Siber Kümelenme Hız Kazanıyor


Siber Kümelenme Hız Kazanıyor

Yapay Zeka, Büyük Veri Analitiği, Veri Bilimi, Derin Öğrenme, Kuantum Hesaplama, Nesnelerin İnterneti, Blokzinciri, Sanal Para, Endüstri 4.0 gibi yeni nesil teknolojiler ve yaklaşımlar; eğitimden öğretime, planlamadan gerçekleştirmeye, üretimden tasarıma, hizmet standartlarından kalitesine, yönetimden denetime, aktarımdan dağıtıma, pazarlamadan satışa kadar pek çok alanı etkilemekte ve hatta tüm düşüncelerimizi, fikirlerimizi, yaşantımızı, üretimimizi, tasarımlarımızı, üretim şekillerimizi, yönetim anlayışımızı, iş-takip yaklaşımlarımızı, uygulamalarımızı değiştirmekte ve hatta bizleri buna zorlamaktadır.

Siber güvenlik ve mahremiyet dikkate alındığında, belirtilen hususlar daha dikkatli olarak gözden geçirilmelidir.  Kişisel, kurumsal ve ulusal siber güvenliğin sağlanması için yerli ve milli çözümler geliştirilmelidir. Bütüncül çözümler dikkate alınmalıdır. Yeni fikir, metot, yöntem, yaklaşım, proje ve ürün geliştirilmelidir. Çözümler zeki ve otomatize olmalıdır. En önemlisi ise güçlerin birleştirilmesi, kaynakların verimli kullanılması, işbirliklerinin artırılması ve belirlenen hedefe doğru beraber koşulmalıdır. Bunu kısaca kümelenme olarak ifade edebiliriz. Siber kümelenmeyi sıkça duymaya başlamıştık ama bunun projelendirilip Savunma Sanayii Müsteşarlığımız tarafından hayata geçirilmesi ve bir takvime bağlanması bizleri, sektörümüzü ve üniversitelerimizi sevindirmiştir. Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin siber güvenlik alanında ivmelenmeyi hızlandıracağı değerlendirilmektedir. 28 Haziran 2018 günü SMM’de yapılan Siber Güvenlik Kümelenmesi Lansman Toplantısı’na katıldım. Kurumlarımızı, sektörümüzü, üniversitelerimizi bu konuda istekli ve heyecanlı gördüm. Ortak hedefe erişmek, başta ülkemiz olmak üzere global güvenlik ürünleri geliştirmemiz ve bunları üretmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz ama atmamız gereken adımları maalesef zamanında atamıyoruz. Bunun yolunun sadece çalışmakla olmayacağını, desteklerle, stratejilerle, ortak hedeflerle ve en önemlisi bilgi birikim ve yeteneklerin artırılmasından geçtiğini biliyoruz. Bunu gerçekleştirmenin yolunun, altyapıyı iyileştirme, Ar-Ge laboratuvarlarını artırma, test merkezlerini kurma, insan kaynağı yetiştirme ve geliştirme, belirli strateji ve politikaların uygulanması ve sürdürülebilir yapıların kurulmasından geçtiğini farkındayız. Bu hedeflere erişmek için ortak adımlar atılması, sürecin hızlandırılması, girişimcilerin desteklenmesi, ürün geliştirme yolunda çaba ve emek harcayan sektör, üniversite ve kurumların desteklenmesi önem arz etmektedir. Siber kümelenmenin bu süreci hızlandırmasını, ülkemizin diğer alanlarda gösterdiği başarılarını, siber güvenlik ürünleri geliştirilmesinde de göstermesini kısa sürede bekliyoruz.

 

Bildiğiniz üzere ülkemiz çok hızlı bir seçim süreci atlattı. Bu süreç içerisinde ülkemizde pek çok sisteme saldırılar yapıldı. Anadolu Ajansı bunda başlıca hedef olsa da görünen odur ki ülkemize yapılan saldırılara karşı yapılan savunmada ciddi olaylar basına yansımadı. SEÇSİS sistemi ile ilgili pek çok spekülasyon yapılsa da bu sistem bir sınavdan daha başarıyla geçti. Sorunsuz bir seçim geçirmemizin altyapısını sunan HAVELSAN geliştirdiği ve 12 seçimdir başarıyla kullanılan bu sistemin güvenliğini bu sayımızda değerlendirdik. HAVELSAN Genel Müdürü ve BGD YK Başkanı Sn. Ahmet Hamdi ATALAY’ın bu sistem ile ilgili görüşlerine yer verdik.

Bu sayımızda ayrıca güncel güvenlik tehditlerini sizlerle paylaştık. Enerji şirketlerinin siber güvenliği için öneriler, siber suçlar ve global maliyet raporları, güvenli veri arşivleme çözümleri, siber güvenlik kontrol listesi, mobil casus yazılımlar, SPK tarafından açıklanan “Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği”  gibi konuları da bu sayımızda ele aldık.

Her sayımızda siber güvenliğe yaklaşımlarımızı özetleyen, farkındalığı artıran, çözüme odaklı özlü sözlere yer veriyoruz. Bu sayımızın sözü ve özü “siber güvenlik ancak ve ancak iyi bir denetimle sağlanabilir”…

 

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları