NETAŞ Bilişim Teknolojileri Ar-Ge Lideri Öner TEKİN ile Söyleşi


NETAŞ, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle, ulusal ve uluslararası pazarlarda, servis sağlayıcılarla kurumlara uçtan uca katma değerli çözümler, sistem entegrasyonu ve teknoloji hizmetleri sunuyor. 1967’den beri sahip olduğu yetkinlik, geniş bilgi ve güçlü deneyimiyle iş verimliliğinin artışı için çalışan NETAŞ, bilişim teknolojileri alanındaki faaliyetlerini yeni nesil Ar-Ge biriminin katkılarıyla sürdürüyor. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, savunma iletişim ağının modernizasyonunda da önemli bir rol oynuyor.


Türkiye’deki 500 bilişim şirketi arasında, 5. kez “Yazılım İhracatı Şampiyonu” olan NETAŞ, 160’tan fazla küresel operatör için yazılım çözümleri geliştiriyor. Yine aynı araştırmada açıklanan 2015 yılı sonuçlarına göre ilk 500 şirket arasında “Yılın Sistem Entegratörü”, “Yılın Sistem Entegratörü – Yazılım”, “Yılın Sistem Entegratörü –Donanım”, “Yılın Ağ Donanımı” ve “Yılın Kurulum Bakım Destek Hizmetleri” kategorilerinde de liderliğini devam ettiriyor. NETAŞ; müşterilerine ağ (network), siber güvenlik, tümleşik iletişim, sanallaştırma, bulut bilişim, savunma teknolojileri, kamu güvenliği, geniş bant mobil erişim, optik ve taşıyıcı Ethernet, GSM-R, BT entegrasyonu, NOC, SOC, test merkezi, stratejik dış kaynak kullanımı ve özgün yazılım geliştirme konularında çözüm sunuyor.

Bu bilgiler doğrultusunda, günümüzde bilişim sistemlerine yönelik en önemli tehdit olarak tanımlanan siber saldırılar, ancak kapsamlı önlemlerin alınması, gerekli prosedürlerin geliştirilmesi, güvenlik altyapısının uygun hale getirilmesi ve tüm bu önlemlerin birbiriyle uygun şekilde işletilmesi ile mümkündür. En değerli varlık olan bilginin, her türlü tehdide karşı güvenliğinin sağlanması için çözümler üretmek ve bilgi güvenliği büyük resmini oluşturmak adına, Türkiye’de bilişim sektörünün bugünü ve geleceği, devletimizin kalkınmasında BT ve Telekomünikasyon sektörünün yeri ve önemini, Türkiye’deki Ar-Ge ve inovasyon yaklaşımları ve politikalarını, bu alanlarda hizmetler sağlayan NETAŞ Bilişim Teknolojileri Ar-Ge Lideri Öner TEKİN ile konuştuk.

CyberMag: Öncelikle dünyada ve Türkiye’de bilişim sektörünün bugünü ve geleceği hakkında neler söylemek istersiniz?

Öner TEKİN: Bilişim, doğası gereği hızlı gelişen,  gelişimiyle de hayatımıza doğrudan etki eden yenilik ve gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir sektör. Sektörün dinamiklerini belirleyen pek çok etken olmakla birlikte makroekonomik gelişmelere etki eden, siyasi konjonktür döviz kurlarında yaşanan değişim gibi unsurlar, bilişim sektörünü doğrudan etkiliyor. Türkiye’de, yazılım ve ihracat tarafında sevindirici bir büyüme yaşanırken önümüzdeki dönemde, dünyayla paralel olarak endüstri 4.0, dijital dönüşüm, bulut hizmetleri ve nesnelerin interneti konularının gerek katma değerli ürünlerde gerek mobil ürünlerde etkin olacağından hem yazılım geliştirme hem de hizmet tarafında sektörün büyümesine olumlu etki edeceğini düşünüyorum.

CyberMag: Yıllarca ülkemizde bilişim sektörünün önemli şirketlerinden biri olan NETAŞ’ta çalışan birisi olarak;  devletimizin kalkınmasında BT ve Telekomünikasyon sektörünün yeri ve önemini nasıl görüyorsunuz?

Öner TEKİN: Teknolojide meydana gelen gelişmeler ülkemizin gelişimini destekleyerek, büyümesine olumlu katkı yapmıştır.  Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş süreçlerine uygulanması, iş yapma biçimlerinin yapılandırılma sürecini iyileştirmiş ve işgücü verimliliğine olumlu katkılar sağlamıştır. BT ve telekomünikasyon sektörlerinin gelişimi, değişen dünyaya uyum sağlama konusunda büyük önem taşırken, şirketlerin verimliliğine sunduğu katkıyla da ekonomik büyümenin en önemli unsurlarından biri olarak görülmektedir. NETAŞ olarak, sahip olduğumuz uluslararası iş yapma tecrübe ve yetkinliklerimizle, yaklaşık 50 yıldır ülkemizin teknolojik değişimine ve yetkin insan kaynağı sayısının artmasına katkı sağlıyoruz.

 

CyberMag: NETAŞ’ın Bilişim Teknolojileri Ar-Ge Lideri olarak, Türkiye’de ki Ar-Ge ve inovasyon yaklaşımları ve politikaları göz önünde bulundurulduğunda, bu konuda yapılan düzenlemeler nelerdir? Ar-Ge desteklerini ve teşviklerini yeterli buluyor musunuz? Sizce yapılması gereken nelerdir?

Öner TEKİN: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu yılın ilk çeyreğinde yürürlüğe koymuş olduğu, yeni değişiklikleri ile kapsamı genişletilen 5746 sayılı Ar-Ge merkezleri kanunu, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge yetkinliklerinin artırılması anlamında çok daha güçlü ve etkin bir hale geldi. Yapılan değişiklikler ile Türkiye’nin bölgesel  teknoloji üssü olma hedefi yolunda çok önemli bir adım daha atılmış oldu. Türkiye, “bölgesinin teknoloji üssü olmak” gibi bir hedefe ulaşacak yetkin insanlara, kaynaklara, isteğe, bilgi birikimine, kültüre sahip bir ülke ve bu amaçla çok doğru adımlar atmaktadır. Üniversitelerde teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri, Ar-Ge merkezleri, Teknokentler, teknoparklar, bilişim vadileri, TÜBİTAK TEYDEB destekleri, KOSGEB gibi bu amaçla oluşturulmuş pek çok teşvik ve destek mekanizmaları mevcuttur. Ar-Ge yapmak isteyen girişimciler, şirketler için doğru destek mekanizmaları oluşturulmuş durumdadır. Farklı boyutlarda teknoloji şirketlerini bir araya getiren, onlara kaynakları ortak kullanma ve birbirleriyle sinerji yaratabilecek bir ortam sunan teknokentler, tabii ki ülkemizin bu hedefe ulaşmasında çok değerli bir role sahiptir. Bu noktada artık teşviklerin kalıcılığı ön planda tutulmalı. Ar-Ge teşviki ülkemizin önemli bir stratejisidir. Bu teşviklerin sürdürülebilirliği konusunda güven yaratılmalıdır. Türkiye’nin teknoloji üreten ülkeler arasına girmesi için devletin bu konunda atacağı adımlar büyük önem taşımaktadır.

CyberMag: Son yıllarda internetin kullanımının artmasıyla birlikte ortaya çıkan IoT(Nesnelerin İnterneti) kavramı ve internete bağlı cihaz sayısının artışı; bir başka hayati husus olarak bilgi güvenliği konusunun önemini, yerel ve milli çözümlerin ülkemiz adına geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu bilgiler ışığında, Türkiye’deki Siber Güvenlik Sektörü’nün durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Öner TEKİN: Siber güvenlik, ulusal güvenliğin önemli unsurlarından biri haline geldi. Son zamanlarda DNS sunucularına yapılan DDoS atakları, bu durumun en önemli göstergesidir. Öte yandan yeni nesil iletişim teknolojileri, internet teknolojileri ile iç içe geçmiş durumdadır. Dolayısıyla da bunlar, birçok siber güvenlik riskine açık teknolojilerdir. Türkiye’deki siber güvenlik ürünleri pazarında, yerlilik oranının çok düşük olduğuna inanıyoruz. Yerli imkânlarla geliştirilmiş ürünler olmadan, kritik altyapıların güvenliğini sağlamanın ve siber evrende güncel kalmanın mümkün olmayacağına inanıyoruz. Türkiye’nin en çok siber saldırılara maruz kalan ülkeler arasında olduğunun bilincinde olarak, çok ciddi bir farkındalığa da ihtiyacımız var. Bu farkındalığı arttırmak için kötü bir deneyim yaşamadan da bu konuda yerli ürünlere destek verilmesinin ülkemiz adına çok faydalı olacağına inanıyorum.

CyberMag: Nesnelerin interneti insan hayatını kolaylaştırmasının yanı sıra, hayatımızda ne tür tehditlere neden olmaktadır?

Öner TEKİN: Günümüz ağlarından farklı olarak birçok nesnenin olduğu ağlar kurulacaktır. Bu nesne, hastaların üzerindeki kalp pili gibi bir medikal cihazda da arabamızdaki bir sensörde de yer alabilecektir. Bu örneklerdeki gibi birçok nesne, korumasız ve tehdite açık hale gelecektir ve mevcut güvenlik çözümlerinin ötesinde farklı çözümlere ihtiyaç olacaktır. İkinci önemli tehdit olarak, mahremiyetin korunması daha da zorlaşacaktır. Nesnelerin interneti, ekonomik ve kamu güvenliği anlamında tehdit boyutlarını daha da artacaktır.

CyberMag: Bildiğiniz üzere Türkiye savunma bütçesi sıralamasında dünyada on dördüncü sırada bulunuyor. Türkiye’nin siber savunma alanında diğer ülkelere göre durumu hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Öner TEKİN: Türkiye’nin siber savunma harcaması konusunda yayımlanan bir çalışma bilmiyoruz ama ABD’nin askeri siber güvenlik harcamasının 2016 yılında 500 milyon dolar civarında olduğunu ve önümüzdeki 5 yılda 2 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağını, Pentagon’un açıklamalarından biliyoruz.

CyberMag: Bu bilgiler ışığında sizce Türkiye’de siber güvenlik adına yapılması gerekenler nelerdir?

Öner TEKİN: Siber güvenlik için mili bir yazılıma sahip olmak büyük önem taşıyor. Bilişim ve teknoloji sürekli gelişip yenilendiği için, her yeni bir gün siber saldırıya mahal verecek yeni bir açıklık ve tehdit ortaya çıkmaktadır. Bu açıklık ve tehditlerin oluşturduğu riskleri ve hasarları minimize etmek adına ülkemizde ilgili mevzuatların yayımlanması ve uygulanması gerekmektedir. Son dönemde siber güvenlik uzmanı yetiştirilmesi konusunda atılan adımlarda, siber güvenlik konusunda uzman personel eksikliğinin giderilmesi büyük önem taşımaktadır.    

CyberMag: Siber güvenlik pazarının ve tehditlerin bugünkü durumu nedir?

Öner TEKİN: Siber güvenlik pazarı, siber tehditlerin artmasıyla doğru orantılı olarak büyümektedir. Günümüzdeki siber suç endüstrisi 1 trilyon doların üzerinde bir maliyete sebep olmaktadır. Tehditlerde bir evrim geçirmekte, organizyonel riskler daha da artmaktadır. Örnek verecek olursak, bilinen ataklardan bilinmeyen ve polimorfik ataklara, polimorfik ataklar ise teknolojinin evrimi ile daha da çeşitlenerek gelişmektedir.

CyberMag: Bir siber savaşta neler tehdit altında?

Öner TEKİN: Tüm kritik altyapılar tehdit altında diyebiliriz. Bir enerji sistemine yapılacak bir atak, domino etkisi yaparak telekomünikasyon, finans, sağlık gibi diğer kritik altyapıları devre dışı bırakabilecektir.

CyberMag: DDoS saldırılarının kurum ve kuruluşlara verdiği zararlardan bahsedebilir misiniz?

Öner TEKİN: DDoS saldırıları, servisleri devre dışı bırakmayı ve/veya servisin hızını yavaşlatmayı amaçlayan saldırılardır. Son kullanıcılar bu saldırılar sırasında, banka gibi kurumların internet sitelerine ulaşmakta ve işlem yapmakta zorlanmışlardır.

 

CyberMag: Siber güvenlikte teknik tedbirleri destekleyecek diğer unsurlar nelerdir?

Öner TEKİN: Teknik tedbirleri destekleyecek en önemli unsur, siber güvenlik farkındalığıdır diyebiliriz diye düşünüyorum. Farkındalık, eğitimler, politika ve strateji oluşturarak desteklenmelidir. Kurumlar, güvenlik gelişmelerini takip etmeli ve gerekirse güvenlik danışmanlığı alarak politikalarını kontrol ettirmelidir. 

CyberMag: Siber saldırıların mağduru ya da bu saldırılara istemeden alet olmamak için vatandaşlarımızın alabileceği önlemler nelerdir?

Öner TEKİN: Kişisel bilgisayarlarına, bir güvenlik duvarı kurarak ve kaynağını bilmedikleri uygulamaları kullanmayarak işe başlayabilirler. Hem bilgisayarlar hem de akıllı telefonlar için binlerce zararlı yazılım bulunmaktadır. Zararlı yazılımlardan koruyacak güncel güvenlik duvarlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz.

NETAŞ’ın bu alandaki çalışmalarına biraz örnek vermemiz gerekirse, yerli imkanlarla geliştirilmiş ürünler olmadan, kritik altyapıların güvenliğini sağlamanın ve siber evrende güncel kalmanın mümkün olmayacağı inancıyla geliştirdiğimiz ve Nova markası altında pazara sunduğumuz siber güvenlik çözümlerinden bahsedebiliriz.

Bu alandaki ürünlerimiz, 4 senelik bir çalışma sonucunda VoIP ve Web sistem açıklarının tespit edilmesi için geliştirilen zafiyet analiz araçları Nova V-Spy, Nova W-Spy, pentest hizmeti Nova Pentest, WebRTC teknolojisi kullanarak görüşme imkânı sunan Nova MSP medya güvenlik platformu ve yeni nesil uygulama katmanı güvenlik duvarı Nova V-Gate, Nova W-Gate olarak özetlenebilir.

Siber güvenliğin sağlanmasının ulusal güvenliğinde önemli unsurlarından biri haline gelmesiyle, “Güvenli bir VoIP altyapısı oluşturmak, zafiyetleri tespit etmekle başlar” kuralını göz önünde bulundurarak, şekillendirilen Nova V-Spy, VoIP sistemlerinin güvenlik açıklarını zengin modüler atak senaryolarıyla tespit eden, zafiyetlere karşı güvenlik tedbirlerinin raporlandığı uzman sistem karnesini sunan, protokol uyumluluk ve stres testlerini de içeren bir güvenlik testi aracı olma özelliğini taşıyor.

Nova V-Spy ile VoIP sistemlerinin ne kadar güvenli olduğunu araştırılabiliyor, iç ve dış zafiyetler tespit ediliyor ve raporlanıyor. Nova V-Gate ile VoIP sistemlerine gelebilecek atakların tespiti, önlenmesi, derinlemesine paket ve davranış analiziyle gerçekleştirebiliyor.

VoIP, Web ve nesnelerin interneti güvenliği, büyük veri ağ ve uygulama seviyesi güvenlik analitiği, mobil cihazlarda zararlı yazılım analizi ve itibar tabanlı güvenlik operasyon merkezi gibi teknolojinin geliştiği alanlarda siber güvenlik üzerine Ar-Ge projelerimizin devam etmektedir.

CyberMag: NETAŞ olarak siber güvenlik alanında neler yapmaktasınız?

Öner TEKİN: NETAŞ olarak siber güvenlik alanındaki yerli ve yabancı çözümlerin eksikliğini görerek, 4.5G başta olmak üzere IP tabanlı tüm iletişim teknolojilerinin güvenliğini sağlamaya, bu konuda kurumlara güvence vermeye yönelik ürün ve servisler geliştirdik. Ar-Ge birimimizin 4 senelik çalışması sonucunda, VoIP ve multimedya teknolojilerinde dünyada ilk 10 laboratuvar arasında yer almamızı sağlayan yetkinliğimizi de kullanarak, internet üzerinden yapılan sesli ve görüntülü görüşmelerde güvenliği sağlayacak Nova V-Gate (VoIP Güvenlik Duvarı ve Saldırı Önleme Sistemi), Nova V-Spy (Güvenlik Zafiyet Analiz Aracı) ve Nova MSP (Medya Güvenlik Platformu) ürünlerini pazara sunduk. 

 

CyberMag: Kurumunuz bünyesinde oluşturduğunuz NOVA araştırma merkezinde neler yapmaktasınız? NOVA V-Gate ürün ailesindeki çalışmalarınız nelerdir?

Öner TEKİN: Nova araştırma merkezinin en önemli vazifelerinden biri, değer kazandıracak güvenlik ürünlerini geliştirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve tasarım gruplarına iyi tanımlı, açık ve net gereksinimler sağlamaktır. Hem TEYDEB hem de Horizon 2020, ITEA3, Celtic Plus gibi Avrupa Birliği projeleri hazırlamak ve sunmak, proje çıktılarının tanıtımlarını yapmak ve sonuçlarını paylaşmak da vazifeleri arasındadır. Bunların yanında, araştırma merkezimiz güvenlik raporları yayımlayacak ve yarışmalar düzenleyecektir.

Nova markasının amiral gemisini, yeni nesil güvenlik duvarı ve saldırı önleme sistemi Nova V-Gate ürünü oluşturuyor. Benzerlerinde olmayan birçok yenilik içeren Nova V-Gate’in korumasına emanet edilen ağların düzenli olarak test edilmesi için, Nova V-Spy ürünü geliştirildi. Nova V-Spy ile müşterilere, ağ ve uygulama katmanında güvenlik risklerini raporlayan bir servis sunuluyor. NETAŞ’ın en yeni ve en çok ses getiren ürünü ise Nova MSP,  medya güvenlik platformu. Müşteriler bu platformu kullanarak, şifreli, sesli veya görüntülü görüşme ve mesajlaşma özellikleri içeren zengin mobil uygulamalar geliştirebiliyor, bu iletişimi kendi kontrol ettikleri sistemler üzerinde güvenli şekilde yürütebiliyor.

CyberMag: Savunma, kamu güvenliği, e-Devlet çözümleriniz nelerdir?

Öner TEKİN: NETAŞ’ın savunma sektörüne yönelik ürün ve servis yelpazesi başta stratejik ve taktik amaçlı haberleşme sistemleri olmak üzere, genel maksatlı veya uygulamaya özel çeşitli askeri elektronik ve aviyonik sistem çözümlerini içeriyor. Zor çevresel şartlara dayanıklı ve güvenli haberleşme gereklerine uygun yapıdaki savunma sanayii ürünlerini tasarlayan, üreten ve geliştiren NETAŞ, projenin niteliğine bağlı olarak, yurtiçindeki diğer savunma sanayi firmalarıyla ortak çalışmalar yaparak, daha önceleri ithalat yoluyla temin edilen birçok kara, deniz ve hava platformunun, yurtiçinde tasarlanıp üretilmesi sürecinde kendi tasarladığı ürünlerle aktif olarak görev alıyor.

Savunma projeleri sayesinde elektronik, yazılım ve sistem tasarımı konusunda çok ciddi kazanımlar elde eden NETAŞ, bu kapsamda ileri teknoloji üreten bir şirket haline geldi. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Ar-Ge ve inovasyon yönüyle öne çıkan bir sistem entegratörü olan NETAŞ, savunma alanında da, bu kimliğine uygun olarak çalışmalarını sürdürüyor. NETAŞ tarafından tasarlanıp üretilen çeşitli ses/veri anahtarlama sistemleri, kullanıcı terminalleri, muhabere kontrol sistemleri, aviyonik ve navigasyon sistemleri, fiberoptik haberleşme sistemleri çeşitli savunma haberleşmesi platformlarında güvenle kullanılıyor.

Öte yandan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından finanse edilip yönetilen ULAK projesi kapsamında, ASELSAN ve Argela ile birlikte 4.5G için çalıştık. Dünyadan az sayıda firmanın gerçekleştirebileceği bir teknoloji kullanılarak tamamen yerli imkanlarla ve Türk mühendisleri tarafından Türkiye’nin ilk milli baz istasyonunun temelbant ünitesini (baseband unit) geliştirdik.

Türkiye’yi ileriye götürecek akıllı teknolojiler üzerine geliştirilen tüm projelerde yer alıyoruz. Akıllı şehirler ve binalar başta olmak üzere e-kimlik, e-devlet uygulamaları ve afet yönetimi gibi birçok çalışmada imzamız bulunuyor.

Gençlere interneti ve bilgiyi götüren, onların geleceğin teknolojileriyle buluşmasını sağlayan FATİH Projesi’yle, 110 adet hizmet içi uzaktan eğitim sınıfının entegrasyonunu sağladık. Şimdi de, okullardaki eğitimin dijitalleştirilmesi ve teknolojinin iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olan, yaklaşık 9.000 okulun altyapı kurulumunu içeren 2. Faz Yerel Alan Ağ Kurulumu’nu gerçekleştiriyoruz.

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yürüttüğümüz Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) projesi kapsamında, afet yönetiminin tüm aşamalarını elektronik ortamda takip eden, coğrafi bilgi tabanlı karar destek sistemini oluşturduk.

KKTC’nin e-devlet sistemini kurarak, TÜBİTAK’ın e-kimlik sistemiyle entegre çalışan uygulama yazılımlarını, KKTC’nin sayısallaştırma ve nüfus sistemleri için sıfırdan geliştirdik. Vatandaşların e-devlet kapısı hizmetlerine erişimini artırmak için, havaalanları ve otobüs garları gibi noktalar başta olmak üzere, Türkiye genelinde 86 noktaya kiosklarını konumlandırdık.

Elektrik dağıtım firmaları için geliştirdiğimiz “Otomatik Sayaç Okuma Sistemi” (OSOS) ile binlerce sayacı uzaktan okuyabiliyor ve takibini yapabiliyoruz. Yüksek Hızlı Tren Hattı uygulamasının birçok bölümünde, telli ve telsiz haberleşme, GSM-R, SDH transmisyon, telefon, yolcu bilgilendirme ve anons sistemleri projelerini hayata geçiriyoruz.

 

CyberMag: Müşterilerinize iş fırsatları yaratmak için bir takım inovatif çözümler(BİT Güvenlik Çözümleri, Ağ Çözümleri, Bulut Çözümleri vs.) sunmaktasınız. Bu çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Öner TEKİN: Bulut yönetim sistemleri, özellikle son kullanıcıya sunulan hizmetleri kontrol altında tutmak, izlemek ve hazırlamak için büyük önem taşıyor. NETAŞ olarak, kurumların bulut altyapısında bulunan tüm sistemleri ve öğeleri kontrol edebiliyor, modüler, büyümeye açık ve ihtiyaçlara göre şekillendirilen yönetim çözümleri sunuyoruz. Son zamanların gündem konularından biri olan ve her fırsatta önemini vurguladığımız bulut teknolojisi kullanımının yaygınlaşması, dijital dönüşümün gerçekleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Bulut kavramını ele aldığımızda ise verilerin hızla artması ve insanların veri merkezi ihtiyacına yoğunlaşması gibi iki konu ön plana çıkıyor. Dolayısıyla 2016 yılındaki en önemli projelerimizden biri; müşterilerimizi buluta taşımak, bulutta tutulan yoğun verilerin analizini sağlayarak anlamlı iş girdileri yaratmak ve bulut ortamında bilgilerin güvenliğini sağlamak olacaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımız hızla sürüyor. Bilişim sektörüne özel çözümlerin ve dikey bazlı yaklaşımın önem kazandığını gözlemliyoruz. Buna paralel olarak, ülkenin en büyük dijital dönüşüm projelerini, dikey endüstri bazında çözümler üreterek gerçekleştiriyoruz.

CyberMag: Bir takım Ar-Ge çalışmalarınız olduğundan bahsetmiştik. 1973 yılında kurulan Türkiye’nin ilk telekom Ar-Ge’si olan Ar-Ge biriminizdeki savunma çözümleri grubu, çoğu askeri sistemler olmak üzere dünya standartlarında, %100 yerli entegre haberleşme sistemleri tasarlıyor ve geliştiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm birimlerinde çalışan yüksek teknoloji ürünlerimiz, kavramsal tasarım aşamasından itibaren özgün olarak tarafınızdan tasarlanıp geliştiriliyor. Bu doğrultuda NETAŞ, siber güvenlik alanında yerli ve milli çözümlerin üretilmesine katkı sağlamaktadır diyebilir miyiz?

Öner TEKİN: NETAŞ olarak her zaman vurguladığımız gibi, yerli imkânlarla geliştirilmiş ürünler olmadan, kritik altyapıların güvenliğini sağlamanın ve siber evrende güncel kalmanın mümkün olamayacağına inanıyoruz. Tamamen yerli bir yazılım olan ve Ar-Ge birimimizdeki Türk mühendislerinin başarısıyla pazara sunduğumuz NOVA ürün ailesi, bu açıdan büyük önem taşıyor. Yerli pazarda rekabetin artması ve farklı ürünlerin pazarda yerini alması ve milli çözümlerin üretilmesi konusunda daha hızlı ve etkin yol alınmasını sağlayacaktır.  

CyberMag: NETAŞ’ın günümüzdeki konumundan yola çıkarak, siber savunma alanında ileriye yönelik hedefleri nelerdir?

Öner TEKİN: Hem teknolojinin hem de tehditlerin evrimine baktığımızda, geliştireceğimiz yeni çözümleri, hızlı ve büyük veriyi işleyebilecek kapasiteye sahip olacak şekilde geliştirme hedefindeyiz. Büyük veri güvenlik analitik ürünleri ve 5G destekli kritik altyapıları koruyacak siber ürünleri geliştirmek, ileriye yönelik hedeflerimizdendir. Bunların yanında güvenlik operasyon merkezini hayata geçirme çalışmalarımız da devam etmektedir.

CyberMag: NETAŞ olarak, siber ve bilgi güvenliği konusunda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarına, derneklere destek veriyorsunuz. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, sektör üzerinde bir sinerji oluşturmak ve farkındalık yaratmak adına sivil inisiyatif organlarına düşen görevler nelerdir?

Öner TEKİN: Dediğiniz gibi, siber ve bilgi güvenliği konusunda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine destek veriyor ve katılmaya gayret ediyoruz. Sektör üzerinde bir ekosisteme destek ve dahil olmak istiyoruz. Türkiye’de olmayan standartları oluşturmak için girişimlerimiz de oldu. Bununla birlikte, istenilen seviyede olmadığını da ifade etmek isteriz, bunun başlıca sebebi de birlikte hareket etme kültürünün eksikliği olduğunu söyleyebiliriz.

CyberMag: Son olarak, yeni projelerinizden ve faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Öner TEKİN: Siber güvenlik projelerimizi güvenlik servisleri ve güvenlik ürünleri olarak dikeyde, güvenlik ürünlerimizi de gerçek zamanlı (Network, VoIP ve WEB Güvenlik Duvarları, Gömülü Medya Güvenlik Platformu), yakın gerçek zamanlı (Büyük Veri Güvenlik Analitiği, VoIP IDS/IPS, VoIP Operasyonel Yönetim Sistemi) ve merkezi kontrol birimi (Güvenlik Operasyon Merkezi) olarak 3 yatayda ürün geliştiriyoruz.

CyberMag:  CyberMag, siber dünyadaki riskler ve siber güvenlik konusuna odaklanmış Türkiye’nin ilk basılı ve elektronik dergisi olarak farkındalığı artırmayı ve insanları bilgilendirmeyi amaç edinmektedir. Bu amaçla yola çıkan ve yayın hayatına daha yeni başlayan CyberMag hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Öner TEKİN: Öncelikle yayın hayatınızda başarılar diliyor ve siber güvenlik konusunda sektöre büyük katkı sunacağınıza yürekten inanıyorum. CyberMag‘in, siber güvenlik konusundaki bilgi eksikliklerini gidereceğini ve konuya ilgili duyan herkes için önemli bir referans olacağını düşünüyorum. 

 

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları