YENİ NESİL PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜK VERİ YÖNETİMİYLE BELİRLENİYOR


YENİ NESİL PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜK VERİ YÖNETİMİYLE BELİRLENİYOR

 

Yapay zeka kabiliyeti ve büyük veri uygulama alanlarının artması pazarlama sektörünü de diğer sektörler gibi değişime uğratıyor. Şirketler artık değişen müşteri profili ve satış anlayışı ile birlikte zorunluluk haline dönüşen büyük veri yönetimini etkili bir pazarlama aracı olarak kullanıyor. Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı firmalarından Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, değişen piyasa taleplerine karşı büyük veri yönetiminin pazarlama stratejilerinde hız ve verimliliği arttırdığını söyleyerek üretici ile tüketiciyi daha da yakınlaştırdığını belirtiyor.

‘Büyük Veri’ ve ‘Yapay Zeka’ kavramı hayatlarımıza girmeden önce, şirketler pazarlama stratejilerini iletişim veya klasik pazarlama kuramlarına göre belirliyordu. Strateji, iletişim ve algı yönetimi parametrelerine göre belirlenip müşteriye ait bilgilerin toplanıp değerlendirilmesi veri analistleri tarafından yapılıyordu. Günümüzde ise teknolojinin ulaştığı boyut itibariyle gündemle entegre pazarlama ve satış sektörünün de çağa ayak uydurması kaçınılmaz oldu. Pazarlama stratejilerinde etkili bir rekabet için büyük veri yönetimi ile birlikte yapay zeka yazılımlarının kullanımı, değişen müşteri profili ve satış anlayışıyla zorunlu hale geldi. Büyük veri yönetimini etkili kullanan firmalar nitelikli bilgiye ulaşıyor. Bu bilgi hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerinin doğru analiz edilmesini sağlıyor. Analizler ışığında hazırlanan bilgilendirme, kampanya ve satış stratejileri kurumları rekabette ön plana çıkartıyor. Büyük veriyi analiz edip sonuçlarını pazarlama stratejilerinde uygulamaya koyan firmalar; bütçelerini daha etkili yönetiyor. Uygulanan satış ve kampanyalar doğrudan hedef kitleye ulaşarak rekabette hızla avantajlar elde etmelerini sağlıyor. Böylece, iç ve dış parametrelere bağlı olarak herhangi bir satış veya pazarlama senaryosunda gerçekleşebilecek tüm durumlar sanal ortamda analiz edilebiliyor. Gerçek dünyada denenmesi imkansız veya ciddi bir iş gücü ve para kaybına neden olabilecek olası durumlar hakkında bilgiye ulaşılabiliyor.

Teknolojiyi kurumsal bir şekilde kullanan şirketlerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Türkiye’nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı firmalarından Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, yapılan araştırmalara göre kurumların yüzde 64’ünün büyük veri ile birlikte yapay zekayı pazarlama amacı ile kullandıklarını söyledi. Şimşek, değişen piyasa taleplerine karşı büyük veri yönetiminin üretici ve tüketiciyi daha da yakınlaştırdığını belirterek pazarlama ile satış arasındaki mesafeyi daralttığını ifade etti.

 

Büyük Veri ile Yeni Nesil Pazarlama Yöntemleri

Büyük veri ile birlikte yapay zeka uygulamalarının pazarlama ve satışta devrim yarattığını belirten Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, ‘’Bilgi, pazarlama ve satışın kalbini oluşturur. Büyük veri yönetimi ile bilgi toplama ve işlemedeki verimlilik kuşkusuz insan gücünün ulaşamayacağı bir noktada artık. Yapay zeka teknolojileri, her geçen gün daha fazla gelişerek üretici ve tüketiciyi daha da yakınlaştırmaktadır. Böylece hem tüketiciler ürünleri daha iyi tanıyabilmekte hem de üreticiler müşteri hedeflerine daha sağlıklı ulaşabilmektedir. Bu teknolojiler karar verme, daha iyi satış döngüsü yaratma ve ‘tahmini’ satın alma süreçlerinde etkin bir rol üstleniyor. Günümüzde işletmeler gelişen bu teknolojiler sayesinde ideal müşteri sayısını, satın alma olasılığını ve müşteriyi; doğru alan, mesajlaşma ve kanal aracılığıyla en uygun şekilde tanımlayabiliyor.’’ açıklamasında bulundu.

 

Pazarlamada Derin Öğrenme Destekli Yapay Zeka

Tanıdığınız birçok markanın başarısının arkasında, yapay zeka tabanlı pazarlama stratejilerinin yattığı söyleyen Kutlay Şimşek, ‘’Araştırmalar veri odaklı pazarlama stratejilerinin %70’inin kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerinden oluştuğunu gösteriyor. Hal böyle olunca, klasik pazarlama yöntemleri piyasa rekabetinde avantaj sağlama fonksiyonunu kaybetti. Günümüzde şirketler rekabeti sağlayabilmek için derin öğrenme destekli yapay zeka araçlarına başvuruyor. Derin öğrenmeye dayalı Yapay Zekanın en önemli özelliği kuşkusuz öngörüsel işlem yeteneği. Araştırmalar derin öğrenme destekli yapay zeka araçları sunan şirketlerin elde ettiği gelirlerin %30 ile %240 arasında değişmekle birlikte ortalama %49 oranında arttığını gösteriyor.’’ açıklamasında bulundu.

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları