Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Yayımlandı!


Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Yayımlandı!

06 Temmuz 2019’da yayımlanan bilgi ve iletişim güvenliği tedbirlerini içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nden yaklaşık bir yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” yayımlandı. Rehber hazırlanırken, ulusal ve uluslararası akademik çalışmalardan faydalanıldığı, bir çalıştay yapılarak uzmanlardan görüşler alındığı, 16 bakanlık ile 51 kurum ve kuruluştan 240 uzmanın katkı sağladığı, 70’in üzerinde çalışma toplantısı yapıldığı, 2660 görüş ve önerinin değerlendirildiği belirtilmiştir. 

Öncelikle başta CBDDO Başkanlığı olmak üzere katkı veren tüm kurumları ve uzmanları kutlarım. Bu rehber ülke siber güvenliğinin ve savunmasının başarılı bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlayacaktır. Rehberi hızlıca incelediğimde gördüğüm hususları dikkatinize sunarım. Bilgi ve iletişim güvenliği rehberinin;

 • Ülkemizde bu alanda hazırlanan ve yayımlanan ilk kapsamlı doküman olduğu,
 • Ülke siber güvenliğinin doğru şekilde sağlanması için geniş ve kapsamlı bir bakış açısı sunduğu ve bunun nasıl yapılacağı konusunda yönlendirici olduğu,
 • Kullandığımız, ürettiğimiz veya satın aldığımız her türlü yazılım, donanım, sistem veya aracı seçerken ve verilerimizi korurken daha dikkatli olunmasına katkı sağlayacağı,
 • Yerli ve milli siber güvenlik ürün ve çözümlerin geliştirilmesini hızlandıracağı ve kullanımını yaygınlaştıracağı,
 • Siber güvenlik ve savunma alanında bizleri daha dikkatli olmaya ve davranmaya zorlayacağı,
 • Siber saldırılara karşı kurumlarımızın ve milletimizin savunma direncini arttıracağı,
 • Kurumsal ve ulusal siber güvenlik farkındalıklarımızı yükselteceği,
 • Karşılaşılan olumsuzluklardan veya tehditlerden örnek alınarak ulusal çözüm geliştirilmesinin önünü açacağı,
 • En iyi uygulamaların hem kullanılmasına hem de yaygınlaştırılmasına en önemlisi ise ortak çalışma kültürünün oluşmasına katkı sağlayacağı,
 • Karşılaşılan tehdit vektörlerini daraltacağı ve kontrol altına alınmasını kolaylaştıracağı,
 • Siber güvenlik ve savunma konusunda büyük bir boşluğunu dolduracağı ve siber açıklık, tehdit ve saldırıların çok farklı açılardan analiz edilmesine katkı sağlayacağı,
 • Kurumsal ve ulusal veri güvenliğinin daha üst düzeyde sağlanmasına katkılar sağlayacağı,
 • Kritik altyapılarımızın ve sistemlerimizin daha üst düzeyde korunmasında etkili çözümler sunacağı,
 • Ulusal güvenlik stratejilerimizin daha kolay ve hızlı bir şekilde hayata geçirilebileceği, özelikle de yeni hedeflerin, adımların, yaklaşımların, tedbirlerin veya çözümlerin hayata geçirilmesini kolaylaştıracağı,
 • Mevcut ihtiyaçlar, gelişen teknolojiler, değişen kullanım şartları ile ulusal politika ve stratejilere göre güncellenerek yaşayan bir doküman olacağı,
 • Ortak dil ve hedef belirlendiğinden, birlikte çalışılabilirliği, anlaşılabilirliği uygulanabilirliği ve savunmayı geliştireceği,
 • Siber güvenlik problemlerine ontolojik bakmayı ve ortak çözümler geliştirmeyi kolaylaştıracağı

değerlendirilmektedir. Bunun yanında, ülkemiz kurumlarının bu rehbere göre çalışmalarını yürütmelerinde zorluklarla karşılaşılabileceği,  bunları aşmak için pek çok kurumumuzun altyapısını iyileştirmesi ve geliştirmesi, nitelikli daha çok personele ihtiyaç duyulacağı ve bu rehberde istenilen hususların yerine getirilmesinin ise biraz zaman alacağı da değerlendirilmektedir. Bu süreci kısaltmak için üniversitelerimize, siber güvenlik alanında programları olan bölümlerimize, siber güvenlik ve savunma alanında çalışan öğretim elemanlarına çok daha fazla görev düşmektedir. Daha nitelikli çalışmalar yapılmasına ve nitelikli mezunlar yetiştirilmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.

Kurumlarımız, sektörümüz ve üniversitelerimiz bu bilinçle çalışmalı, üretmeli, bu rehberi uygulamalı ve rehbere gereken önemi vermelidir.

Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hayırlı olsun!

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu

CyberMag Dergisi Editörü

 İlginizi Çekebilecek Yazılar


İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları