IT VE SİBER GÜVENLİK UZMANLARI ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ EKSİKLİĞİ GÜVENLİĞİ RİSKE ATIYOR!


IT VE SİBER GÜVENLİK UZMANLARI ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

EKSİKLİĞİ GÜVENLİĞİ RİSKE ATIYOR!

Kuruluşları dijital tehditlere karşı koruyan IT uzmanları ile siber güvenlik uzmanlarına yönelik gerçekleştirilen bir ankette, uzmanların %42’si iş birliği eksikliği olduğuna inanıyor. Komtera Teknoloji güvenlik uzmanlarına göre, IT uzmanları ile siber güvenlik uzmanları arasında oluşan güven eksikliği, kuruluşlara dijital güvenlik konusunda ciddi zararlar verebiliyor.

IT uzmanları ve siber güvenlik uzmanları, kuruluşları dijital tehditlere karşı koruma aşamasında önemli bir rol oynuyor. Dijital güvenlikte önemli karar alıcısı olan bu iki yapı arasındaki güven eksikliğinin kuruluşlara ciddi zararlar verebileceğini dile getiren Komtera Teknoloji güvenlik uzmanları, bu krizin mevcut güvenlik sorunlarının daha da büyümesine neden olduğunu belirtiyor.

Güven Krizi Kuruluşlara Ciddi Zararlar Veriyor

Vanson Bourne analistleri tarafından ABD ve Birleşik Krallık’taki 300 IT uzmanı ile 300 siber güvenlik uzmanı arasında gerçekleştirilen anketin sonucuna göre, ekipler arasında ciddi bir güven krizi yaşanıyor. Ankete katılanların %60’nın son iki yılda ciddi bir güvenlik krizi yaşadığı, %30’unun ise birden fazla güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. IT ile siber güvenlik birimleri arasındaki iş birliği eksikliğine inananların %42 çıktığı anket sonuçlarını değerlendiren Komtera Teknoloji güvenlik uzmanları, iki birim arasında yaşanacak sorunların nedenini zayıf uyum ve hedeflerdeki eşitsizlik olarak değerlendiriyor.

Birimler Arası Sürtüşme Dijital Güvenliğin Bocalamasına Neden Oluyor

Çağın dijitalleşmesiyle birlikte kuruluşların güvenlik süreçlerini yönetme biçimleri de değişiyor. Çoğu organizasyonda değişim yönetim süreci IT operasyonlarına ait oluyor. Kuruluş içerisinde oluşan sorunların belirtilmesi siber güvenlik uzmanlarının, bu sorunları düzeltmek ise IT uzmanlarının görevi haline geliyor. Ancak anket sonuçlarına göre, katılımcıların yarısının aralarındaki sürtüşmelerden dolayı bu işleyişin pek gerçekleşmediğine dair düşünceleri olduğu görülüyor. Aralarındaki sürtüşmelerin nedenlerine dair tespitte bulunan Komtera Teknoloji güvenlik uzmanları, iki birim arasındaki işleyiş ve kararları uygulayış biçimlerinin sürtüşmelerin kaynağını oluşturduğunu belirtiyor.

Kuruluşların Şeffaf Davranması Güvenlik Süreçlerini Daha Kolay Hale Getiriyor

IT ve siber güvenlik uzmanları arasındaki çatışmalar, kuruluşların güvenliğini sarsarak amaçlarından uzaklaşmasına sebep oluyor. Her iki tarafın da birbirine karşı şeffaf olması ve yönetim kurulunun gerek bütçe konularında, gerekse birimler arası yetkilendirmede daha detaylı davranması, dijital güvenliği kolay işlenebilir hale getiriyor.


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları