Siber güvenlik zirve yaptıSiber güvenlik zirve yaptı

Kamu kurumlarında bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanılmasıyla bir yandan verilen kamu hizmetlerinin şekli değişmekte bir yandan da bu hizmetlerin hızı ve kalitesi artmaktadır. E-hizmetler hayatımızı kolaylaştırıp maliyetleri düşürürken diğer yandan her gün sayısı ve çeşidi artarak devam eden siber tehdit ve saldırılara muhatap olmaktadır. Kritik kamu hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devamı kamu siber güvenliği kavramını hayatımıza taşıdı. Birçok yerde siber güvenlikle ilgili etkinlikler düzenlenmekte. Fakat bu etkinlikler içinde Kamu Bilişimcileri Derneği’nin düzenlediği “Kamu Siber Güvenlik Zirvesi” gerçekten siber güvenlik de zirve yaptı.


Yeni bir sivil toplum kuruluşu olmasına rağmen kısa sürede yapmış olduğu etkinliklerle büyük ses getirmeyi başaran Kamu Bilişimcileri Derneği, kamu bilişim çalışanlarının bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak, kamuda bilişim teknolojilerinin kullanımını arttırmak, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında ortak akıl oluşturarak proaktif davranışlar geliştirmek amacıyla kurulmuş bir dernek. Bu amaca yönelik olarak Dernek, kamu bilişim yöneticileri, uzmanları ve sektör temsilcilerinin katılımı ile Ankara'da “Kamu Siber Güvenlik Zirvesi” düzenledi.

Sayın Başbakanımızın “Siber güvenlik meselesi, milli güvenliğe dönüşmüştür” sözünden yola çıkarak düzenlenen bu zirvede kamu kurumlarının siber güvenlikle ilgili deneyimlerini, başarı hikâyelerini, gelecek planlarını paylaşmaları ve kamu bilişim yöneticileri arasında oluşacak iletişim ortamıyla siber güvenlik ile ilgili en doğru çözümlerin bulunması amaçlandı. Yaklaşık 1000 kişinin katılımı ile gerçekleşen zirvede siber güvenlik ile ilgili tüm paydaşlar bir araya geldi, paneller düzenlendi. Belki de etkinliğin en çarpıcı yanı kamu bilgi işlem yöneticilerinin yer aldığı panellerdi.

Peki neler konuşuldu bu 7 kritik panelde? Sıralamak gerekirse;

  • Siber tehdit ve saldırılarla etkin ve ekonomik bir şekilde mücadele edilebilmesinin öncül şartı olan siber güvenliğin yönetilmesi,
  • Ölçek ekonomisinin faydalarını üzerinde taşırken ciddi güvenlik endişelerini de beraberinde getiren veri merkezlerinin güvenli hale gelmesi için çözüm önerileri,
  • Kamu üst yöneticileri gözüyle kamu yönetiminde bilişimin rolü ve önemi,
  • Bilgi paylaşımı ve tehdit istihbaratının siber güvenliğin sağlanmasındaki katkısı,
  • Yeni teknolojiler her şeyi akıllı hale getirirken siber tehdit ve saldırıları da akıllandırmakta olduğu gerçeğinden hareketle geliştirilen yeni nesil güvenlik yaklaşımları,
  • Hayatımızın istisnasız her alanının bilgi ve iletişim teknolojilerine bağımlı hale gelmesiyle birlikte kritik altyapıların korunmasına yönelik çözümler,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanununun 1 yılını geride bırakmasıyla birlikte kurumların kişisel veriler mevzuatına uyumun nasıl sağlanacağı,

değerlendirildi.

Gerek sayı açısından gerek katılımcıları açısından gerçekten de siber güvenliğin zirve yaptığı bir etkinlik oldu. Etkinliği düzenleyen Kamu Bilişimcileri Derneği’ne, emeği geçen herkese çok teşekkürler…

Nice kamu siber güvenlik zirvelerine…

 

 

 

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları