BGD Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha KOÇ’a Ziyaret Gerçekleştirdi


BGD Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha KOÇ’a Ziyaret Gerçekleştirdi

Dijital dönüşüm ofisi ile iş birliği içerisinde; bilgi güvenliği konusunda; ülkemizde insan kaynağı ve yeteneklerinin artırılabilmesini teminen faaliyetler (eğitim programları düzenleme, inceleme-araştırma desteği sağlama, burs verme, laboratuvar vb. tesisler kurma ve işletme gibi) yürütmek, projeler yapmak; farkındalık oluşturma, bilgilendirme ve bilinçlendirme amaçlı faaliyetler (kurs ve sertifika programları) düzenlemek, yayıncılık yapmak; panel, çalıştay, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek ve katılmak; raporlar ve bildiriler hazırlamak adına görüş alışverişinde bulunuldu ve Bilgi Güvenliği Derneği’nin bugüne kadar bu alanda yapmış olduğu çalışmalar hakkında Sn. Ali Taha Koç’a sunum gerçekleştirildi.

Sunum sonrasında Bilgi Güvenliği Derneği’nin yeni dönem hedefleri ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden beklentileri belirtildi:

BGD’nin Hedefleri:

 • 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı Çalışmalarının değerlendirilmesine katkı sağlamak,
 • 2020 ve sonrası Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı Çalışmalarına başlamak,
 • 2020 ve Sonrası Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Çalışmalarına Güvenlik Bakış açısıyla katkı sağlamak,
 • Ülkemizde Siber Güvenlik Alanında Yıllık Raporlar Hazırlamak
 • Ülkemizde Siber Güvenlik Alanında Araştırma Çalışmalarını Desteklemek Amacıyla Siber Güvenlik Araştırma Veritabanı Oluşturulmasına Katkı Sağlamak
 • Siber Güvenlik Ekosistemi ve Ekonomisinin Gelişmesine Katkı Sağlamak
 • Siber Güvenlik Alanında Uluslararası İşbirliklerini Artırmak
 • Kamu-Üniversite-Sektör İşbirliğini Artırmak

BGD’nin Beklentileri:

 • ISCTurkey’in Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılması
  • Fuar
  • Genç Girişimciler
  • Üniversite Siber Toplulukları
  • Açık Kaynak yaklaşımlar
  • Yurtdışından uzmanların ülkeye çekilmesi
 • Ulusal Siber Güvenlik Raporu Hazırlanması
  • Siber Güvenlik Ar-Ge Çalışmalarının Desteklenmesi için Ulusal Araştırma Ar-Ge Veri Merkezi Kurulması
 • STK olarak etkinliklere aktif katılım ve katkılar sağlamak
  • Etkinlikler
  • Sektör Koordinasyonu
  • STK’ları Koordinasyonu
  • Yeni Raporlar Hazırlama

 

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları