Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) Kurumsal Üyeleri ile Kahvaltıda Buluştu


Bilgi Güvenliği Derneği(BGD) Kurumsal Üyeleri ile Kahvaltıda Buluştu

BGD, kuruluş amacı doğrultusunda; tüm sektörel paydaşlarla işbirliği yaparak, ortak akıl toplantıları düzenleyerek, 2019 yılı sonrası siber güvenlik mevzuatının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde aktif rol almak, gerçekleştirdiği toplantılarla kurumsal üyelerin görüşlerini alarak kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bilgi güvenliği alanında çalışan akademisyenlere, şirketlere ve kamu kurumlarına yol gösterici olmaktadır.

BGD, sosyal sorumluluğunun farkında olan bir sivil toplum kuruluşu olarak bundan böyle katılımcı, paylaşımcı ve işbirliğine açık bir çalışma yöntemiyle ve bütüncül bakış açısıyla sürdürülebilir ve milli çözümlerden yana olarak mevzuatın geliştirilmesi, ulusal kapasitenin arttırılması, bilgi ve bilinç düzeyinin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarına daha verimli ve etkili bir şekilde devam edebilmesi adına tüm kurumsal üyelerini destek vermeye davet etmekdir.

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları