KVKK’dan Açıklama: ‘‘Konum Verisinin İşlenmesinde Hukuki Bir Engel Yoktur’’


KVKK’dan Açıklama: ‘‘Konum Verisinin İşlenmesinde Hukuki Bir Engel Yoktur’’

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, COVID-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Pandemi İzolasyon Takip Projesi hakkında açıklamada bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, küresel bir sorun haline gelen ve ilgili kuruluş tarafından pandemi ilan edilen yeni koronavirüsün (COVID-19) neden olduğu hastalıktan korunmak adına ülkemiz de dahil olmak üzere tüm devletlerin çeşitli tedbirlere başvurduğu belirtilerek karantina, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon gibi tedbirlerin yanında, salgın ile mücadelede teknolojik imkanlardan da yararlanıldığı görülmektedir denildi.

Bu kapsamda, çeşitli ülkelerde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla; mobil uygulamalar ve benzeri yöntemlerle; bu hastalığı taşıyan veya taşıma riski bulunan kişilerle temasa geçenlerin tespit edilmesi, virüsün yayılma haritası çıkartılarak tedavi ve karantina uygulanması, karantinaya alınanların kontrolü, sokağa çıkma yasağının uygulanması, kalabalık yerlerin tespiti gibi amaçlarla kişilerin sağlık, konum ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerin işlenmekte olduğunun altı çizilerek, yaşanan süreçle ilgili şu ifadelere yer verildi:

Yasal olarak mümkün

Kişinin güvenliğiyle doğrudan ilişkili olan verilerin güvenliğinin gözetilmesi kaydıyla, kamu düzeni ve halk sağlığı nedeniyle devletlerin bu tür yöntemlere başvurması  yasal olarak mümkündür. Burada öncelikli olarak kamu sağlığının korunması esastır. Kamu kurum ve kuruluşları, halk sağlığına yönelik tehditlerle mücadele etmek için ek olarak kişisel verilerin toplanmasına ve paylaşılmasına gerek duyabilir. Dolayısıyla konum verilerinin işlenmesi ve kişilerin hareketliliklerinin izlenmesi hukuka uygundur.

Hastalığın yayılmasının önüne geçmek amacıyla konum verisi işlenebilir

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 28. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde; kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi halinde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

Buradan hareketle salgın hastalık gibi kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit eden durumlarda, bu tehdidi ortadan kaldırabilmek amacıyla konum ve trafik verilerinin işlenmesi suretiyle kalabalık alanların kamu idaresi tarafından tespiti ve bu kapsamda önlemler geliştirilebilmesine yönelik olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetleri, Kanunun 28. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi kapsamında değerlendirilebilir.

Bu çerçevede COVID-19’un sebebiyet verdiği salgın hastalığın kamu güvenliğini ve kamu düzenini tehdit etmesi nedeniyle hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla konum ve trafik verilerinin söz konusu Kanun maddesinin kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlenmesinin önünde hukuki bir engel yoktur.

Öte yandan kişilerin konum verilerinin sağlık durumlarıyla ilişkilendirilmek suretiyle işlenmesi sürecinde söz konusu verilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesi halinde ilgili kişiler bakımından ciddi zararlar ortaya çıkabileceği dikkate alınarak, ilgili kurum ve kuruluşların kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaları ve bu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde söz konusu kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi unutulmamalıdır.


İlginizi Çekebilecek Yazılar


İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları