Uluslararası Büyük Veri, Derin Öğrenme ve Siber Terörle Mücadele Kongresi


Uluslararası Büyük Veri, Derin Öğrenme ve Siber Terörle Mücadele Kongresi

 

Digital ortamların, uygulamaların, hizmetlerin ve teknolojilerin gelişmesiyle hayatımız, işlerimiz, çalışmalarımız, yaptıklarımız, davranışlarımız, düşüncelerimiz ve ürettiklerimiz değişmekte ve gelişmektedir. Bunun yanında, bu ortamların güvenliği, bilgilerin gizliliği ve mahremiyeti, bu ortamdaki savaşlar ve son dönemde ise siber terör ve terörizm karşımıza çıkan önemli problemlerdendir.

Bu korkutucu problemi çözmek, farkındalığı artırmak, ve bu tehlikeyi ortadan kaldıracak yapıcı çözümler geliştirmek için 13-15 Ocak 2017 tarihinde ilkini yaptığımız Uluslararası Büyük Veri, Derin Öğrenme ve Siber Terörle Mücadele Kongresi kapsamında karşılaşılan problemlere çözümler geliştirilmeye çalışılmış, bir sonuç bildirgesi yayımlanmış, belirtilen hususlar dikkate alınmış gerek ülkemizde gerekse dünyada siber terörizmle mücadele için gerekli çalışmaların beklenildiği düzeyde yapılmadığı, karşılaşılabilecek tehditlerin öngörülemediği, boyutunun iyi anlaşılamadığı, yeni gelişen teknolojiler ile yeni büyük veri bakış açılarına ihtiyaç olduğu görülmüştür. Bu yıl kapsam genişlemesi yapılarak "SİBER TERÖR" ile "BÜYÜK VERİ" konularının birleştirilerek, Uluslararası Büyük Veri, Derin Öğrenme ve Siber Terörle Mücadele Kongresidüzenlenmektedir.

Siber terör tüm dünyada tırmanışa geçmiştir. Her kullanıcıyı, bilgisayarı, sunucuyu, sistemi, sahip olunan bilgi varlıklarını ve en önemlisi hayat akışını  etkileyen boyuta gelen bu tehditle beraberce mücadele etmek zamanıdır. Siber terörle mücadele etmek için yapılabileceklerin tartışılacağı, oluşabilecek tehditlerin konuşulacağı, karşılaşılan olumsuzlukların paylaşılacağı, karşılaşılabilecek tehditlerin öngörülebileceği, ortak mücadele için atılacak adımların tartışılabileceği, ve en önemlisi ortak mücadele için yapılabileceklerin değerlendirileceği bu uluslararası etkinlik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

 

Bu etkinliğin amaç ve kapsamı aşağıda maddelerde özetlenmiştir. Bunlar; 

 • ulusal ve uluslararası farkındalığı artırmak,
 • üniversite-kurum-sektör işbirliklerinin geliştirileceği bir ortam oluşturmak,
 • ülkelerin ortak olarak hareket edecekleri politika ve stratejiler geliştirmek,
 • elektronik ortamları kolaylıkla kullanan teröristlerin faaliyetlerini daha iyi anlamak,
 • terör ve terörizmle daha iyi ve ortak mücadele edecek yol ve yöntemler araştırmak,
 • siber terörle mücadele ortak mücadele için yapılabilecekleri tartışmak ve yeni sistemler ve çözümler geliştirmek,
 • büyük veri ortamları ve analitiği yaklaşımlarıyla öngörüler yapmak, tahminlerde bulunmak,
 • bilgi birikimi ve yeteneklerini geliştirecek ortamlar oluşturmak ve çalışmalar yapmak, ortak çalışmalar yapılmasına, projeler üretilmesine, ürünleri geliştirilmesine ve yeni ve ortak yaklaşımlar bulunmasına ortam oluşturmak,
 • tehdit istihbaratı paylaşımı için ortak çalışmalar yapılmasının önünü açmak,
 • büyük veri teknolojileri ve analitiğinin tehditlerle mücadele kullanımını artırmak,
 • geliştirilen iyi dünya örneklerini paylaşmak,
 • bu konuda
 • siber terörle mücadelede kullanılan teknik, teknoloji ve ürünleri tanıtmak, ve sonuçta
 • siber terörle top yekun mücadele yolları geliştirmektir.

Uluslararası Büyük Veri, Derin Öğrenme ve Siber Terörle Mücadele Kongresi; saygın konuşmacılar yer alacak, paneller, çalıştaylar ve yarışmalar düzenlenecek, eğitimler verilecek, akademik bildiri ve poster sunumları yapılacak, ürün ve proje tanıtımları yapılabilecektir. Kongrede sunulmak üzere uygun bulunan bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında basılacaktır. Bu etkinliğin uluslararası saygın dergi ve konferanslarda da basılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Kongreye 20’nin üzerinde farklı ülkeden yaklaşık 500 den fazla katılımcı, 150’nin üzerinde yerli ve yabancı firmanın iştirak etmesi beklenmektedir. Ayrıca 100’den fazla teknik tebliğ ve bildiri sunulması hedeflenmektedir. Akademisyenleri ve sektör profesyonellerini buluşturacak kongremiz yeni ufuklar açarak, Siber Terör ve Büyük Veri konularında dünyadaki son gelişmeleri ve fikirleri paylaşabilecekleri, sektör sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilecekleri uluslararası bir buluşma niteliğindedir

3-4 Aralık 2018 tarihleri arasında BTK Konferans Merkezinde  gerçekleştirilecek olan bu etkinliğe, katılım ve katkılarınızı bekliyoruz. 

Konferans hakkında detay bilgilere www.cyberterrorbigdata.org web adresinden erişebilişiniz. Sorularınız için ss@gazi.edu.tr eposta adresini kullanabilirsiniz.

 

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

Uluslararası Büyük Veri, Derin Öğrenme ve Siber Terörle Mücadele Kongresi

Düzenleme Kurulu Başkan

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları