CyberMACS: Uygulamalı Siber Güvenlik yüksek lisans programının ve projenin detaylarını Prof. Dr. Dağ ile konuştuk


Geleceğin Siber Güvenlik Profesyonelleri Yetişiyor CyberMACS: Uygulamalı Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı

Kadir Has Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyemiz ve aynı zamanda “Siber Güvenlik, Kritik Altyapı Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi” direktörü Prof. Dr. Hasan Dağ‘ın Erasmus Mundus Joint Masters 2022 çağrısına koordinatör olarak sunduğu “CyberMACS: Master of Applied Cybersecurity” başlıklı proje önerisi desteklenmeye hak kazandı. Ulusal ve uluslararası iş ortakları ile 74 ay sürecek bu proje kapsamında iki yıllık bir yüksek lisans programı açıldı. Siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyenlerin yoğun bir ilgi gösterdiği ve başvuruları 3 Şubat 2023’e dek sürecek CyberMACS: Uygulamalı Siber Güvenlik yüksek lisans programının ve projenin detaylarını Prof. Dr. Dağ ile konuştuk.

Sektörel ve küresel ihtiyaçlar siber güvenlik konusunu günümüzde nasıl bir noktaya taşıdı? Bu ihtiyaçlar doğrultusunda CyberMACS projesi nasıl doğdu ve şekillendi?

Siber saldırılardaki artış siber güvenliği tüm dünya için önemli bir gündem maddesi haline getirdi. Kritik altyapılardan kişisel verilerin güvenliğine uzanan alanda geniş bir tehdit listesi söz konusu. Dijitalleşme ve bir ağa bağlı cihazların (Nesnelerin İnterneti) üstel artışı siber alana yönelik tehditlerin de artışı anlamına geliyor. Bu tehditler, insanları ve kurumları hedef alabildiği gibi ekonomik açıdan da önemli bir soruna dönüştü. Siber suçların dünya ekonomisine maliyetinin 2020 itibariyle 1 trilyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. CyberMACS, bu tehditlerin önlenmesi, tespit edilmesi, etkilerinin hafifletilmesi amacıyla geleceğin siber güvenlik profesyonellerini yetiştirmek üzere kurgulanan uygulamalı siber güvenlik yüksek lisans programı. Bu program kapsamında dünyanın dört bir tarafından programa kabul edilecek nitelikli öğrenciler ilk yıllarında Kadir Has Üniversitesi’nde siber güvenliğin temelleri konusunda eğitilecek, ikinci yıllarında siber güvenliğin farklı alanlarında uzmanlaşma fırsatı yakalayacaklar. Öğrenciler ikinci yıllarında Almanya ya da Kuzey Makedonya’ya giderek oradaki proje paydaş üniversitelerinde eğitimlerine devam edecekler ve çift danışmanlarıyla yüksek lisans tezlerini yürütecekler.

Bu projenin Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) programı tarafından desteklenmesinin önemi nedir?

EMJM projelerinde, ikisi program ülkesinden olacak şekilde üç farklı ülkeden üç farklı yükseköğretim kurumu bir araya gelerek uluslararası bir yüksek lisans programı oluşturuyor. Tüm disiplinlerin başvurusuna açık bu projelerde süre altı yıl. Bu programlara dört yıl boyunca öğrenci kabul ediliyor. Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) aracılığıyla proje başvuru ve değerlendirme süreci yürütülüyor. Kabul edilen projeler aracılığıyla, yüksek düzeyde akademik işbirliği ve öğrenci hareketliliği amaçlanıyor. CyberMACS konsorsiyumunun koordinatörlüğünü üniversitemiz yürütüyor. Türkiye’den bir yükseköğretim kurumunun EMJM projelerinde koordinatör olması özelliğiyle bu proje Türkiye yükseköğretimi için bir ilk olma özelliğini de taşıyor. Öte yandan 74 ay sürecek bu proje 5.484.000 Euro’luk bütçesi itibariyle de dikkat çekici. Kadir Has Üniversitesi’nin bu projedeki payı 2.802.000 Euro’dur. Türkiye’nin Erasmus bütçesine yaptığı toplam mali katkının 10 milyon Euro olduğu göz önünde bulundurulursa Kadir Has Üniversitesi bu bütçenin yarısından fazlasını Türkiye’ye getirme başarısını göstermiş ilk ve tek üniversite olma özelliğini taşıyor.

74 ay sürecek olan bu uluslararası projede Kadir Has Üniversitesi’nin rolü nedir?

Kadir Has Üniversitesi tüm projenin başarılı bir şekilde yürütülmesinden, koordinasyonundan ve kalitesinden sorumludur. Öğrenci ilanlarından bursiyerlerin seçimine, bursların yönetiminden programda yer alacak olan akademik ve endüstriyel paydaşların seçim süreçlerini yönetmeye, AB ile tüm süreçleri yönetmeye kadar her alanda sorumludur.

Projenin akademik ve sektörel iş ortakları kimler?

Bu proje Kadir Has Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde Almanya’dan SRH Berlin Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SRH Berlin University of Applied Sciences) ve Kuzey Makedonya’dan Ss. Cyril ve Methodius Üniversitesi (Ss. Cyril and Methodius University of Skopje) ortaklığında gerçekleştiriliyor. Bu üç üniversiteye ek olarak Hollanda’dan University of Groningen; MASIT, Cyber Struggle, TAC Bilişim, Lostar gibi akademiden ve sektörden ulusal ve uluslararası paydaşlarla zengin bir konsorsiyum oluşturuldu.

Proje, siber güvenlik alanında iki yıllık bir yüksek lisans programı sunuyor. Programın başvuru şartlarından ve başvuru sürecinden kısaca bahseder misiniz? Bu program, katılımcılara neler vadediyor?

CyberMACS dünyanın dört bir tarafından siber güvenlik alanına ilgi duyan ve kariyerini bu yönde geliştirmek isteyen nitelikli üniversite mezunu adayları hedefliyor. Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik & Elektronik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgi Teknolojileri, Fizik ve Matematik bölümleri mezunları öncelikli adaylar olmak üzere Algoritmalar ve Veri Yapıları, Veri Tabanları, Programlama, Olasılık, İstatistik gibi alanlarda yetkinliğini belgeleyen adaylar da CyberMACS’e başvurabilir. Lisans alanı ve mezuniyet ortalaması ile İngilizce dil yeterliliği en önemli kabul şartları olmakla birlikte CyberMACS adayları sıkı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacaklar. İki aşamalı süreçte adaylar öncelikle programa uygunluk yönünden değerlendirilecek; ikinci aşamaya geçen adaylar mülakatlara katılacaklar. Programa kabul edilen adaylar siber güvenliğin temellerinden başlayarak yoğun bir müfredatla öğrenim görecekler. Uluslararası konferanslar aracılığıyla dünyaca ünlü siber güvenlik profesyonellerini, alanın önde gelen bilim insanlarını tanıyacaklar ve stajla birlikte teori ve uygulamayı birlikte yürütecekler.

Program kaç kişilik bir kontenjana sahip? Burs seçenekleri neler?

CyberMACS Programı 2023-2024 yılı akademik yılında ilk öğrencilerini kabul edecek ve dört yıl boyunca her dönem 32-33 öğrencilik bir kontenjanı olacak. Bu öğrencilerin 21’i, yirmi dört ay boyunca aylık 1400 Euro’luk burs alacak. Burslu öğrencilere ek olarak siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen adaylardan gerekli şartları sağlayanlar, ücretli olarak programa kabul edilebilecek. Bu adaylar 5175 Euro’luk eğitim ücretini ödeyerek CyberMACS öğrencisi olabilecekler. Bu ücret ise normal ücretin 1/5’i civarındadır.

Bu programın müfredatı ne şekilde oluşturuldu? Öğrenciler hangi konularda eğitim alma şansını yakalayacak?

CyberMACS ile öğrenciler ilk yıllarında Kadir Has Üniversitesi’nde siber güvenliğin temellerini kazanacaklar. İkinci yıl itibariyle seçtikleri uzmanlık alanlarına göre Almanya ya da Kuzey Makedonya’da eğitimlerini sürdürecekler ve yüksek lisans tezlerini yazarak mezun olacaklar. İkinci yıllarında öğrenciler Siber Güvenlik Yönetimi ve Siber Güvenlikte İleri Teknolojiler uzmanlık alanlarını SRH Berlin Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde alırken; Kriptoloji, Web ve Güvenlik uzmanlıklarını Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi’nde tamamlayacaklar. Bununla birlikte kış ve yaz okullarına, uluslararası konferanslara, zorunlu staj süreçlerine katılacak; girişimcilik, inovasyon yönetimi ve sosyal becerileri geliştirmeye yönelik eğitimler de alacaklar.

Program kapsamında ulusal ve uluslararası ne gibi etkinlikler düzenlemeyi planlıyorsunuz?

CyberMACS Projesi ile siber güvenlik alanına yönelik farkındalığın artırılması, ulusal ve uluslararası işbirliğinin ve akademik mükemmelliğin sürdürülmesi amaçlanıyor. CyberMACS zengin bir öğretim müfredatının yanında ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler aracılığıyla etkileşimi üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Öğrenciler Kadir Has Üniversitesi’ndeki ilk dönemleri sonrasında Kış Okulu’nda; ikinci dönemleri sonunda da Yaz Okulu’nda alanın profesyonellerinden eğitimler alacaklar. İlki Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek Uluslararası Uygulamalı Siber Güvenlik Konferansı, alanda dünyaca ünlü isimlerin açılış konuşmaları ile gerçekleşecek ve bu alanda çalışan bilim insanları ve özel sektör profesyonellerinin katılımıyla geniş bir işbirliği ve paylaşım ağının kurulması sağlanacak.


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları