"Yapay Zeka" Teknolojileri İçin Strateji Belgesi Yolda


"Yapay Zeka" Teknolojileri İçin Strateji Belgesi Yolda

Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde büyük veri, bulut bilişim, mobil platformlar, nesnelerin interneti, yapay zeka, blokzincir gibi yeni teknolojilerden faydalanılabilmesi için yapılacak süreç ve teknolojik altyapı iyileştirmeleri kapsamında gelecek yıl "Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi" hazırlanacak.

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, çeşitli alanlarda Türkiye'nin yol haritası niteliği taşıyan programda "yapay zeka" alanında atılacak önemli adımlara da yer verildi.

Program çerçevesinde, milli Teknoloji Hamlesi'nin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, siber güvenlik, enerji depolama, ileri malzeme, robotik, mikro/nano/opto-elektronik, biyoteknoloji, kuantum, sensör teknolojileri ve katmanlı imalat teknolojilerinin gelişimine ilişkin yol haritalarının hazırlanması, gerekli altyapının tesis edilmesi, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve toplumsal yönelimin bu alanlara odaklanması sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinde büyük veri, bulut bilişim, mobil platformlar, nesnelerin interneti, yapay zeka, blokzincir gibi yeni teknolojilerden faydalanılabilmesi için süreç ve teknolojik altyapı iyileştirmeleri yapılacak.

Bu kapsamda hazırlanacak "Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi"yle belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda, ilgili bakanlıklarca, 2020 sonuna kadar eylem planları oluşturulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, yapay zeka teknolojileri alanında yerli teknoloji üretme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin ekonominin genelinde etkin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal ölçekte yapılacak çalışmalar belirlenecek ve "Yapay Zeka Teknolojileri Yol Haritası" çıkarılacak.

Öncelikli teknolojik alanlar için yol haritaları hazırlanacak

İnsan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses algılama gibi bir çok yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünü olan yapay zeka, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda sanayiden sağlığa, eğitimden tarıma kadar çok sayıda alana yenilik getirecek.

Yapay zeka ve biyoteknolojik ilaç başta olmak üzere, öncelikli teknoloji alanlarında en az 6 teknoloji yol haritası hazırlanacak. Bu yol haritaları doğrultusunda, çağrı planları yapılacak, bu planlar yeni hedef odaklı destek mekanizmalarıyla uygulanacak.

Sağlık sektöründe ihtiyaç dışı tetkik, tahlil ve diğer işlemlerin azaltılması için tıbbi verilerin sisteme daha iyi entegre olması noktasında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) internet ve mobil uygulamalarının önüne konulacak ve yapay zeka çözümleri barındıran "Neyim Var Sistemi" devreye alınacak.

Eğitim sistemine ilişkin veri tabanlarının bütünleştirildiği eğitsel veri ambarı oluşturulacak ve ortaya çıkan veriler yapay zeka teknolojileriyle işlenecek.

Tarım ve Orman ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca, dijitalleşme, yapay zeka ve veriye dayalı iş modelleriyle tarımsal bilgi sistemleri geliştirilerek tüm kesimlerin kullanımına açılacak. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi sistemleri de dahil, tüm sistemler tek bir merkezde toplanacak. Ulusal tarım, su, orman veri ağı oluşturulacak. Tarımsal kayıtlılık projesi kapsamında dijital değer zinciri haritalanması yapılacak.

Ayrıca yapay zeka, robotik, yüksek başarımlı hesaplama ve fotonik alanlarında uygun bulunan araştırma altyapı projeleri desteklenecek.

 

AA


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları