Teknoloji, Tarım ve Ulusal Destekler


Teknoloji, Tarım ve Ulusal Destekler

Mehmet Ali İnceefe

Kovid-19 salgını kitlelere ve devletlere, zor koşullardaki ilk refleksin yaşamı sürdürmeye çalışmak olduğunu göstermiştir. Hem bireyler hem de kurumlar, yaşanan sorunun ilk darbesiyle birlikte ayakta kalabilmek, yaşamı sürdürebilmek için refleks göstermişler, ardından durumu anlayıp diğer önlemlere yönelik düşünerek gerekli adımları atmaya çalışmışlardır.

Elbette böylesine büyük ölçekteki sorununu tüm boyutlarıyla kavramanın, değerlendirmenin ve gerekli önlemleri hayata geçirmenin öyle pek kolay bir şey olmadığını yaşayarak görmekteyiz.

İnsanı diğer yaratıklardan ayıran birçok özelliği var ama en ayırt edici olanı bilgiyi üretip, saklaması ve geliştirmesidir. Bugün artık bu öylesine hızlı ve yoğun yapılıyor ki, bir anlık gecikme veya duraksama çok ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Salgın bize bunu bütün yolları ve yönleri ile gösterdi ve göstermeye devam ediyor.

Bilgi üretmek, üretileni alabilmek, işleyip değerlendirmek ve anlamak, yapısı gereği teknolojiyi gerektirmektedir, kaynağı gerektirmektedir. Daha da önemlisi bu bilgilere dayalı önlemleri hayata geçirebilmektir. Bugün önde giden ülkeler ve toplumlar bunları başarabilenlerdir.

İsrail 73 yıllık geçmişi olan bir ülkedir. Ne var ki teknolojide ulaştıkları nokta göz kamaştırmaktadır. Halbuki üzerinde yaşadıkları coğrafya, özellikle bizim coğrafyamızın çeşitlilik ve verimliliği ile karşılaştırıldığında pek de kıskanılacak gibi durmamaktadır. Ancak, eldekilerin durumu iyi değerlendirip anlaşılırsa, ona göre gereğini belirlemek ve bunları hayata geçirmek nispeten kolay oluyor. Nitekim, suyun kısıtlı olduğu topraklarda tarımı geliştirmek bir niyet ve arzunun ötesinde çaba ve emek gerektirmektedir. Sulama teknolojilerine bakıldığında, suyu verimli kullanmak açısından inanılmaz bir başarı sağlanmış görünmektedir. Bitkiler ile ilgili çalışmalara bakıldığında da yine bir o kadar şaşırtıcı sonuçlar elde edilmiştir.

Bugün teknoloji ile ilk akla gelen tarım değildir ama teknolojinin tarıma katkılarına hızlıca göz atıldığında tarım toplumu olmak, her şeyden önce kendi karnını doyurmayı başarmak sanıldığından çok daha önemlidir. Ayrıca, soyut olarak teknolojiden bahsetmek veya teknoloji üzerine çabalamak yerine çok somut çıktıları olan ve teknolojik gelişmelerin doğrudan uygulanabileceği bir alan olan tarıma yönelik teknolojik çalışmaları desteklemek Arge’yi ürüne dönüştürmek gibi oldukça zor bir sürecin hayata geçirilmesi kaçışından da önemli bir katkı ve çıktı sağladığı hemen görülmektedir.

Benzer biçimde gerek büyük veri gerekse de yapay zekâ gibi konulardaki çalışmaların somut bir biçimde odaklanması ve çıktıların hızla uyarlanması açılarından da tarım ve hayvancılık oldukça güzel alanlardır.

Bir toplumun yaşamı, eğitiminden ekonomisine, biliminden ticaretine kadar bileşik kaplar gibidir. Herhangi bir alanındaki anlık veya dönemsel gelişme ve ilerleme, diğer alanlardaki gelişmelerin de benzer bir düzeye ulaşamaması durumunda varlığını sürdürmekte zorlanmaktadır. Yani kaplardan birindeki o yükselme geçici ve kısa süreli olacaktır.

Bilimsel ve teknolojik çalışmalara sağlanan destek ve teşvikler somut alanlara uyarlanamadığında giderek güdükleşmekte ve bizzat kendisi bir geçim biçimine dönüşmeye başlamaktadır. Somut hedefler ve somut çıktılar tüm bu çalışmaları ve bu çalışmalara yönelik destek ve teşvikleri de daha anlamlı bir hale getirecektir.

Ülkemizin savunma sektöründeki kurumsal yaklaşımı ile oyun sektöründeki küresel başarıları bunun en güzel örnekleridir. Son dönemlerdeki başarıları ile dikkat çeken oyun sektörü gelişmesini, doğru dinamiklerin oluşturulması ve değerlendirilmesine borçludur. Bu tür başarıları genellemeden kendi özgün koşullarını doğru anlamak, diğer alanlarda da tekrar edilebilmesine yardımcı olacaktır.

Zamanında yapılmış girişimler kendi uygun zeminlerini bulduğunda inanılmaz bir tırmanış göstermektedir. Örneğin Zoom küresel bir salgın olmasa da varlığını sürdürecek bir girişim iken, salgın ve kapanmalar Zoom için altın bir fırsata dönüşmüştür. Aynı ortam birkaç e-ticaret firmamıza da benzer fırsatları sağlamış, olağanüstü kaldıraç görevi görmüştür.

Kovid-19 salgını bir kez daha göstermiştir ki; yeni bir durumu anlayıp fırsata çevirebilmek için daha önceden orada bulunmayı gerekmektedir.

Marmaris, Manavgat, Bodrum ve diğer bölgelerimizde çıkan yangınlar kelimenin gerçek anlamında ciğerlerimizi yaktı, yüreklerimizi dağladı…  Umarım doğanın kendisini iyileştirmesine fırsat verir ve yardımcı oluruz da ormanlarımız Anka Kuşu gibi yeniden küllerinden doğup büyürler ve eski durumlarına kavuşurlar…

 

Mehmet Ali İnceefe

Editör


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları