Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu; Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk’u ziyaret ederek, iş birliği protolü imzalanması adına çalışma başlattı


Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu; Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk’u ziyaret ederek, siber güvenlik alanında eğitim faaliyetleri yürütülmesi için Bakanlık ve Dernek arasında iş birliği protokolü imzalanması adına çalışma başlattı.

   

 

Bilgi güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tarafsız, güvenilir ve etkin bir ulusal, sivil toplum kuruluşu olan Bilgi Güvenliği Derneği, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u ziyaret ederek; sosyal sorumluluğunun farkında olan bir sivil toplum kuruluşu olarak bundan böylede katılımcı, paylaşımcı ve işbirliğine açık bir çalışma yöntemiyle ve milli çözümlerden yana olarak, ulusal kapasitenin arttırılması, siber güvenlik alanında bilgi ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi için eğitim verilmesi yönünde iş birliği protokolü imzalanması yönünde çalışma başlattı.

 

Ziyaret esnasında, Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu; bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, İnternet ve Bilişim Okuryazarlığı Eğitim Seferberliği başlatılması gerektiğini vurguladı ve Dernek tarafından “İnternet Okuryazarlığı El Kitabı” hazırlamakta olduklarını belirtti.

Bilgi Güvenliği Derneği YK Başkanı Ahmet Hamdi Atalay; “Avrupa Konseyi tarafından ikinci versiyonu Ekim 2017’de yayınlanmış «İnternet Okuryazarlığı El Kitabı», daha çok ebeveynlere, eğitimcilere ve politika belirleyicilere yönelik içeriğe sahiptir. Bilgi Güvenliği Derneği tarafından hazırlanmakta olan bu kılavuz doküman, internetin nasıl bilinçli ve güvenli olarak kullanılabileceğine yönelik ana unsurları geleceğe yönelik yapay zekâ, nesnelerin interneti, robotlar, derin öğrenme, artırılmış gerçeklik ve büyük veri gibi konuları da kapsayarak işlemektedir. Dolayısıyla, görsel olarak başarılı bir tasarıma ve kapsamlı içeriğe sahip olsa da bu el kitabının ülkemizin sosyo-kültürel yapısına ve eğitim sistemine uygun olarak işlenerek çevrim-içi ve sınıf-içi ortamlar için Talim Terbiye’nin de onayını alarak MEB müfredatı için geliştirilmesinde fayda vardır” dedi.

Bakan Selçuk, BGD’nin yapmış olduğu ziyaretten çok memnun kaldığını belirtti.


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları