Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün 20 yıl Değerlendirmesi


“Bilgi Çağı” cheap nfl jerseys olan günümüzde, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’nin hayatımıza vazgeçilmez bir şekilde girmesiyle birlikte bilginin ve onun güvenliğinin sağlanması hayati öneme sahip hale gelmiştir. Kurulduğu 2006 yılından beri Bilgi Güvenliği Derneği, düzenlediği etkinlikler ve yayınladığı çeşitli yazı ve raporlarla bu konuda toplumda farkındalık, bilgi ve bilinç seviyesinin geliştirilmesinde önemli bir işlev görmüştür.

Son 20 yıla baktığımızda Türkiye teknoloji ve bilişim sektörünün gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörü tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de son 20 yılda altın dönemini yaşamaktadır. BİT bir sektör olmanın çok ötesine geçerek eğitimden sosyalleşmeye, üretimden bankacılığa, devlet hizmetlerinden iletişime tüm diğer sektörlerin itici gücü ve altyapısını oluşturur hale gelmiştir. Türkiye, BİT altyapıları açısından dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahiptir. Sektörde belli bir seviyede rekabet ve çeşitlilik söz konusu olmakla birlikte alternatif işletmeciler yeterince çok Great ve güçlü değillerdir.

20 yıl önce sabit telefonlar ile gerçekleştirilen haberleşme hizmetleri bugün neredeyse tamamen mobil hale gelmiş; kullanamayacak durumdaki belli bir yaşın altı ve üstü hariç tutulduğunda hemen hemen tüm Royal insanlar mobil kullanıcısı olmuşlardır. Artık insanlar zaman ve mekan bağımsız olarak birbirleriyle iletişim halindedir.

20 yıl önce, birkaç kilo-bit’ler mertebesindeki hızlarıyle daha ziyade bir mühendislik aracı olan İnternet, artık binlerce kat hızlanarak mega-bitler mertebesindeki hızlarıyle hem sabit hem de mobil bağlantı sunarak sadece insanları değil aynı zamanda çeşitli nesneleri de birbirine bağlar hale gelmiştir.

BİT açısından ülkemiz için en önemli sorun, yerli katma değerin olması gerekenin çok altında olmasıdır. Son 20 yılda izlenen politikalar nedeniyle sektör yerli üretim yerine ithale dayalı bir yapıya sahiptir. BİT alanında kullanılan ürün ve çözümlerin çoğunu yerli olarak geliştirip üretme potansiyeline sahip olan Türkiye’nin bu potansiyelinden yeterince yararlanılmamaktadır. Internette henüz yeterince Türkçe içerik cheap jerseys yoktur.

Bilişim sektörünün geleceğine baktığımızda nasıl bir gelişim süreci öngörüyorsunuz?
Ahmet Hamdi ATALAY: Giderek her şeyin bağlantılı hale geldiği “Bilgi Çağı”nda bilginin üretilmesi, iletimi, Güvenlik paylaşılması, işlenmesi, saklanması ve güvenliği bilim ve teknolojinin en önemli ve öncelikli konusudur. Artık toplumların gelişmişlik düzeyi ile güvenliği bu unsurlara sıkı sıkıya bağlıdır. İnsanlık artık fiziki dünya ile birlikte sanal (siber) evrende eş елочных zamanlı yaşam sürecektir. Siber evrenin en önemli sorunu ise Siber mahremiyet ????? ve güvenliğinin sağlanmasıdır.

Gelecek on yıllar yeryüzündeki tüm insanlar ve onlarla ilişkili nesnelerin bağlantılı cheap nfl jerseys hale geldiği, çeşitli şebeke teknolojilerinin birlikte kullanıldığı (heterogeneous network), erişimin kablosuz ve mobil olacağı, sunumun büyüyen ekranlar ile esneyip giyilebilen nesneler üzerinden yapılacağı, içeriğin krallığını pekiştireceği; sanallaştırma, bulut, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin vazgeçilmez olacağı yıllar olacaktır.

Bu dönem aynı zamanda regülasyon ve iş modellerinin de gözden geçirilmesinin gerektiği, siber evrenin bir parçası olmanın ve ondan yararlanmanın temel insanlık hakkı olacağı bir dönem olacaktır.İlginizi Çekebilecek Yazılar

İletişim | Gizlilik | Kullanım Koşulları