“Coğrafi Olarak Dağınık Şirketlerin Çoğu Ayda En Az Bir Kez Ağ Sorunlarıyla Karşılaşıyor”


“Coğrafi Olarak Dağınık Şirketlerin Çoğu Ayda En Az Bir Kez Ağ Sorunlarıyla Karşılaşıyor”

Kaspersky'nin dünya çapında 20 ülkeden Ağ ve Bilgi Güvenliği karar vericileri arasında yaptığı ankete göre, coğrafi olarak dağıtılmış işletmelerin %59'u ve Türkiye’deki işletmelerin %74'ü ayda en az bir kez çoklu tesis yapılarıyla ilgili ağ sorunları yaşıyor. En sık karşılaşılan problemler arasında ağ kesintileri, bağlantı kayıpları ve hizmet ve uygulamaların düşük performansı yer alıyor. Kaspersky'nin 'Coğrafi olarak dağınık işletmeleri yönetmek: Zorluklar ve çözümler' (Managing geographically distributed businesses: challenges and solutions) başlıklı son raporu, coğrafi anlamda dağınık şirketlerin çok tesisli altyapılarını oluştururken ve sürdürürken karşılaştıkları ağ güvenliği zorlukları hakkında derin bir bakış açısı sunuyor. Ayrıca tüm ofislerinin kapsamlı bilgi koruması ile ilgili sorunları da raporda vurgulanıyor. Rapora göre, Türkiye’deki coğrafi dağılımlı şirketlerin %40’ı ayda bir ila üç kez ağ sorunlarıyla karşılaşırken, %22’si her hafta ağ sorunları yaşadıklarını belirtiyor. İşletmelerin geri kalan %26'sı bu sorunlarla yılda sadece birkaç kez karşılaştıklarını, %4'ü ise yılda bir kereden daha az karşılaştıklarını ya da hiç karşılaşmadıklarını belirtiyor.Karşılaşılan en yaygın zorluklarla ilgili olarak, ağ arızaları veya kesintileri Türkiye’deki şirketler arasında en yaygın sorun oldu (%60). Bağlantı kaybı katılımcıların %50’si tarafından yaşanan bir sorundu. Diğer ağ sorunları arasında katılımcılar yetersiz bağlantı kapasitesi (%48), hizmet ve uygulamaların düşük performans göstermesi (%44) ve ağın tamamen veya kısmen kapanması (%22) sorunlarına işaret etti. Kaspersky Güvenli Erişim Hizmeti Edge İş Geliştirme Müdürü Maxim Kaminsky, şunları söyledi: "Sonuçlarda da görüldüğü üzere coğrafi olarak dağınık kuruluşlar ağ sorunlarıyla oldukça sık karşılaşıyor. Modern işletmeler için ağ altyapısının önemi göz önüne alındığında, herhangi bir ağ kesintisi ve BT sorunu, itibar ve mali kayıplara yol açabilecek büyük bir risk taşıyor. Bu nedenle şirket ağlarının güvenliğini sağlamak için zamanında önlemler almak ve merkezi ve otomatik ağ yönetimine olanak tanıyarak işletmelere çok tesisli BT altyapılarında neler olup bittiğini net bir şekilde görmelerini sağlayan çözümler uygulamak önem taşıyor."  Kaspersky uzmanları, ağ sorunları olasılığını en aza indirmek için tüm kurumsal ağı tek bir konsoldan yöneten Kaspersky SD-WAN gibi özel çözümlerin kullanılmasını öneriyor. Bu ürün, şirketler arasındaki ayrı iletişim kanallarını ve ağ işlevlerini birleştirerek güvenilir ağların kurulmasını kolaylaştırıyor ve yeni şubelerin sıfır dokunuş deneyimiyle bağlanmasını sağlıyor. Coğrafi olarak dağınık şirketlerin karşılaştığı zorluklara ilişkin daha fazla bulgu içeren raporun tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları