Bilgi Güvenliği Derneği’nde Yeni Dönem


Bilgi Güvenliği Derneği’nde Yeni Dönem

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD),  2007 yılından bugüne kadar ülkemizin siber güvenlik ve savunmasının gelişimine katkı sağlamakta, birikimlerini topluma ve ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmakta, bilgi güvenliği alanında açık kaynak ve açık erişim yaklaşımı kapsamında içerik üretilmesine ve geliştirilmesine öncülük etmekte, destek vermekte, üretilen çıktıları kamuoyu ile açık kaynak olarak paylaşmaktadır. Düzenlediği ulusal ve uluslararası etkinliklerin konferans bildiri kitaplarını, konferans materyallerini, sonuç bildirgelerini ve açık kaynak kitaplarını yayımlamakta, düşüncelerini karar vericiler ile paylaşmakta, üst yöneticilere görüşlerini bildirmekte, ulusal strateji dokümanları ve eylem planları taslakları oluşturmakta, özel konularda raporlar hazırlamakta, kararlarını medya ve yayın organları üzerinden aktarmakta, ülkemizde bu alanın gelişimine katkı sağlamaktadır. Ülkemizde bunu 12 yıldır sürekli yapmaktadır. Ülkemizin siber güvenliğinin gelişmesine katkı sağlayan tüm üyelerimize ve özellikle de YK üyelerimize katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.

Geçen hafta sonu, BGD Olağanüstü Genel Kurulu’nu yaptık. Yönetim kurulumuzu yeniledik. Ülkemizde bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında yapılan/yapılamayan çalışmaları değerlendirdik. Eksiklikleri ve yapılabilecek yeni çalışmaları, projeleri, faaliyetleri ve hedefleri konuştuk.

Bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren tarafsız, güvenilir ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olarak, faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı daha da artırma kararı aldık. Uluslararası derneklerle işbirliği yapmak için tüzüğümüzü değiştirdik. Heyecanımızı tazeledik. Ülkemizin siber güvenliğine daha çok katkı sağlayacak yeni bir yapı, yönetim, denetim ve disiplin kurullarıyla yolumuza devam ediyoruz.

Yeni seçilen YK üyesi olarak önümüzdeki dönemde BGD yönetiminin odaklanacağı konuları bu vesile ile sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar:

 • Kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi varlıklarının korunmasında daha etkin rol almak,
 • Açık veri yaklaşımlarının ülkemizde geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • 2020 ve sonrası için ‘Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planını’ değerlendirmek ve yeni plan için önerilerde bulunmak,
 • Dijital dönüşümde siber güvenlik ve savunma faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Nitelikli/yetenekli insan kaynağı yetiştirilmesine katkılar sağlamak,
 • Uluslararası işbirlikleri geliştirmek,
 • Siber terörle mücadeleye destek olmak,
 • Sektör-kamu-üniversite-STK ilişkilerini güçlendirmek,
 • SSB siber kümelenme çalışmalarının daha etkin yürütülmesine katkılar sağlamak,
 • Sektörün gelişmesine katkılar sağlamak,
 • Kamuda güvenlik farkındalığını artırıcı faaliyetlere devam etmek,
 • Etkin ve sürdürülebilir bir siber güvenlik ülke ekosistemi kurulmasına destek olmak,

önemli hedeflerden bazılarıdır. Yeni yönetimimize başarılar diliyor, hedeflenen çalışmaları kısa sürede hayata geçirmelerini bekliyoruz.

Bu ay dergimizde farklı konulara yer verdik. AON Türkiye Eş Ceo’su Selda Oknas ile yapmış olduğumuz söyleşiyi ve gündemde tartışılan “yapay zekâ, kişisel veri ve hukuk” konusunda bir makaleyi sizinle paylaşıyoruz. Elektronik ortamların güvenliğinde önemli olan sertifikaların güvenliğinde yeni bir yöntem olan “sertifika şeffaflığı” konusunu ele aldık. Güvenlik operasyon merkezlerindeki güvenlik araç ve teknolojilerini tanıttık. İhtiyaç duyulan siber güvenlik uzmanları ve uzmanlıkları, çoklu bulut dünyasında güven, siber suçluların yeni hedefleri, dijital paranın kaderi, finans şirketlerinde güvenlik, siber suç karaborsaları, siber suç endüstrileri, bulut şirketleri ve yedekleme yaklaşımları, harekete duyarlı trojanlar (Anubis) vb. gibi gündemde olan konulara ve haberlere yer verdik. Siber güvenlik ekosistem etkinliklerinde konuşulan konuları aktardık.

Sonuç olarak; ülke siber güvenlik ve savunmasına katkı veren tüm kurumlarımıza, sektörümüze, üniversitelerimize, STK’larımıza ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Beraber ve odaklı çalıştıkça, yeni hedefler belirledikçe, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımıza ağırlık verdikçe, altyapılarımızı iyileştirdikçe, nitelikli ve yetenekli insan kalitemizi artırdıkça, strateji ve politikalarımızı ihtiyaçlar doğrultusunda güncelledikçe, sektörün büyümesi ve gelişmesini sağladıkça ve farkındalığımızı artırdıkça yerli ve milli ürün geliştirme, siber güvenlik sektörünü büyütme, siber güvenlik ekonomisini oluşturma ve ulusal bilgi güvenliğini sağlama hedeflerimize daha hızlı erişeceğimize eminim.

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları