KOBİ'ler İçin Bulut Bilişim Rehberi


KOBİ'ler İçin Bulut Bilişim Rehberi

 

Bir teknolojiden ziyade bir tür işlem modeli olarak görülmesi gereken Bulut Bilişim kısaca "Bir ağ üzerinden, üçüncü parti hizmetlerle, BT olanaklarının dinamik şekilde provizyonu" olarak tanımlanabilir.

Bulut bilişim temel olarak üç çeşide ayrılır;

Hizmet olarak altyapı(IaaS): Bu sistem; şebekeler, diziler veya sanallaştırılmış sunucular, ağlar, depolama alanı ve sistemler sağlayarak tüm bir veri merkezinin işlevlerini artırmak veya değiştirmek için kullanılır.

Hizmet olarak platform(PaaS): Bu sistemde servis sağlayıcı kendi uygulamasını çalıştırabileceği bir platform sunar.

Hizmet olarak yazılım(SaaS): Bulut bilişimin en çok kullanılan bu türünde ise kullanıcılara sunulan özel yazılımlar ile lokalde hiçbir işgücü ve bakım maliyeti olmadan uygulamalardan yararlanılabilir.

Bulut bilişimin ne olduğuna ve çeşitlerinden bahsettiğimize göre avantaj ve dezavantajlarına da değinebiliriz.

Bulut Bilişimin Avantajları

En önemli avantajlarını kısaca şöyle özetleyebiliriz;

 • Hızlı işlemler
 • BT kaynaklarının daha etkili kullanımı
 • Sıfır veya çok az sermaye yatırımı
 • Sıfır veya çok az bakım maliyeti
 • Düşük kullanım maliyeti

Bulut Bilişimin Dezavantajları

Bazı dezavantajlarını sıralamak gerekirse;

 • Gözlem ve bakım araçlarının yeterince olgunlaşmaması
 • Henüz tam olarak oturmamış bazı standartlar

Bulut Bilişim Riskli Mi?

Tüm bu avantaj ve dezavantajlarının yanında bulut bilişim çok az da olsa risk içermektedir. Bunlar;

 • Başka tedarikçilerin yazılımı üzerinden veri taşımanın mümkün olmaması
 • Şirket içerisinde hangi veriye kimin baktığının tam olarak görülemeyebilmesi
 • Şirketlerin bazı özel ihtiyaçlarının veri merkezlerine uydurulamaması
 • Şirket içi bazı uygulamaların BT altyapılarıyla uyumlu olmaması

 

Bulut Bilişimde Nelere Dikkat Edilmeli?

Bulut bilişim kullanımında dikkat edilmesi gereken kritik noktalar bulunur. Bu noktaları kısaca açıklayacak olursak;

 • Buluta girerken şirketin kimlik yönetim sistemlerinin kullanılması güvenlik için önemlidir.
 • API taleplerine cevap vermek ve bunların güvenliğini sağlamak gerekir.
 • Şirketlerin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek daha uygun bulut yaklaşımlarına geçebilmesi önemlidir.
 • Risk ve sorumluluğu tamamen bulut sağlayıcıya bırakmak yerine, verileri farklı alanlara dağıtarak riskin bir bölümünün şirket tarafından üstlenilmesi gerekir.
 • BT'yi buluta geçiş sürecine dahil etmeyen şirketler güvenlik ve uyum konusunda ciddi sorunlarla karşılaşabilir.
 • Bulut sağlayıcıların güvenliği nasıl sağladığının ve nasıl kontrol ettiğinin tam olarak bilinmesi gerekir.
 • Buluta geçmeden önce maliyetler ile ek giderlerin sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekir.

Bulut Bilişim Fiyatları

Şuan servis sağlayıcılar bulut fiyatlarında büyük bir indirime gidiyorlar. Ekonomik açıdan rahat olan şirketler birbirleri ardına indirimlere giderken, onlar kadar rahat olmayan şirketler de altyapı iyileştirmeleri ve ek özelliklerle pazarda yer edinmeye çalışıyorlar. Tabi böyle bir rekabet ortamında fiyatların aşağıya inmesi, buluta geçmeyi düşünen şirketleri daha da cezbediyor.

Buluta Geçiş Süreci Nasıl Olmalı?

Buluta geçen şirketlerin bulutu etkili bir şekilde yönetebilmeleri için 7 adımdan oluşan bir planı da eklemekte yarar vardır.

 • BT ürünlerinin masrafları hesaplanmalı, buluttan en çok faydalanılacak alanlar belirlenmeli ve yatırımın geri dönüşü hesaplanarak sonuçta elde edilecek tasarruftan emin olunmalıdır.
 • Özel bulutun şirkete uygunluğunu belirleyip, BT hizmetlerini bu sisteme hazır hale getirmek gerekir.
 • Şirketin talep ettiği BT hizmetlerini tamamen otomatik olarak sağlayabilecek gerçek self servis BT'yi uygulamaya alabilir ve bunun kontrolünü standartlaştırılmış işlemlerle yapabilirsiniz.
 • Özel bulut için tüketime göre ödeme sistemi kurulabilir. Bu durum şirkete; şeffaflık, kalite ve değer katacaktır.
 • Artan talepler karşısında kapasiteyi de arttırarak dengeyi sağlayabilirsiniz.
 • Özel bulutun yeterli olmadığı durumlarda küçük ayarlamalarla genel buluta geçişi sağlayabilirsiniz.
 • Yatırımların geri dönüşü için hedefler ve zaman periyodları koyarak değerlendirmeler yapılmalıdır. Ardından süreç geliştirme ve ek tasarruf yöntemleri için plan yapabilirsiniz.

Hazırladığımız bu yazı, bulut bilişimi merak eden, iş süreçlerine katkısını öğrenmek isteyen ve bulut bilişime geçmeye hazırlanan şirketler için bir özet niteliğindedir.

 

 Kaynak; https://www.karel.com.tr/blog/kobiler-icin-bulut-bilisim-rehberi


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları