’Dünya nüfusunun yüzde 51’i siber saldırı mağduru’’


’Dünya nüfusunun yüzde 51’i siber saldırı mağduru’’

Boğaziçi Üniversitesi ‘nde düzenlenen “Türkiye’de SOME’ler ve Siber Güvenlikte Yerli Milli Çözümler” başlıklı seminerde konuşan İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Tayfun Acarer, siber saldırı mağduru olan kişi sayısının  total kitlenin %51’ini oluşturduğunu ve siber saldırıların tahmini global maliyetinin 2016 yılında 400 milyar doları aştığını söyledi.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi) ile BT Haber iş birliği ile 8 Mayıs Pazartesi Günü Boğaziçi Üniversitesi ‘nde düzenlenen “Türkiye’de SOME’ler ve Siber Güvenlikte Yerli Milli Çözümler” başlıklı seminerde sanayi ile akademi dünyasının siber güvenlik teknolojileri konusunda sunduğu önemli veriler ve raporlar ile bu alandaki sorunlar saptandı, çözümler tartışıldı. 

Konferansta kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, denetleyici kurumlar, üniversiteler ve geliştirici firmalardan siber güvenlik konusunda tüm paydaşlar bir araya geldi ve siber güvenlik alanında çözüm önerileri geliştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, “Dünya pazarına baktığımızda bilgi teknolojilerinin 120 milyar dolarlık bir hacminin olduğunu görüyoruz ve Türkiye bu pazar içerisinde yer almıyor. Biz bilgi teknolojilerinin %97’isini ithal ediyoruz ve bu kadar yetişmiş insanımız olmasına rağmen bu oran kabul edilebilir bir şey değil. Özellikle de Boğaziçi Üniversitesi gibi ülkemizin en başarılı üniversitelerine bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor. 120 milyar dolarlık hacim sadece bu meselenin ticari boyutunu oluşturuyor. Teknolojik gelişmeyi yakalayamamanın çok daha önemli, uzun vadede dezavantajları olduğunu biliyoruz. Bilgi teknolojileri hayatımızın her alanına sirayet etmiş durumda ve bunun güvenliğini sağlayamamak da önemli riskleri ortaya çıkarıyor. Bu toplantı alanında bir ilk, bu farkındalığın artarak devam etmesini diliyorum. Burada çıkacak görüşlerin Türkiye’de bilgi teknolojileri için önemli çözümler üreteceğini düşünüyorum” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meltem Özturan BÜSİBER projesinin siber güvenlik alanının gerektirdiği özel uzmanlaşma ve gerekli odaklanmayı sağlamak amacıyla kurulduğunu vurgulayarak,  “Merkez olarak amacımız; siber güvenlik konusunu yönetim bilişim sistemleri yönüyle inceleyerek iş geliştirme ve proje denetimleri dahil disiplinler arası bir çalışmayla bilgi güvenliğiyle ilgili standartların daha yaygın ve daha etkin kullanılabilir duruma getirilebilmesini sağlamaktır” diye konuştu.

“Ülkemizin siber güvenlik konusunda ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü sağlamak en önemli önceliğimiz” diyen BÜSİBER yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin ise merkezin acil eylem planını, verdiği hizmetleri ve eğitimleri katılımcılarla paylaştı. Kamu siber güvenliğinde büyük bir boşluğun olduğunu saptayan Metin, bu sorunu çözmeye yönelik belediye, devlet hastaneleri ve üniversitelere ücretsiz olarak bilgi güvenliği eğitimleri, siber istihbarat hizmetleri ve kurumların web sitelerine siber zafiyet testi uygulanarak zaafların iyileştirilmesi hizmetleri sunduklarını anlattı.  Metin’in verdiği bilgiye göre, merkezin 2017 yılında verdiği eğitimler arasında Öğrenciler için Ücretsiz Siber Kış Kampı, Yeni Mezunlar İçin Ücretsiz Adli Bilişim Kampı, Kamu Kurumlarına Ücretsiz Some Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitimi Kampı, Uygulamalı Siber Güvenlik Sızma Testlerine Giriş Eğitimleri bulunuyor.

“2016 yılında dünyada siber güvenlikle ilgili iş açığı 1 milyon iken bu rakam 2017 sonunda 1.3 milyon olacak”

İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Tayfun Acarer, “Türkiye’de Siber Güvenlikte Personel İhtiyacı ve Buna İlişkin Eğitim Programları Konusunda Öneriler” başlıklı konuşmasını yaptı. Acarer’in verdiği bilgilere göre, siber saldırı mağduru olan kişi sayısı total kitlenin %51’ini oluşturuyor ve siber saldırıların tahmini global maliyeti 2016 yılında 400 milyar doları aştı. En çok saldırıya uğrayan sektör ise sağlık sektörü. Sağlık sektörünün siber saldırılara bu kadar açık olması önemli risklere yol açabiliyor. “TÜBİSAD’ın her yıl yaptığı bilişim sektörü konulu ankete göre sektörün en önemli ihtiyacı nitelikli elemandır” dedi. Acarer, sorunun çözümünün üniversitelerde olduğuna ve mevcut imkanlarla siber güvenlik konusunda güncelliğin yakalanabilmesi için üniversitelerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık Aydın da sektördeki nitelikli eleman eksikliği konusuna vurgu yaptı ve şu değerlendirmede bulundu: “Dijital teknolojiler artık vazgeçilemeyecek ölçüde derinleşiyorlar. Bilişim hizmetleri ve ürünleri artık ekonomilerin ayrılmaz bir parçası. OECD gelişimi bilgi temelli yenilikçiliğin ülkelerin gelişmesi için belirleyici olduğu konusunda uyarıyor. Ulusal güvenliğimizin bir parçası olarak siber güvenlik konusunda gayretlerimizi arttırmamız gerekiyor. Bu alanda kamu için en önemli şey bilişim alanındaki insan kapasitemiz. Üniversiteleri bu konuda desteklememiz gerekiyor.”


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları