlerin ülkemiz adına geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu bilgiler ışığında, Türkiye’deki Siber Güvenlik Sektörü ’nün durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Galip Zerey: Siber Güvenlik konusunun önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Burada bilgi teknolojileri ve iletişim sektörü ile ilgili kullandığımız donanım türü ürünlerin yurdumuzda üretilmesi ve kullanılan yazılımın (uygulama yazılımı, işletim sistemi ve gömülü yazılımın) yurdumuzda hazırlanması, dışarıya bağımlı olmaması son derece kritik bir konudur. Maalesef bugün itibariyle bu tür donanım ve yazılımın nerdeyse tamamına yakını yurt dışından getirilmekte, bu ürünlerin kontrolü ve kullanımı yurt dışına bağımlı olmaktadır. Ayrıca bu konuda eğitimli personel sayısı da çok yetersiz durumdadır. İnternetin kullanımının artmasıyla birlikte ortaya çıkan IoT(Nesnelerin İnterneti) kavramı ve internete bağlı cihaz sayısının artışı ile neredeyse hayatımızın her aşamasında yoğun şekilde ve hepsi birbirine bağlı elektrikli cihazların kullanımı ile siber güvenlik konusu daha da kritik önemde bir konu olacaktır. Özellikle kamu kurumlarının ve özel sektör şirketlerinin bu konu üzerinde yoğun çalışmaları gerekmektedir. Bu konuyu ihmal etmenin çok ağır sonuçları olabilecektir.

CyberMag: Ulusal güvenlik açısından siber güvenliğin önemi nedir?

Galip Zerey: Ulusal güvenlik açısından bakıldığında konu daha da önemli hale gelmektedir. Geleceğin savaşları topla tüfekle değil, bilişim alanında ve siber ortamda olacaktır. Bütün devletler bu konuya çok önem vermekte, önemli çalışmalar yapmaktadırlar. Türkiye’de de hükümetimiz konuyu çok yakından takip etmekte ve tedbirler almaktadır.

CyberMag: Siber güvenlikle ilgili strateji ve politikalar nasıl oluşturulmalı? Türkiye’de siber güvenlikten kim sorumlu? Bugüne kadar bu konuda neler yapıldı?

Galip Zerey: Siber güvenlik konusunda herkesin yapması gerekli tedbirler ve çalışmalar vardır. Bütün bakanlıklar, kamu kurumları, silahlı kuvvetler ve özel şirketler bu konuya önem vererek çalışmalarını sürdürmektedirler. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı başkanlığında ‘Siber Güvenlik Kurulu’ belli zamanlarda toplanarak bu çalışmaları değerlendirmektedir. İşbirliği ve koordinasyon önem kazanmaktadır.

CyberMag: Siber güvenlik pazarının ve tehditlerin bugünkü durumu nedir?

Galip Zerey: Siber güvenlik ürünleri konusunda pazarımıza yabancı/yurt dışı kökenli ürünler hâkim durumdadır. Hızlı bir şekilde yerli ürünlerin arttırılması ve desteklenmesi önem kazanmıştır. Eğitimli personel konusunda da yetersizlikler vardır. Eğitim konusuna önem vererek, eğitimli personel sayısı hızla arttırılmak zorundadır.

CyberMag: Bir siber savaşta neler tehdit altında?

Galip Zerey: Bir siber savaşta, her türlü kritik alt yapı tehdit altında kalabilecektir. Bankacılık sistemleri, sağlık hizmetleri, enerji üretimi ve dağıtımı, haberleşme hizmetleri, ulaşım hizmetleri gibi her türlü kritik hizmetler kısmen veya tamamen aksayabilecektir. Ayrıca savunma sistemleri de kilitlenerek kullanılmaz hale getirilebilir.

CyberMag: Siber saldırıların mağduru ya da bu saldırılara istemeden alet olmamak için vatandaşlarımızın alabileceği önlemler nelerdir?

Galip Zerey: Bu konuda en önemli görev devletimize, kamu ve özel şirketlere düşmektedir. İlave olarak bireysel tedbirler de alınmalıdır. Şirketlerde bu konu ile ilgili sorumlu ve yetkili kişiler belirlenmeli. Neler yapılması gerektiği ve alınacak tedbirler konusunda eğitim programları düzenlenmelidir. Konu ile ilgili bilinçlendirme önemlidir.

CyberMag: İnternet kullanım oranlarındaki artışı ve son dönemde gerçekleşen siber saldırılardaki artışı nasıl açıklayabiliriz?

Galip Zerey: İnternet kullanımının artması ile siber saldırıların ve konudaki çalışmaların artması beklenmektedir. Siber saldırılara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaktan başka bir çözüm yoktur. Donanım ve yazılım olarak, siber saldırılara karşı önlemler hızlı alınmalı, güncellenmeli ve tatbikatlar ile hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle uluslararası siber saldırıların sonuçları çok ağır olabilmektedir.

 
 

CyberMag: Yapmış olduğumuz araştırmalara göre, internet yoluyla işlenen suçlarda artışlar var. İnsanlarımız da açık bilgi ortamlarına çok istekli. Bu durumu neye bağlıyorsunuz? Gerekli çözüm önerileriniz nelerdir?

Galip Zerey: İnternet ortamı dışında ve normal hayatta olan suçlar, internet kullanımının yaygınlaşması ile bu ortama kaymıştır. Maalesef internette suç oranları her geçen gün artmaktadır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, hızlı bir şekilde kanunların ve ikincil düzenlemelerin bu gelişmelere ayak uydurması önem kazanmıştır. İlave olarak internet kullanımı ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme önemlidir. Okullarda bu konuların eğitim programlarına eklenmesi faydalı olabilir.

CyberMag: UDHB olarak siber güvenlik alanında, kurumsal alanda çalışmalar yapıyor musunuz? Devlet kurumlarının bilgi ve belgeleri yeteri kadar korunuyor mu? Ya da kamusal anlamda bir güvenlik çözümü arıyor musunuz?

Galip Zerey:  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak bu konuda çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bakanlığımız için her gün yeni önlemler alıyoruz. Fakat bu işin sonu yok. Sürekli üzerinde çalışmak ve her geçen bir adım öne geçmek gerekli. Güvenlik çözümlerimiz bugün itibari ile kullanımdadır. Daha da geliştirilmesi ve bunların yerli yazılım ve donanım olması konusunda çalışıyoruz.

CyberMag: UDHB’nin bu alanda yapmış olduğu çalışmalardan biraz bahseder misiniz? Kritik altyapılarımızı korumak adına neler yapıyorsunuz ve bu çalışmalarda neleri amaçlıyorsunuz?

Galip Zerey: Bakanlığımıza ait bütün alt yapılar için, dışarıdan olabilecek her türlü müdahaleleri önleyici sistemler kurulmuş ve önlemler alınmıştır. Sürekli geliştirme çalışmalarımız sürmektedir.

CyberMag: Çalışmalar sonucunda beklenen çıktılar ve faydalar elde edilebiliyor mu?

Galip Zerey: Evet.

CyberMag: UDHB’nin üstlenmiş olduğu en önemli proje size göre nedir? Bu proje hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Galip Zerey: Bakanlığımızın yetki ve sorumluluk alanları çok geniş bir yelpaze içindedir. Bilgi teknolojileri ve iletişim, karayolları, denizcilik, havacılık, uzay, uydu, demiryolları, e-devlet hizmetleri konularında çok sayıda büyük projelerimiz bulunmaktadır. Bu projeler bitirildiğinde hizmete sunulmakta, geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

CyberMag: Türkiye’de siber güvenlik çalışmaları beklediğiniz gibi ilerliyor mu? Ülke adına yapılması gerekenler nelerdir? Gereken düzenlemeler ve çalışmalar yapılmadığında ne gibi sonuçlar ortaya çıkacaktır?

Galip Zerey: Siber güvenlik konusunda önemli bir ölçüde farkındalık yaratılmıştır. Genellikle konunun önemi ve hassasiyeti bilinmektedir. Belli bir koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmalarımız sürmektedir.

CyberMag: Uzun yıllar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda görev yaptınız. Bu süreçte siber güvenlik alanında başınızdan geçen en ilginç olayı bizimle paylaşabilir misiniz?

Galip Zerey: Siber güvenlik konusunda hem kişisel ve hem de görev yaptığım kurumlarda hep tedbirli ve dikkatli olduğum için önemli bir olumsuz tecrübe yaşamadım. Umarım bundan sonra da yaşamam.

CyberMag: Yerli ve milli çözümlerin üretilmesi adına, teknokentlerimize, yerli ve milli firmalarımıza düşen görevler nelerdir?

Galip Zerey: Yerli ve milli çözümlerimizin kullanımının artması, desteklenmesi ve şirketlerimiz tarafından kullanımının sağlanması önemlidir. Siber güvenlik ile ilgili yazılım ve donanım satın alınırken, yerli çözümlerin tercih edilmesi, bu tür ürünleri sağlayan firmaların gelişmesine katkıda bulunacak, yurt içinde satış yapan bu firmalar, bunları referans olarak gösterip, yurt dışına da satış yapılmasını kolaylaştıracaktır.

 

CyberMag: Yeni nesil insan kaynaklarının eğitilmesi ve yetiştirilmesinde, Türkiye’deki üniversitelerin ve STK’ların yeri ve önemi hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Genelde ne tür oluşumlar var ve ne tür faaliyetler yürütmektedirler?

Galip Zerey: Yeni nesil insan kaynaklarının yetiştirilmesinde üniversitelerimiz çok önemli bir rol üstlenmektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde verilen eğitim çok ileri düzeydedir. Sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak, yerli araştırma-geliştirme çalışmalarında olumlu sonuçlar alınabileceğini, yurt dışında da satılabilecek ürünlerin ortaya çıkacağını düşünüyorum.

CyberMag: Günün sonunda Türkiye olarak ne kazanım elde edeceğiz?

Galip Zerey: Dünya çapında Türk markası ve Türk firması ortaya çıkabilir. Diğer bazı ülkelerin dünya markaları vardır. Gerekli destek verilirse dünya çapında uluslararası iş yapan Türk markaları çıkarabileceğimizi umuyorum.

CyberMag: Ülkemizin gelecek yılları adına belirlemiş olduğunuz hedef nedir?

Galip Zerey: Ülkemizin gelişmekte olan ülkeler sınıfından çıkıp, gelişmiş ülkeler sınıfında ve dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olabileceğine inanıyorum.

CyberMag: Bu konuda üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilgili bakanlıklara düşen görevler nelerdir? Şimdiye kadar beklemiş olduğunuz destekleri alabildiniz mi? Ya da kimlerden ne bekliyorsunuz?

Galip Zerey: Bütün kamu ve özel sektörün birlikte ve koordineli olarak işbirliği yapması, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle beraber planlı, programlı bir şekilde hedefleri belirleyerek, adım adım bu hedeflere doğru ilerlemesi gereklidir.

CyberMag: CyberMag, siber dünyadaki riskler ve siber güvenlik konusuna odaklanmış Türkiye’nin ilk basılı ve elektronik dergisi olarak farkındalığı artırmayı ve insanları bilgilendirmeyi amaç edinmektedir. Bu amaçla yola çıkan ve yayın hayatına daha yeni başlayan CyberMag hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Galip Zerey: Bu dergiyi gördüğüm günden beri çok beğeniyorum. Bundan sonra daha yakından takip etmeyi düşünüyorum.

CyberMag: Son olarak neler söylemek istersiniz? Eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?

Galip Zerey: Siber güvenlik geleceğimiz için çok önemli bir konudur. Bu konuyu işlediğiniz için tebrik ediyor, başarılar diliyorum.


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları